Management buy out


Management buy out; wij begeleiden u succesvol

Van een management buy-out is sprake wanneer het personeel de onderneming van de werkgever overneemt. Deze variant, waarbij de onderneming aan het zittende management overgedragen wordt en niet wordt overgenomen door een externe partij, komt in de praktijk steeds vaker voor. Een management buy-out (MBO) heeft zowel voor de koper als de verkoper voordelen.

Voordelen koper MBO:

 • Kent het bedrijf, de eigenaar, het personeel, klantenbestand en de leveranciers.
 • Kent de sterke en minder sterke punten van het bedrijf.
 • Overname traject is relatief kort.

Voordelen verkoper MBO:

 • De betrouwbaarheid is gewaarborgd.
 • Stabiliteit na de bedrijfsoverdracht.
 • De kans dat stuwende krachten binnen het bedrijf weggaan is aanzienlijk kleiner.

Bij een management buy-out komt zowel voor de koper als verkoper veel kijken. Naast het koop/verkoopproces, moeten ook veel juridische en fiscale stappen worden doorlopen. Ook dient er gezorgd te worden voor een passende financiering. De Specialisten in Bedrijfsovername kunnen u begeleiden tijdens het gehele overname proces.

Begeleiding bij management buy-out

Tijdens het gehele traject van bedrijfsoverdracht kunt u vertrouwen op onze deskundigheid. Bij een management buy-out streven wij naar een succesvolle overname voor beide partijen. Wij doorlopen hierbij de volgende stappen:

 • Oriënterende gesprekken & verzamelen van informatie.
 • Bedrijfswaardering. Veelgebruikte methode is de Discounted Cash Flow methode, de waardegebaseerd op toekomstige vrije geldstromen.
 • Bepalen van de transactiestructuur.
 • Na akkoord van de koper en verkoper, de gemaakte afspraken vastleggen in een intentieovereenkomst.
 • Het regelen van de financiering, waarbij het bij een management buy-out niet ongebruikelijk is dat de verkoper in de vorm van een zogenaamde achtergestelde lening een gedeelte van de koopsom terugleent.
 • Een eventueel due diligence onderzoek coördineren.
 • Definitieve overnameovereenkomsten opstellen.
 • De feitelijke overdracht begeleiden.

Een management buy-out is altijd een grote stap. Een stap die u waarschijnlijk maar één keer zet en waarbij de relatie tussen koper en verkoper gevoeliger ligt dan bij een bedrijfsoverdracht aan derden. De Specialisten in Bedrijfsovername vertellen u graag in een vrijblijvend gesprek waar u rekening mee dient te houden bij een management buy-out.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.