Match Plan begeleidt Reinier Haga Groep

Match Plan Corporate Finance heeft in opdracht van Reinier Haga Groep een financiële business case opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen toetreding van het LangeLand Ziekenhuis tot de Reinier Haga Groep.

Na reeds enkele jaren van samenwerking op een aantal gebieden tussen de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep en het LangeLand Ziekenhuis maakte de Reinier Haga Groep op 28 mei j.l. kenbaar dat het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer kan toetreden tot de groep. De raden van bestuur van beide organisaties zijn hierover akkoord met instemming van de raden van toezicht. Het plan voor de toetreding wordt nu voorgelegd aan de adviesorganen van de Reinier Haga Groep en het LangeLand Ziekenhuis. Tevens wordt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om toestemming gevraagd.

Indien de toetreding plaatsvindt, zal het LangeLand Ziekenhuis actief blijven als zelfstandig basisziekenhuis met een spoedeisende hulp.

Voor het officiële nieuwsartikel verwijzen we naar de onderstaande link:
Reinier Haga Groep biedt LangeLand Ziekenhuis toetreding aan

Deel met uw netwerk

Geef een reactie