Verkoper zorgt voor (deel) overnamefinanciering

Bij een bedrijfsovername kan er behoefte zijn aan financiering van een deel van de overnamesom door de Verkoper. Voor zowel de Kopende als de Verkopende partij kan een dergelijke financieringsconstructie verschillende voordelen bieden.

Vanwege de crisis en de strengere eisen van de toezichthouders zijn banken de afgelopen jaren in toenemende mate risicomijdend geworden en keuren ze veel minder kredietaanvragen van ondernemers goed. Met name onder MKB ondernemers is dit een veelgehoorde klacht. Dit uit zich ook in beperkte mogelijkheden voor de financiering van overnames.

In dergelijke situaties kan het zinvol zijn dat de Verkoper een grotere rol gaat spelen in de financiering van de overname van zijn onderneming. Vooral bij overdrachten binnen families, management buy outs (MBO’s) en management bij ins (MBI’s), is de financiering van een deel van de overnamesom door de Verkoper vrij gebruikelijk en vaak noodzakelijk. Daarnaast kan een financiering van de Verkoper dienen om het verschil in de waarde perceptie van de Koper en Verkoper te overbruggen.

Motieven financiering door Verkoper

De Verkopende partij kan door het verstrekken van een deel van de overnamefinanciering er zorg voor dragen dat de transactie mogelijk wordt gemaakt. Bovendien geeft het de Verkoper de mogelijkheid om via bijvoorbeeld een earn-out regeling een potentieel hogere overnamesom te bedingen.

Voor de Kopende partij biedt een dergelijke financieringsconstructie eveneens diverse voordelen. Zo kan de Verkoper bijvoorbeeld een achtergestelde lening verstrekken die aangemerkt kan worden als garantievermogen, hetgeen direct leidt tot een verbetering van de solvabiliteit en vermindering van het benodigd bancair krediet. Bovendien heeft een dergelijke lening een belangrijke signaalfunctie richting banken en investeerders, omdat het een teken van vertrouwen is van Verkoper in Koper.

Het betrekken van de Verkoper in de financiering van een deel van overnamesom zorgt tevens voor een (financiële) stimulans om zich na de overdracht te blijven inzetten voor de onderneming. Hetgeen niet ongebruikelijk is wanneer de Verkoper na overdracht aanblijft als adviseur of commissaris.

De drie meest voorkomende vormen waarbij de Verkoper zorg draagt voor een deel van de overnamefinanciering zijn: de achtergestelde lening, earn-out bepaling en een gefaseerde overname.

Deel met uw netwerk

Geef een reactie