L’Unité Groep


Match Plan begeleidt Ondernemend Kapitaal bij de overname van L’Unité Groep

L’Unité is in 1991 opgericht door André Colletta (huidige verkoper). L’Unité is het Franse woord voor eenheid, oftewel “Eenheid in Automatisering”. André Colletta heeft in heeft in 2009 al een deel van de aandelen overgedragen aan zijn compagnon Jerry Kleinman. Na een jarenlange goede samenwerking en verdere groei van de Onderneming, wilde André ook het restant van zijn aandelen verkopen aan Jerry. Via de adviseur van Jerry Kleinman is hij in contact gekomen met Ondernemend Kapitaal. Door de samenwerking met Ondernemend Kapitaal aan te gaan zijn nieuwe investeringen mogelijk en zullen groeiplannen van de L’Unité Groep nog verder worden versterkt. Daarnaast brengt Ondernemend Kapitaal relevante kennis en expertise. Lead investor vanuit Ondernemend Kapitaal is KoutersVanderMeer uit Bussum; zij zijn een bureau voor prestatie verbetering waarbij zij de focus hebben op IT beheersing. Ze kunnen dus enerzijds energie en kennis toevoegen en anderzijds wordt er ook in het klantenbestand synergie gevonden.

Ondernemend Kapitaal is een pragmatische en ondernemende groep van investeerders welke investeert in MKB- en familiebedrijven. De groep is in 2018 onder begeleiding van Match Plan en accountantskantoor de Groof (huidig Accon AVM) gestart. Het doel is om succesvolle ondernemers gezamenlijk te laten participeren in bestaande organisaties en deze naar een hoger plan te brengen. Dit vindt plaats door het stimuleren, faciliteren en financieren van groei, inzet van relevante netwerken en inbreng van kennis en ondernemerschap. De meeste investeerders zijn voormalig klanten van Match Plan welke na de verkoop van hun bedrijf aansluiten bij deze gecommitteerde investeringsgroep. Voor meer informatie over Ondernemend Kapitaal kijkt u op www.ondernemend-kapitaal.com.

Rol van Match Plan

Match Plan is namens Ondernemend Kapitaal in contact gekomen met Jerry Kleinman, via zijn adviseur Arjo van Trigt. Tijdens het eerste gesprek met Jerry is ingegaan op de strategische toekomst visie van L’Unité en Jerry. Hieruit bleek een ambitieus groeiplan waarbij de kennis, expertise en financiële slagkracht van Ondernemend Kapitaal een perfecte match bleek. Vervolgens hebben we in eerste instantie met toekomstig medeaandeelhouder gesproken over hoe de aandeelhoudersverhoudingen en rolverdeling zouden worden. Vervolgens zijn we het aankoop proces ingegaan waarbij stakeholder management zeer belangrijk is geweest gezien de vele betrokken partijen. Betrokken bij de transactie: Niels AnsemsHans van de PasReg Schreurs en bedrijfsjurist Miranda van der Nat.

Deel met uw netwerk