Bedrijfsovername door Management buy-out; Erik Smidt

Een bedrijf verkopen via een management buy-out wint de laatste jaren aan populariteit. Maar hoe ziet dat overnameproces er eigenlijk uit?

img_eriksmidtBij een management buy-out (MBO) neemt een of meerdere leden van het managementteam het aandelenpakket van de verkoper over. Dit leek lange tijd alleen voorbehouden aan multinationals als Philips, Shell of ASML, die bijvoorbeeld een verlieslijdend deel afstoten. Echter, in toenemende mate gebeurt dit ook in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de onderneming door het management wordt overgenomen van de huidige directeur-grootaandeelhouder.

Bedrijfsovername financieren

Deze ontwikkeling heeft alles te maken met de huidige uitdagende marktomstandigheden, de onzekerheden omtrent toekomstige resultaten en daaruit voortvloeiende kritische houding van bedrijfsovernamefinanciers, waaronder banken. De verkoper moet in dit soort situaties rekening houden met een lagere verkoopopbrengst en vaak met een earn-outregeling en/of vendor loan.

De wens om het bedrijf toch te verkopen zorgt er dan voor dat het management een interessante overnamekandidaat kan zijn. Ze kennen het bedrijf immers door en door en hebben een goed beeld van de toekomstige ontwikkelingen. De verkopende ondernemer is meer gebaat bij een koper die het bedrijf met zijn aandeelhouders goed kent dan een onbekende derde, zeker in die situaties waarbij er sprake is van zowel een earn-out als een vendor loan.

Management buy-out

Ook bij een management buy-out blijft het van belang om het traject zeer zorgvuldig te organiseren. Zorg ervoor dat zowel koper als verkoper ieder een eigen onafhankelijke adviseur hebben. Deze adviseurs moeten ervoor zorgen dat het proces in goede banen wordt geleid.

Hierbij is het belangrijk dat op voorhand heel duidelijk wordt gemaakt door de (adviseur van) verkoper op welke wijze hij de ‘deal’ met het management wil doen. Dit verwachtingsmanagement is zeer belangrijk aangezien er bij een management buy-out ook een behoorlijk afbreukrisico is. Bij het niet slagen van de bedrijfsovername door de MBO-kandidaat kan er namelijk sprake zijn van een zodanige teleurstelling, bij zowel verkoper als management, dat deze deceptie een verkoop aan een derde partij en het goed door functioneren van het bedrijf, in de weg staat.

Verkoopproces bij Management buy-out

Het verkoopproces van een management buy-out wijkt in veel gevallen slechts beperkt af van een extern verkoopproces. De belangrijkste stappen van een dergelijke bedrijfsovername betreffen het opstellen van een bedrijfswaardering, het overeenkomen van de transactievoorwaarden, het opstellen van de bedrijfsovernamecontracten en zeker niet in de laatste plaats het aantrekken van bedrijfsovernamefinanciering voor management buy-out.

Erik Smidt is directeur van Match Plan Corporate Finance

bron: Brookz

Deel met uw netwerk

Geef een reactie