Reinier Haga Groep (LLZ)


Match Plan Corporate Finance was financieel adviseur van Reinier Haga Groep in het kader van de toetreding van het LangeLand Ziekenhuis tot de Reinier Haga Groep. De werkzaamheden van Match Plan betroffen onder meer het opstellen van een financiële business case. Na toestemming van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 19 maart jl. heeft de toetreding plaatsgevonden.

Beschrijving onderneming
Het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep maken sinds 2013 onderdeel uit van de overkoepelende stichting met de naam Stichting Reinier Haga Groep. Beide organisaties bieden hun patiënten vanuit de vertrouwde zelfstandige locaties het brede pakket aan zorg, inclusief 24×7 (trauma) spoedeisende hulp, IC en moeder- en kindzorg. De ziekenhuizen hebben een gezamenlijke Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht.

Het LangeLand Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor de regio Zoetermeer en omstreken. Bij het LangeLand Ziekenhuis zijn circa 700 fte’s werkzaam. Sinds 2010 verkeert het LangeLand Ziekenhuis in financiële nood en is er met diverse partijen contact geweest over een mogelijke overname.

Beschrijving transactie
Door de overname door de Reinier Haga Groep blijft de continuïteit van de patiëntenzorg in het Zoetermeerse ziekenhuis gewaarborgd. Binnen de Reinier Haga Groep blijft het LangeLand Ziekenhuis een zelfstandig basisziekenhuis met spoedeisende hulp. Doel van de toetreding tot de groep is ook bestaande verwijzingen van het LangeLand verder te versterken met behulp van het brede topklinische zorgaanbod van het HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf. De ziekenhuizen werken al langer samen op het gebied van dialyse, longziekten, cardiologie en intensive care.

Klik hier voor het officiële persbericht van de Reinier Haga Groep

Deel met uw netwerk