Begeleiding strategische verkoop Trident B.V. (terugblik)

“Met de hulp van Match Plan zijn we erin geslaagd ons bedrijf succesvol te koppelen aan een grote multinational in een 100% aandelentransactie. Erik Smidt en zijn collega’s zijn erin geslaagd ons door het gecompliceerde internationale verkooptraject te loodsen met altijd veel enthousiasme, inzet en kennis zonder onze uitgangspunten uit het oog te verliezen.” – Adrie Huijbregts, Trident

“Achteraf bekeken was het zonder de vakkundige kennis en inzet van Match Plan een zeer moeilijk verhaal geweest om tot deze succesvolle acquisitie te komen. Ondanks een zeer goede verstandhouding en werkrelatie tussen de kopende partij en ons, kom je toch in situaties terecht die de deal zouden kunnen verbreken en/of de toekomstige relatie beschadigen. Match Plan is hier de ideale buffer voor geweest die op de juiste momenten met alternatieve oplossingen kwam. Gedurende het hele traject heb ik altijd het vertrouwen gehad dat onze belangen goed werden behartigd.” – William Winters, Trident

Wat heeft Match Plan Corporate Finance voor jullie gedaan?
Match Plan heeft ons begeleid met de verkoop van Trident B.V. aan een de grote multinational Wärtsilä.

Waarom werd er voor Match Plan Corporate Finance gekozen?
We hebben een jaarrekening laten opstellen door een gecertifieerd accountancy bureau (Rijkse) op verzoek van de koper en dit hebben we ervaren als heel positief. Op mijn vraag of zij ons konden begeleiden in dit acquisitie traject zijn we voorgesteld aan Match Plan waarbij ik direct een goed gevoel had tijdens de eerste ontmoeting met Erik Smidt.

Hoe lang heeft het traject geduurd en wanneer is de overdracht tot stand gekomen?
Het traject heeft ongeveer 8 maanden in beslag genomen en overdracht was op 1 februari 2018.

Wat voor unieke onderwerpen speelden in dit traject en hoe zijn deze opgepakt?
Trident had niet de intentie te verkopen maar wij zijn direct door Wärtsilä benaderd en er bleek een prachtige strategische fit te zijn. Match Plan heeft goed begrepen hoe Trident zich wilde opstellen in dit traject en heeft dit op een goede manier vertaald naar de koper wat uiteindelijk heeft geleid tot een 100% aandelentransactie.

Zou u Match Plan adviseren bij vrienden en bekenden? Zo ja, met welke argumentatie?
Ik zou Match Plan zonder meer aanbevelen gezien het feit dat men goed heeft geluisterd naar de verkopers en die boodschap volledig hebben overgenomen in hun aanpak met altijd overleg vooraf.

Welke 3 kernwoorden zouden Match Plan het beste omschrijven?
Direct, no-nonsense en professioneel.

Wat is de meerwaarde van Match Plan Corporate Finance gedurende het verkooptraject?
Zowel Koper als Verkoper zijn gedurende het acquisitie traject altijd on speaking terms geweest in een goede zakelijke atmosfeer wat uiteindelijk is bekroond met een succesvolle transactie.

Deel met uw netwerk

Geef een reactie