Groeifinanciering


Door een gedegen voorbereiding kunt u zorgen dat de aanwezige groeimogelijkheden van uw onderneming optimaal benut worden.

Eén van de uitdagingen die snel groeiende ondernemingen ondervinden is dat er een groter beslag wordt gelegd op hun werkkapitaal. In een groeifase leidt de toename van de debiteuren- en voorraadpositie en de betalingsverplichtingen aan crediteuren tot behoefte aan liquiditeiten. Er zijn diverse manieren om deze liquiditeitsproblematiek aan te pakken. Wat de juiste wijze is, is afhankelijk van diverse factoren.

Groei is de ambitie van vrijwel iedere ondernemer. De economie trekt aan, uw omzet stijgt, het aantal medewerkers groeit en u ziet allerlei kansen in de markt. De groei van een onderneming is in beginsel gezond, het gaat echter wél gepaard met risico’s. Zo bestaat het risico dat bedrijven juist in een fase van groei onvoldoende financiële middelen hebben om deze groei te faciliteren.

Groei vereist financiering

Om de groei van uw onderneming te faciliteren zal deze groei ook gefinancierd dienen te worden. Het realiseren van de voorgenomen groei vereist namelijk extra uitgaven op voorhand. Zo is er bijvoorbeeld meer werkkapitaal benodigd voor extra loonkosten, een hoger debiteurensaldo en voorraden. In deze gevallen dient u additionele kosten te maken, alvorens de extra opbrengsten worden gegenereerd. Als de groei van uw onderneming structureel dan is het uitermate belangrijk dat u uw kansen op tijd benut en tijdig financiële middelen vrij maakt.

Werkkapitaalfinanciering: Asset Based Financing

Eén veelvoorkomende oplossing voor bedrijven die willen investeren in groei is het toepassen van Asset Based Financing (ABF). Dit betreft kredietverlening van vreemd vermogen op basis van zekerheden, gekoppeld aan activa of bedrijfsmiddelen (leasing), zoals uw debiteuren (factoring), voorraden en inkoop. Deze vorm van financiering maakt kapitaal dat “vast” zit in voorraden en/of debiteuren onmiddellijk liquide. Dit biedt u als ondernemer de benodigde flexibiliteit omdat de financiering automatisch meegroeit met de activiteiten en de omzet.

Groeifaciliteit van de overheid

Snel groeiende MKB bedrijven zien vaak de kansen in de markt om te groeien, hun markt uit te breiden of het producten en/of dienstenaanbod te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een bedrijfsovername, een management buy-out of door expansie naar het buitenland. Omdat de beschikbare eigen middelen doorgaans niet toereikend zijn om deze groei te financieringen, wordt risicodragend vermogen gezocht bij financiers. Deze financieringen blijken doorgaans echter lastiger te realiseren dan vooraf verwacht. In zulke gevallen biedt de groeifaciliteit van de overheid mogelijk een uitkomst. De groeifaciliteit biedt financiers namelijk een overheidsgarantie van 50% op financieringen van aandelenkapitaal (risicodragend vermogen) en/of achtergestelde leningen. Dit verlaagt het risico van de financier aanzienlijk en maakt deze financieringen toegankelijker om in te stappen. Voor meer informatie over de groeifaciliteit klik hier.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wij kunnen u bijstaan bij het vinden van de optimale financieringsoplossing ten behoeve van de groei van uw onderneming. Om dit te bewerkstelligen gaan we graag met u in gesprek om nader kennis te maken met uw bedrijf, wensen en toekomstplannen. Onze diensten betreffen onder meer ondersteuning bij het vinden van een passende financier, het opstellen van een financieringsaanvraag en ondernemingsplan en begeleiding tot de financieringskeuze. Door een gedegen voorbereiding kunt u zorgen dat de aanwezige groeimogelijkheden van uw onderneming optimaal benut worden.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.