Landing page


“Je komt hier niet terecht in een grote onbegrijpelijke molen maar wordt persoonlijk en goed geadviseerd met de focus op de inhoud. Heel concreet en MKB waardig”.

Een waardebepaling van een bedrijf of onderneming kan voor meerdere doeleinden worden opgesteld. Denk hierbij aan een waardering in het kader van een transactie, in het kader van een fiscaal of juridische herstructurering of bij een geschil tussen aandeelhouders. Uitgangspunt van elke waardering is dat een waardebepaling wordt uitgevoerd op basis van toekomstverwachtingen. Dat wil niet zeggen dat het verleden niet meetelt. Echter, reeds gerealiseerde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De gouden regel van waarderen is: “het draait niet om bezit, maar om opbrengsten uit bezit, om de verdiencapaciteit van uw activa”. Wat heeft een productiebedrijf aan een dure, gloednieuwe productielijn wanneer de orders uitblijven?

button-c-2-a-300x201Het voorgaande impliceert al dat waarderen geen objectieve wetenschap is. Er zijn veel methodes, de een beter dan de andere, en natuurlijk is het van belang dat de methodes juist en volledig worden toegepast. Waarderen is echter meer dan “de rekensom maken”. Cruciaal bij een waardering zijn goed inzicht in de onderneming, (transactie-) ervaring en rationeel naar de marktomstandigheden kijken. De onderbouwing van een waardering is uiteindelijk net zo belangrijk als de uitkomst: het één zegt niets zonder het ander.

Uw bedrijf laten waarderen door de beste specialisten

De waardebepaling experts van Waardebepalingbedrijf.nl waarderen jaarlijks vele bedrijven uit het MKB voor een grote diversiteit aan redenen. Bij ons bent u aan het beste adres wanneer u waardebepaling wilt laten uitvoeren voor uw onderneming. Onze specialisten zijn de beste in hun vak en werken met een transparante tarifering. U weet vooraf wat uw kosten zijn en komt niet voor verassingen te staan.

Bij ons ontvangt u de beste prijs/ kwaliteit van Nederland en weet u vooraf precies waar u aan toe bent. Wel zo helder! Heeft u vragen omtrent een bedrijfswaardering voor uw onderneming? Stel dan geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang altijd een gefundeerd advies. Wij zijn er om u te helpen. Stel nu uw vraag.

Concrete aanpak bij het waarderen van uw bedrijf:

Het waarderen van uw onderneming kent normaliter een vastomlijnd raamwerk aan handelingen die gezamenlijk bijdragen tot een definitieve en optimale waardering van uw bedrijf. U kunt er vanuit gaan dat waarderen altijd maatwerk is maar een relatief vaststaand proces kent. Welke proces wij samen met u doorgaan leest u hieronder:

1. Vaststellen plan van aanpak

  • Vaststellen van het waarderingsobject
  • Bepalen waarderingsmoment
  • Bepalen waarderingsmethode

2. Opstellen en verzamelen benodigde informatie

  • Opstellen vragenlijst
  • Bespreken ontvangen informatie tijdens bedrijfsbezoek
  • Opvragen aanvullende informatie

3. Uitvoeren waardering

  • Opstellen waarderingsmodel
  • Vastleggen waarderingsuitkomsten in een rapportage
  • Bespreken rapportage

Met het uitvoeren van deze stappen wordt een optimale waardering voor uw bedrijf bereikt en heeft u een gefundeerd en gekwalificeerd rapport in handen dat u kunt inzetten voor bijvoorbeeld de verkoop van uw onderneming. Onze specialisten zijn altijd bereid om u te helpen en het vragen van een advies is in eerste aanleg altijd vrijblijvend. Heeft u vragen? Neem dan direct contact op en ontvang op korte termijn een gefundeerd advies van de beste waarderingspecialisten voor het MKB. Van harte welkom!

Vraag vrijblijvend advies aan