PAT-Krüger


Match Plan heeft de directie van PAT-Krüger, de heren Verboom en Van Erp, begeleid bij de verkoop van 100% van de aandelen van P & W Holding B.V. (handelsnaam: PAT-Krüger) aan de heer C. Kleijwegt (ondernemer). De aandelenoverdracht heeft op 14 juli 2016 plaatsgevonden.

Beschrijving onderneming
Met 35 jaar ervaring is PAT-Krüger uitgegroeid tot marktleider op het gebied van veiligheids- en controlesystemen voor heavy duty equipment. PAT-Krüger is een internationaal opererende organisatie met vestigingen in Nederland, Dubai, UK, Duitsland en dealers over de gehele wereld. PAT-Krüger verkoopt en ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige en innovatieve oplossingen, installeert en verzorgt service en onderhoud ten behoeve van kraanbeveiligingen, lieren, ballastsystemen, camerasystemen en krachtopnemers met en zonder ingebouwde dataregistratie. Niet alleen voor standaard condities maar ook voor die plaatsen waar de omgevingsfactoren zoals temperatuur, trillingen en vervuiling een belangrijke rol spelen, zowel onshore als offshore.

Rol van Match Plan Corporate Finance
Match Plan heeft de heren Van Erp en Verboom gedurende het volledige verkooptraject bijgestaan. In de voorbereidingsfase is een indicatieve waardebepaling opgesteld om de bandbreedte van de gewenste verkoopprijs te bepalen. Vervolgens zijn de potentiële kopers in kaart gebracht en zijn deze partijen, in combinatie met relaties uit het netwerk van Match Plan, benaderd. Aan geïnteresseerde potentiële kopers is nadere informatie verstrekt en zijn er verdiepingsgesprekken gevoerd.

Na ontvangst van diverse (indicatieve) biedingen en de selectie van één exclusieve partij heeft Match Plan de directie van de Onderneming tevens begeleid bij de vastlegging van de overeengekomen afspraken in een intentieovereenkomst, het coördineren van het Due Diligence onderzoek en het onderhandelen ten aanzien van de transactiedocumentatie.

Deel met uw netwerk