Verbeterde Rentabiliteitsmethode

Rentabiliteitsmethode – Verbeterde rentabiliteitswaarde

De verbeterde rentabiliteitswaarde is tevens een veel gebruikte methodiek. Deze methode baseert zich op de toekomstige winsten die de onderneming kan realiseren bij voortzetting. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de structurele winstcapaciteit, maar er wordt ook gekeken naar de in het verleden behaalde resultaten en de gewenste vermogensstructuur.

Hoe wordt deze waarde berekend? Het gemiddeld genormaliseerd winstniveau wordt, na aftrek belastingen, berekend met behulp van een veronderstelde (door de verschaffers geƫiste) rendementsnorm. Vervolgens wordt de uitkomst voor overschot hetzij tekort aan eigen vermogen gecorrigeerd, waardoor de verbeterde rentabiliteitswaarde tot stand komt.

Deel met uw netwerk

Een reactie

Geef een reactie