Menu Sluiten
Sluiten
banner_verkoop

In zes stappen uw bedrijf verkopen

27 januari 2022

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Nieuwsbericht

In zes stappen uw bedrijf verkopen

Het verkopen van uw organisatie is een grote beslissing. Het is niet alleen een zakelijke, maar ook een emotionele stap. Hoe ziet zo’n verkoopproces bij Match Plan eruit? Wij zetten de zes belangrijkste stappen van ons verkoopproces op een rij.

In zes stappen uw bedrijf verkopen

Nieuwsbericht

Stap 1: kennismaking en waardebepaling

Bij een verkooptraject is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is tussen onze adviseurs en de partij die wij begeleiden. Tijdens het kennismakingsgesprek introduceren wij onszelf en vertellen we meer over onze dienstverlening, onze organisatie, onze aanpak, ervaringen en referenties. Daarnaast horen wij tijdens de kennismaking graag meer over u als ondernemer en uw onderneming. We bespreken uw situatie, wensen en doelstellingen die u heeft in het kader van de voorgenomen verkoop. Ook overleggen wij samen met u wat, gegeven de aanleidingen en de doelstellingen, de beste verkoopstrategie is voor uw onderneming.

Nadat wij de verkoopstrategie bepaald hebben voeren wij voorafgaand aan het verkooptraject een waardebepaling uit. Dit helpt om met de juiste verwachtingen en doelen het verkooptraject in te gaan.

Nieuwsbericht

Stap 2: Opmaken verkoopdocumentatie

Na het afronden van de waardebepaling worden de documenten opgemaakt die aan potentiële kopers worden verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan een anoniem profiel, de procedurebrief, de geheimhoudingsverklaring en het informatie[1]memorandum. Wij zorgen ervoor dat de documentatie aantrekkelijk wordt opgemaakt, dit helpt met bij het overtuigen van potentiële kopers.

opmaken verkoopdocumentatie
benaderen potentiële kopers

Nieuwsbericht

Stap 3: Benaderen van potentiële kopers

Nadat de documenten zijn opgemaakt wordt het tijd om geschikte potentiële kopers te identificeren. Dit doen wij door een lijst samen te stellen met alle (internationale) partijen waarvan wij verwachten dat deze mogelijk geïnteresseerd zijn in de overname van uw onderneming. Deze zogenoemde ‘longlist’ bevat doorgaans 30 tot 50 potentiële kopers.

Nadat we de longlist is opgesteld spreken wij deze samen door. Het gebeurt vaak dat een verkopende partij bepaalde partijen vanuit persoonlijk of strategisch oogpunt niet mee wil nemen in het verkoopproces. Deze partijen worden geschrapt. Ook kan het zijn dat u als verkoper zelf nog partijen wilt toevoegen aan de shortlist. Uiteindelijk zullen er tussen de 15 en 25 partijen op de ‘shortlist’ komen die wij voor u gaan benaderen. Zodra de shortlist definitief met u is afgestemd starten wij met het benaderen van de partijen. Bij interesse sturen we het Anoniem Profiel toe.

Nieuwsbericht

Stap 4: Onderhandelen en intentieverklaring

Nadat wij  alle aanvullende vragen van geïnteresseerde partijen hebben beantwoord en de vervolggesprekken hebben gevoerd wordt er om een niet bindende bieding (NBO, ofwel non-binding offer) gevraagd. In een gemiddeld verkooptraject brengen er circa 5 tot 8 partijen een NBO uit. Een NBO bevat onder andere informatie over de reden van interesse van de koper, de toekomstplannen van de koper met de onderneming en met u als aandeelhouder, de geboden koopsom, de financierings- en betalingsstructuur, ontbindende- of opschortende voorwaarden en een tijdspad.

Wanneer er meerdere niet-bindende biedingen zijn ontvangen volgt het onderhandelingstraject. Er wordt een selectie gemaakt van de beste twee tot vier indicatieve biedingen waarmee wij vervolgens in onderhandeling gaan. Ons doel hierin is om een gezonde dosis aan competitie te behouden in het proces en om de biedingen te optimaliseren. Dit doen we door aan alle partijen een managementpresentatie te geven waarin we inzoomen op recente ontwikkelingen en de kansen die de onderneming heeft nog een keer op te sommen. We vragen vervolgens aan de partijen om een laatste aangepaste en definitieve bieding te doen. Hierna kiest u als verkoper de partij waarmee het proces wordt voortgezet. Deze keuze maakt u enerzijds natuurlijk op basis van de biedingscondities, maar anderzijds ook grotendeels op basis van uw gevoel bij de potentiële koper.

Wanneer u de partij hebt gekozen waarmee u verder wilt gaan wordt er, door onze eigen jurist, een Letter of Intent (LOI) opgemaakt. In de LOI worden de afspraken die gemaakt zijn op papier gezet.

onderhandelen en intentieverklaring
boekenonderzoek en contracten

Nieuwsbericht

Stap 5: Boekenonderzoek en contracten

Eén van de voorwaarden van een koper die altijd wordt opgenomen in een Letter Of Intent is het uitvoeren van een boekenonderzoek (ofwel due diligence onderzoek). In het boekenonderzoek kan de potentiële koper de correctheid van de reeds verstrekte informatie nagaan, dieper ingaan op verschillende onderwerpen en aanvullende vragen stellen. In een boekenonderzoek wordt doorgaans nader onderzoek gedaan naar de financiële, fiscale, juridische, personeel gerelateerde en commerciële aspecten van de onderneming.

Nieuwsbericht

Stap 6: Overdracht aan koper(s)

Dit is de laatste stap in het verkooptraject. Bij de closing vindt de formele overdracht van de onderneming plaats bij de notaris. De transactiedocumentatie wordt door beide partijen ondertekend en de koopsom wordt overgemaakt aan u als verkoper. Hierna is het moment daar om samen te proosten op een goede en gezonde toekomst.

Meer weten? Op onze pagina bedrijfsverkoop vindt u meer informatie rondom het verkoopproces.

overdracht aan koper
Drs-Hans-van-de-Pas-RV-350x544

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV