Waardebepaling


Een waardebepaling bedrijf of organisatie kan voor meerdere doeleinden worden opgesteld. Denk hierbij aan een waardering in het kader van een transactie, in het kader van een fiscaal of juridische herstructurering of bij een geschil tussen aandeelhouders. Uitgangspunt van elke waardering is dat een waardebepaling wordt uitgevoerd op basis van toekomstverwachtingen. Dat wil niet zeggen dat het verleden niet meetelt. Echter, reeds gerealiseerde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De gouden regel van waarderen is: het draait niet om bezit, maar om opbrengsten uit bezit, om de verdiencapaciteit van uw activa. Wat heeft een productiebedrijf aan een dure, gloednieuwe productielijn wanneer de orders uitblijven?

Het voorgaande impliceert al dat waarderen geen objectieve wetenschap is. Er zijn veel methodes, de een beter dan de andere, en natuurlijk is het van belang dat de methodes juist en volledig worden toegepast. Waarderen is echter meer dan “de rekensom maken”. Cruciaal bij een waardering zijn goed inzicht in de onderneming, (transactie-) ervaring en rationeel naar de marktomstandigheden kijken. De onderbouwing van een waardering is uiteindelijk net zo belangrijk als de uitkomst: het één zegt niets zonder het ander.

Het stappenplan voor een waardebepaling:

1. Vaststellen plan van aanpak

  • Vaststellen van het waarderingsobject
  • Bepalen waarderingsmoment
  • Bepalen waarderingsmethode

2. Opstellen en verzamelen benodigde informatie

  • Opstellen vragenlijst
  • Bespreken ontvangen informatie tijdens bedrijfsbezoek
  • Opvragen aanvullende informatie

3. Uitvoeren waardering

  • Opstellen waarderingsmodel
  • Vastleggen waarderingsuitkomsten in een rapportage
  • Bespreken rapportage
Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.