Vernieuwd NIRV stimuleert onderzoek ondernemingswaardering

De fusie tussen het NIRV en het SWBO is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de beroepsorganisatie van Register Valuators. Er wordt gewerkt aan aansluiting bij de internationale organisatie van waardeerders (IVSC) en jaarlijks wordt een onderzoeksbedrag beschikbaar gesteld om onderzoek op het gebied van ondernemingswaardering te stimuleren. Het nieuwe logo van het NIRV staat symbool voor de ingezette fase van vernieuwing.

Het wordt volgens het NIRV, de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland, steeds vanzelfsprekender om een Register Valuator (RV) bij waardebepalingen in te schakelen. De beroepsvereniging schrijft dit succes toe aan de toegenomen waardering voor de kwaliteit en professionaliteit van de RV, die werkt op basis van grondige vakkennis en volgens vastgestelde gedrags- en beroepsregels.

Een Register Valuator is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming. Door het volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation heeft hij de kennis en expertise opgebouwd om een onderneming te waarderen en de meest complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren.

Zeker in die gevallen waar het gaat om bedrijfsovernames, fusies, zakelijke geschillen, echtscheiding en faillissementen wordt de RV veelvuldig ingezet. Onafhankelijkheid, deskundigheid, onpartijdigheid en geheimhouding vormen een solide basis voor de werkzaamheden van de RV.

Om het belang van onderzoek op het gebied van ondernemingswaardering te onderstrepen, stelt het NIRV jaarlijks een bedrag ter beschikking voor het stimuleren van onderzoek en het doen van publicaties. De beroepsorganisatie geeft hiermee invulling aan haar streven om toonaangevend te zijn op dit vakgebied en haar leden te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroep. Een deskundige jury bepaalt jaarlijks welk onderzoek financieel zal worden gesteund.

Het NIRV heeft een eigen, herkenbare identiteit ontwikkeld. Het digitale magazine Van Waarde, dat in eigen beheer wordt uitgegeven, is een belangrijke uitgave op het gebied van waarderingsvraagstukken. In september 2014 kwam het NIRV bovendien als beste naar voren bij een onderzoek naar instanties die beschikbaar zijn voor benoeming van onafhankelijke deskundigen voor de waardering van aandelen. Daarnaast organiseert het NIRV workshops en themadagen voor leden en andere geïnteresseerden.

Bron: NIRV

Deel met uw netwerk

Geef een reactie