Richard Peeters over aanstelling tot directeur valuation bij Match Plan

Een kennismaking met Richard en een blik op het valuation specialisme van Match Plan.

In maart 2019 trad Richard Peeters toe als directeur valuation bij Match Plan Corporate Finance B.V. Met het aantrekken van Richard timmert Match Plan aan de weg en breidt het waarderingsspecialisme verder uit. Maak kennis met Richard en lees meer over onze expertise op het vlak van waarderingsvraagstukken.

Interview met Richard Peeters - directeur Valuation

Richard, wat kan je ons vertellen over jouw expertise?

Mijn expertise ligt op het gebied van complexe waarderingsvraagstukken. Denk daarbij aan waarderingen en opinies in een breed spectrum, waaronder:

  • Koop- of verkoop van een organisatie;
  • Management buy-out of management buy-in;
  • Fiscale waarderingen bij overdracht of in het kader van een (fiscale) herstructurering;
  • Geschillen tussen aandeelhouders, waarbij ik als partijdeskundige of bindend adviseur optreed, al dan niet via aanstelling door de rechtbank als benoemd adviseur;
  • Economische schadebepalingen;
  • Fairness opinies bij uitkoopprocedures van aandeelhouders;
  • Waardering in het kader financiële rapportage, zoals bij purchase price allocations en impairment vraagstukken.

Wat is je achtergrond qua opleiding en werkervaring?

Mijn passie voor waarderingen is ontstaan in het begin van mijn carrière. Na de afronding van mijn studie bedrijfseconomie aan de Tilburg University ben ik in 2003 gestart bij Accountantskantoor SmitsVandenBroek in Weert. In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar Ernst & Young Transaction Advisory (EY TAS). Daar heb ik als senior manager de gelegenheid gekregen om mijn valuation vaardigheden te verbreden en te verdiepen bij zowel nationale als internationale klanten.

Na acht jaar EY TAS ben ik in 2016 toegetreden als partner bij valuation boutique BHP & Co. Eind 2018 ben ik benaderd door Match Plan om als directeur valuation vorm en invulling te geven aan de forse groeiambities.

Gedurende mijn carrière heb ik meerdere specialistische opleidingen gevolgd, waaronder de postdoctorale opleiding Business Valuation aan de Rotterdam School of Management. Daarnaast volgde ik de post-masteropleiding Business Valuation aan de University of Groningen en een opleiding M&A, Law, Skills aan de Vrije Universiteit in Eindhoven. Net als mijn mededirecteuren Erik Smidt en Hans van de Pas ben ik Register Valuator (RV’er).

Wat is je rol binnen Match Plan?

De rol die voor mij is weggelegd is het versterken van de bestaande waarderingsafdeling en het uitbreiden van het dienstenportfolio met complexe waarderingsvraagstukken zoals fairness opinies, purchase price allocations en impairment vraagstukken. Deze uitdaging in combinatie met de groeiambities en het gegeven dat Match Plan een full-service M&A kantoor is, heeft voor mij de doorslag gegeven om hiervoor te gaan. Samengevat wil ik bouwen aan een mooie organisatie, mensen opleiden en klanten kwalitatief goed van dienst zijn.

Wat denk jij dat Match Plan bereikt door jou binnen te halen?

Ik ben een gemotiveerde, onafhankelijke en leergierige professional met oog voor detail. Als specialist vind ik het erg belangrijk om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van waardebepalingen. Er is namelijk altijd ruimte voor verbetering van kennis en vaardigheden.

Als directeur waardebepalingen word ik verantwoordelijk voor deze afdeling binnen Match Plan. Door mijn kennis en achtergrond als waarderingsspecialist verwacht ik een extra dimensie te kunnen geven aan de bestaande dienstverlening. Hierdoor kunnen wij klanten op een breder vlak adviseren, met name op het gebied van de complexe waarderingsvraagstukken. Doordat ik me zal focussen op de waarderingsafdeling verwachten we ook dat de kwaliteit van de dienstverlening verder verbeterd wordt en de organisatie zal groeien.

Wat mogen klanten van jou verwachten?

Bij het opstellen van waardebepalingen zijn vaktechnische vaardigheden belangrijk. Minstens net zo belangrijk is begrip voor de context en achtergrond van de waardebepaling, het business model, de industrie, de ondernemers en werknemers achter het bedrijf.

Ik streef er altijd naar om klanten proactief te adviseren en ondersteunen tijdens een waarderingsproces. Onderdeel van dit proces is het actief overdragen van kennis aan klanten, zodat ze een goed beeld hebben bij de waardebepalende factoren van de onderneming. In dat kader verzorg ik ook trainingen voor mede-adviseurs, accountantskantoren en collega’s.

Wat zijn je plannen op korte en lange termijn?

Op korte termijn wil ik de organisatie, de samenwerkingspartners en klanten beter leren kennen. Voor de waarderingsafdeling wil ik veranderingen doorvoeren die goed zijn voor de organisatie waardoor we effectiever en efficiënter kunnen werken. Daarnaast lijkt het mij leuk bij te dragen aan de ontwikkeling van de consultants.

Op lange termijn is de ambitie om met Match Plan de leidende specialist in Nederland te worden op het gebied van waardebepalingen. Nationaal zijn er circa 300 Register Valuators, waarvan er 3 werkzaam zijn bij ons bedrijf. Dit biedt een uitstekend fundament om de valuation afdeling verder uit te breiden en klanten optimaal te bedienen bij alle (complexe) waarderingsvraagstukken.

Weet u wat uw onderneming waard is?

Bij Match Plan is een eerste gesprek altijd gratis. Er is dus geen drempel om mij vragen te stellen over de waarde of value-drivers van uw onderneming. Bel daarom 070 324 41 03 of stuur een email naar richardpeeters@matchplan.nl. Ook kunt u vrijblijvend ons contactformulier invullen.

Neem contact met ons op


Volg ons op LinkedIn

Blijf via LinkedIn op de hoogte van de laatste deals en ontwikkelingen rondom Match Plan.

Deel met uw netwerk

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel.