Geert Boudewijns heeft zijn Bachelor in International Financial Management succesvol afgerond!

Na het succesvol afronden van zijn stage, heeft Geert zijn Bachelor opleiding in International Financial Management aan de Avans University of Applied Sciences met succes afgerond.

Activiteiten

Naast het actief betrokken zijn geweest met de lopende opdrachten van Match Plan, heeft Geert een scriptie geschreven naar de mogelijkheden om de internationale relaties en netwerken van Match Plan verder uit te breiden. Voor het onderzoek zijn meerdere interviews gehouden bij diverse nationale en internationale bedrijven, om een beeld te vormen van de mogelijkheden. De uitkomsten zijn gepresenteerd in de vorm van een rapport en een presentatie, en vormt de basis van het uitbreiden van de internationale relaties en netwerken.

Bedankt!

Geert heeft zijn scriptie afgerond met een 7. Namens het hele team van Match Plan willen wij Geert feliciteren met zijn prestatie en bedanken voor zijn inzet!

Deel met uw netwerk

Geef een reactie