Kennisbank


Het Boekenonderzoek

Het Boekenonderzoek Een belangrijk onderdeel van een verkoopproces betreft het due diligence onderzoek, ofwel het boekenonderzoek. Nadat de Verkoper en de potentiële Koper de eerste informatie hebben uitgewisseld en met elkaar hebben kennisgemaakt, kunnen beide partijen besluiten dat er genoeg overeenkomsten zijn om met elkaar tot een eerste (globale) intentieovereenkomst te komen. In deze [...]

Lees Meer →

Dossier voorbereiding verkoop: juridische structuur ...

In eerdere artikelen is ingegaan op het belang van een goed gekozen juridische structuur met betrekking tot de fiscale en juridische afwikkeling bij een verkoop van de onderneming. Wanneer u op het punt staat uw onderneming te verkopen is de aansprakelijkheid vanuit uw positie als Verkoper richting de Koper een belangrijk onderwerp. De aansprakelijkheid [...]

Lees Meer →

Dossier voorbereiding verkoop: juridische structuur ...

In een eerder artikel is reeds ingegaan op het belang van de juridische structuur met betrekking tot de fiscale afwikkeling bij een verkoop van de onderneming. Naast het fiscale aspect is ook het juridische aspect (met name aansprakelijkheid) een belangrijk element bij het kiezen van de optimale juridische structuur. In dit artikel gaan we [...]

Lees Meer →

Dossier voorbereiding verkoop: juridische structuur ...

Wanneer u voornemens bent om uw bedrijf te verkopen is het van belang om vooraf goed na te denken over de juridische structuur van uw onderneming. Door de juiste juridische structuur te kiezen kan de verkoopopbrengst gemaximaliseerd worden. In dit artikel gaan we in op de verschillende juridische structuren en de voor- en nadelen [...]

Lees Meer →

Dossier voorbereiding verkoop: potentiële kopers

U heeft besloten uw bedrijf te verkopen, maar aan wie? Ieder type koper heeft voor- en nadelen. Dit heeft consequenties voor het verkoop- en financieringsproces maar ook voor de uiteindelijke verkoopprijs. De beste koper is situatie gebonden en verschilt per verkooptraject. In dit artikel beschrijven we per type koper de belangrijkste kenmerken en aandachtspunten. [...]

Lees Meer →

Dossier voorbereiding verkoop: Bedrijf verkopen ...

Wanneer is het juiste moment om uw bedrijf te verkopen? De juiste timing van de verkoop van uw bedrijf kan van grote invloed zijn op de overnameprijs die uiteindelijk betaald wordt. In dit artikel worden de belangrijkste aandachtspunten besproken die van belang zijn bij het bepalen van het juiste verkoopmoment van uw onderneming. Voorafgaand [...]

Lees Meer →

Dossier voorbereiding verkoop: verkoopoverwegingen bedrijf

Het besluit om uw onderneming te verkopen is een ingrijpende stap en dient weloverwogen genomen te worden. De overwegingen die ten grondslag liggen aan de wens om uw bedrijf te verkopen verschillen per ondernemer. In dit artikel beschrijven we wat de meest voorkomende beweegredenen voor ondernemers zijn om hun bedrijf te verkopen. Het verkopen [...]

Lees Meer →

Dossier overname financiering: de gefaseerde ...

Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren gestructureerd worden. Indien financiering een struikelblok vormt kan een gefaseerde overname uitkomst bieden voor zowel Koper als Verkoper. In dit artikel beschrijven we wat een gefaseerde overname is en wat de aandachtspunten zijn van een dergelijke overnameconstructie. De gefaseerde overname De meeste Kopers willen een bedrijf volledig over [...]

Lees Meer →

Dossier overname financiering: de earn-out ...

Een bedrijfsovername is een langdurig en complex proces waarbij de belangen van de kopende en verkopende partij verschillend zijn. Zo wilt u als verkoper een goede prijs ontvangen voor uw onderneming. Echter, als u zelf overweegt een onderneming te acquireren, wilt u niet te veel betalen en percipieert u de risico’s anders in de rol [...]

Lees Meer →

Vernieuwd NIRV stimuleert onderzoek ondernemingswaardering

De fusie tussen het NIRV en het SWBO is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de beroepsorganisatie van Register Valuators. Er wordt gewerkt aan aansluiting bij de internationale organisatie van waardeerders (IVSC) en jaarlijks wordt een onderzoeksbedrag beschikbaar gesteld om onderzoek op het gebied van ondernemingswaardering te stimuleren. Het nieuwe logo van [...]

Lees Meer →