Match Plan begeleidt succesvolle aankoop aandelen KYBYS

Match Plan Corporate Finance heeft de heren Bart van Pagée en Seth van der Wielen bijgestaan in de aankoop van het resterende aandelenbelang van medeaandeelhouder, de heer Bart van de Wouw. Hierdoor hebben zij nu 100% aandelen in KYBYS verworven.

Beschrijving KYBYS

KYBYS is actief als inrichter en beheerder van diverse openbare ruimtes. Klanten van de Onderneming zijn voornamelijk overheden, hierbij kan gedacht worden aan gemeenten, provincies en waterschappen. Ook is de Onderneming in de afgelopen jaren zich meer gaan toeleggen op grote evenementen. KYBYS is bijvoorbeeld nauw betrokken geweest bij de organisatie van het WK Hockey in 2014 en het EK Atletiek in 2016.

Beide aandeelhouders kijken met plezier uit naar de toekomst van de Onderneming.

Klik hier voor het officiële persbericht.

Deel met uw netwerk

Geef een reactie