Coronavirus: trigger voor een impaiment test?

De uitbraak van het coronavirus treft de wereldwijde economie en een recessie lijkt onontkoombaar. Bedrijven staan voor belangrijke en moeilijke operationele beslissingen die impact hebben op de toekomstige financiële prestaties, kansen en risico’s.

Het coronavirus en de impact daarvan vormt voor u mogelijk een indicatie dat er een bijzondere waardevermindering (impairment) dient plaats te vinden, een zogenaamd ‘triggering event’. Onder de richtlijnen en regels van de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ) dienen controleplichtige bedrijven minimaal op iedere balansdatum te beoordelen of er aanwijzingen zijn dat een activa aan impairment onderhevig is. Als er inderdaad sprake is van een triggering event, dient een impairment test plaats te vinden, waarbij de reële waarde van de onderliggende activa wordt bepaald. In geval van Goodwill onder IFRS dient deze toets per definitie jaarlijks plaats te vinden.

Match Plan voert – als onafhankelijke deskundige – impairment tests uit in opdracht van diverse (beursgenoteerde) ondernemingen. Eveneens ondersteunen wij accountantskantoren bij de uitvoering en/of de beoordeling van door ondernemingen opgestelde toetsen voor impairment. Onze geregistreerde Register Valuators beschikken over de up-to-date kennis van accounting regels en kunnen u ondersteunen om snel en deskundig een impairment test uit te voeren. Wilt u meer informatie over de uitvoering van een impairment test? Neem dan contact met ons op.

Stel hier uw vraag


Volg ons op LinkedIn

Blijf via LinkedIn op de hoogte van de laatste deals en ontwikkelingen rondom Match Plan.

Deel met uw netwerk

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel.