Waardebepaling bij echtscheiding


De vaststelling van de waarde van een onderneming bij een echtscheiding is een proces dat gezien de grote belangentegenstelling, zeer zorgvuldig opgepakt dient te worden.

Match Plan Corporate Finance treedt vaak op als adviseur bij de vaststelling van de waarde van een bedrijf in het kader van echtscheiding. Deze waarderingstrajecten worden vaak uitgevoerd in samenwerking met advocaten en echtscheiding mediators.

Een echtscheidingsproces is vaak een moeilijke periode waar mensen snel doorheen willen. Om tot een goede afsluiting te komen dient ook een financiële afrekening en afwikkeling plaats te vinden, de zogenaamde scheiding van de boedel. Hieronder valt onder meer een eigen huis, de inboedel, spaarrekeningen, pensioenaanspraken, maar ook de onderneming van (één van) de partners.

Waardebepaling onderneming ten behoeve van de boedelverdeling

De vaststelling van de waarde van een onderneming in het kader van een echtscheiding is een proces dat gezien de grote belangentegenstelling, zeer zorgvuldig opgepakt dient te worden. Dit wordt vaak versterkt door de emoties die hoog op kunnen lopen. In beginsel dient de waarde van de onderneming gelijk verdeeld te worden tussen beide (ex) partners die in scheiding liggen, ervan uitgaande dat men in gemeenschap van goederen is getrouwd. Maar dit kan ook gelden als sprake is van geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden. Ook kan in de huwelijkse voorwaarden opgenomen zijn dat de onderneming in de gemeenschap valt.

In deze gevallen zal de ondernemer waarschijnlijk zijn/haar partner uitkopen waardoor de onderneming na de echtscheiding blijft voortbestaan, met een van de ex-partners als eigenaar. Van belang is dat de waardebepaling van de onderneming op onafhankelijke en objectieve basis geschiedt. Een Register Valuator is de specialist bij uitstek hiervoor. Ook kan een Register Valuator optreden als partijdeskundige, indien beide partijen aparte specialisten willen inschakelen. Tevens is een goed onderbouwde waardering van cruciaal belang bij een mogelijke gerechtelijke procedure.

De berekende waarde van de onderneming dient mee te worden genomen in de vermogensopstelling van de boedel. Indien de waarde van een onderneming het overgrote deel van de waarde van de boedel vertegenwoordigd, zal de partner die de Onderneming voortzet, hiervoor afspraken dienen te maken. Dit kan door het aangaan van een lening tussen beide (ex) partners, maar gezien alle emoties kan dit mogelijk niet realiseerbaar zijn. Alsdan dient de partner die de Onderneming voortzet (bancaire) financiering aan te trekken om de financieel afwikkeling plaats te kunnen laten vinden. Ook hierin heeft Match Plan veel ervaring en kan zij u behulpzaam zijn.

Mediator echtscheiding

Hans van de Pas en Erik Smidt van Match Plan zijn beide sinds 2005 beëdigd Register Valuators en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is Match Plan aangesloten bij Stichting Waardeonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO). Onze partners zijn in staat om onafhankelijk op te treden als mediators bij echtscheidingen.

Bent u overtuigd van onze expertise en wilt u graag alvast een vrijblijvend advies ontvangen omtrent waardebepalingen in het kader van echtscheidingen? Laat u dan deskundig adviseren door onze mediators. Heeft u een vraag, stel hem dan direct en ontvang een gefundeerd advies.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.