Dossier voorbereiding verkoop: Bedrijf verkopen draait om timing

Wanneer is het juiste moment om uw bedrijf te verkopen? De juiste timing van de verkoop van uw bedrijf kan van grote invloed zijn op de overnameprijs die uiteindelijk betaald wordt. In dit artikel worden de belangrijkste aandachtspunten besproken die van belang zijn bij het bepalen van het juiste verkoopmoment van uw onderneming.

Voorafgaand aan de timing van de verkoop van uw bedrijf, dient u de verkoopoverwegingen helder voor ogen te hebben. Deze overwegingen zullen in grote mate de gewenste timing van de verkoop van uw bedrijf bepalen. Zo kan de timing van de verkoop vanuit zakelijk perspectief (maximalisatie verkoopopbrengst) compleet verschillen met het verkoopmoment vanuit persoonlijke overwegingen (gezondheidsredenen/andere uitdaging).

Naast persoonlijke- en zakelijke verkoopoverwegingen is de timing van de verkoop van uw bedrijf afhankelijk van onderneming specifieke- en marktomstandigheden.

Onderneming specifieke omstandigheden

Van belang bij de verkoop van uw bedrijf zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de onderneming. Zo spelen onder andere de in het verleden behaalde resultaten (track record), groei- en synergiekansen en onderneming specifieke kenmerken zoals de afhankelijkheid van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en de kwaliteit van de interne organisatie een rol.

Bij het verkoopklaar maken van de onderneming, analyseert de ondernemer de specifieke omstandigheden van de onderneming en tracht hij deze te optimaliseren voor aanvang van het verkoopproces. Het verbeteren van het track record, potentiële groeikansen en het verlagen van de risico’s heeft doorgaans een positief effect op de verkoopprijs.

De timing van de verkoop is dus mede afhankelijk van de onderneming specifieke omstandigheden en de mate waarin de onderneming voorbereid is om verkocht te worden.

Marktomstandigheden

Naast de onderneming specifieke omstandigheden hebben ook de marktomstandigheden invloed op het juiste verkoopmoment. De verwachte verkoopopbrengst zal doorgaans hoger liggen wanneer de markt aantrekt en groeiend is. Dit is het geval als:

  • het economisch klimaat goed is (hoogconjunctuur);
  • er sprake is van relatief veel fusie- en overname activiteit binnen de sector;
  • (overname)financiering relatief makkelijk te verkrijgen is.

Bovenstaande factoren zorgen er normaliter voor dat de vraag naar te koop aangeboden bedrijven hoger ligt dan het aanbod, hetgeen een waarde verhogend effect heeft.

Negatieve marktomstandigheden kunnen ook een risico vormen en een drukkend effect hebben op de verkoopprijs. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de (prijs)concurrentie groot is en de toekomstperspectieven voor de branche negatief zijn. Hierdoor zal een potentiële Koper waarschijnlijk bereid zijn minder te betalen voor een bedrijfsovername.

De timing van de verkoop is echter niet alleen afhankelijk van de marktomstandigheden, maar zeker ook van de onderneming specifieke omstandigheden en de onderliggende verkoopoverwegingen. Alle factoren gezamenlijk bepalen of het voor u, als ondernemer, opportuun is om uw bedrijf juist op dit moment of later te verkopen. Hierdoor zal het “optimale” verkoopmoment ook voor iedere ondernemer verschillen.

Verkoopadvies op maat

Het beoogde doel van de verkoop van uw onderneming, in combinatie met onderneming specifieke kenmerken en de marktomstandigheden bepalen gezamenlijk het optimale verkoopmoment voor uw onderneming.

De adviseurs van Match Plan wisselen graag met u van gedachten over de juiste timing van de verkoop van uw bedrijf.

Deel met uw netwerk

Geef een reactie