Hoogte en middelen eigen inbreng

Bij een overnametransactie is de inbreng van eigen vermogen door koper veelal een vereiste van banken en overige kapitaalverstrekkers. Er zijn echter geen vaste regels over de hoogte van de eigen inbreng, aangezien elke bedrijfsovername uniek is.

Euros-zwart-wit-150x150Wat wordt er onder eigen inbreng verstaan?

Eigen vermogen is een breed begrip en concreet bedoelen we hiermee alle door de koper makkelijk liquide te maken eigen middelen. Hieronder vallen onder meer:

  • Spaargelden;
  • Effectenportefeuille;
  • Gouden handdruk na ontslag;
  • Overwaarde op de eigen woning (bij verkoop van de woning);
  • Vermogen uit een bestaande vennootschap;

Factoren die van invloed zijn op de hoogte van eigen inbreng

Aangezien het financieren van een bedrijfsovername maatwerk is, zijn er geen vaste regels over de hoogte van de inbreng van eigen middelen. De kwaliteiten van de Koper als ondernemer, zijn kennis & ervaring, de overnamesom, het business plan, hebben invloed op de hoogte van het in te brengen eigen vermogen. Ook is de branche waarin de onderneming actief is en de totale financieringsconstructie (is er bijvoorbeeld sprake van een lening Verkoper) van belang. Verder zal ook de bereidheid van de Koper om een privé-borgstelling af te geven zeker van invloed zijn.

Naast het inbrengen van eigen vermogen kan de Koper dus eveneens persoonlijke garantstellingen geven aan externe financiers ter verkrijging van additionele financiering. Hiermee staat de ondernemer persoonlijk garant voor de lening die hij zakelijk afsluit. Ook kan de bank vragen om onderpanden uit het privé vermogen ten behoeve van de zakelijke lening.

Toegevoegde waarde Match Plan

Onze adviseurs hebben ruime ervaring op gebied van overnamefinanciering en kunnen de haalbaarheid van de voorgenomen transactie beoordelen. Gedurende het gehele financieringsproces kunnen we u begeleiden. Dit omvat onder meer het opstellen van een financieringsmemorandum, het structureren van de financiering, het voeren van gesprekken en onderhandelingen met financiers.

Wilt u meer informatie inzake de eigen inbreng of het verkrijgen van een overnamefinanciering neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Deel met uw netwerk

Geef een reactie