Waardebepaling bij geschillen


Bij een waardebepaling in het kader van een zakelijk geschil is het van uitermate belangrijk dat beide partijen de gelegenheid krijgen om hun eigen standpunten toe te lichten.

Er is sprake van een geschil indien twee of meerdere partijen, nadat de normale overlegronden zijn gedaan, nog steeds met elkaar van mening verschillen. Met enige regelmaat komt het voor dat partijen in conflict raken over de waarde van een onderneming, bijvoorbeeld bij het vertrek van een van de aandeelhouders. De visies over de waarde van de onderneming lopen vaak uiteen, dit komt mede doordat zakelijke feiten, emoties en conflicterende belangen allen een rol spelen. In deze situaties kan het advies van een onafhankelijke externe partij – al dan niet bindend – een uitkomst bieden.

Bij de waardebepaling van een onderneming in het kader van een geschillenprocedures is een Register Valuator de specialist bij uitstek om onafhankelijk advies te bieden. Hierbij kan de Register Valuator als partijdeskundige, maar ook als onafhankelijke deskundige optreden. In sommige gevallen gebeurt dit als gevolg van benoeming door de rechter.

Geschil tussen aandeelhouders

De meest voorkomende situatie waarbij een waardebepaling in het kader van een geschil wordt opgesteld, is bij geschillen tussen aandeelhouders of eigenaren van een onderneming (bv. via een maatschap of VOF). Een veelvoorkomende oorzaak is een meningsverschil met betrekking tot het te voeren financiële of strategische beleid van de onderneming. Zo kan een van de aandeelhouders de ambitie hebben om internationaal te groeien, waar een tweede aandeelhouder niet mee instemt. Als een conflict tussen ondernemers dusdanig hoog oploopt dat de continuering van het bedrijf in het gedrang komt, dan biedt de uitkoop van één van de partijen mogelijk een uitkomst. Veelal zal de waarde van de onderneming hierbij het centrale discussiepunt zijn.

Overige zakelijke geschillen

Naast conflictsituaties tussen eigenaren van ondernemers kan ook een conflict ontstaan tussen andere zakelijke partners. Voorbeelden hiervan zijn conflicten met de leveranciers, afnemers en conflicten tussen nabestaanden. In dergelijke gevallen kan een Register Valuator eveneens op onafhankelijke wijze de waarde van de onderneming of claim bij een zakelijk geschil in vaststellen, zodat partijen met elkaar aan tafel kunnen om het geschil op te lossen en af te wikkelen.

Aanpak waardebepaling bij een zakelijk conflict

Bij een waardebepaling in het kader van een zakelijk geschil is het gebruikelijk dat beide partijen de gelegenheid krijgen om hun eigen standpunten toe te lichten. Zo wordt op transparante wijze een zo volledig mogelijk beeld gevormd van de onderneming en het geschil. In de onderstaande afbeelding is schematisch het waardebepalingsproces bij geschillen weergegeven. Afhankelijk van de context en wensen van beide partijen kan de onafhankelijk opgestelde waardebepaling al dan niet bindend verklaard worden.

proces zakelijk geschil

Second opinion

Daarnaast kunnen wij u eveneens van dienst zijn bij het beoordelen van een reeds uitgevoerde waardebepaling of vaststelling van de claim, in de vorm van een second opinion. Hierbij toetsen wij onder meer of de gehanteerde uitgangspunten economisch verdedigbaar zijn en of de waarderingsmethodes juist toegepast zijn. Na het toetsen van de eerder opgestelde rapportage zullen we in een persoonlijk gesprek onze bevindingen en aanbevelingen toelichten.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.