Begeleiding verkoop KV Media Groep (terugblik)

Wij hebben continue het gevoel gehad dat Match Plan onze belangen op een goede wijze behartigd heeft en streefde naar het beste eindresultaat.

Wat heeft Match Plan CF gedaan voor je?

Match Plan heeft ons begeleidt bij de verkoop van onze onderneming.

Wanneer is de overdracht tot stand gebracht?

De overdracht is op 18 augustus 2014 tot stand gekomen.

Waarom werd er voor Match Plan CF gekozen?

Bij het kennismakingsgesprek maakte Match Plan (Erik Smidt) een betrouwbare en deskundige indruk. Bovendien past Erik als persoon prima bij ons.

Wat voor unieke onderwerpen speelden in dit traject en hoe zijn deze opgepakt?

In de aandelentransactie zijn de holding en werkmaatschappijen overgedragen aan een grote organisatie. Het betrof een strategische aankoop. Binnen onze organisatie waren meerdere aandeelhouders actief met verschillende aandelenpakketten. Emotie, belangen en toekomstperspectief spelen in alle afwegingen een grote rol. Match Plan heeft hierin een belangrijke, leidende rol gespeeld.

Wat is je ervaring met ons gedurende het traject omtrent de verkoop?

Match Plan heeft een deskundige, professionele indruk gemaakt. Bij de verkoop van een bedrijf kwam uiteindelijk veel meer kijken dan wij vooraf hadden ingeschat. Wij hebben continue het gevoel gehad dat Match Plan onze belangen op een goede wijze heeft behartigd en daarbij streefde naar het beste eindresultaat. Ook bij het verwerken en structureren van alle bedrijfsinformatie speelde Match Plan een belangrijke rol in het traject.

Wat is de meerwaarde van Match Plan gedurende het verkooptraject?

Bepaling van de strategie, inhoudelijke begeleiding, onderhandelingen, kennis en daadkracht. Erik Smidt stuurde onze verwachtingen en opvattingen op de juiste wijze bij, hetgeen bijdroeg aan een goed eindresultaat.

Bent u overtuigd van onze expertise en wilt u graag alvast een vrijblijvend advies ontvangen met betrekking tot verkoopbegeleiding (en waardebepaling) van uw bedrijf? Bel dan direct 070-3244103 of neem contact op.

Deel met uw netwerk

Geef een reactie