Waardebepaling bij transacties


Wilt u een bedrijf overnemen of juist uw eigen onderneming verkopen? Een gedegen waardebepaling vormt in beide gevallen een zeer belangrijk onderdeel.

De voorbereiding van een bedrijfsoverdracht kan een ingewikkeld en lang proces zijn. Veel ondernemers zijn niet goed voorbereid op een overdracht en schuiven daardoor noodzakelijke beslissingen voor zich uit. Desondanks is het uit de weg ruimen van emotionele hindernissen een eerste belangrijke stap voordat er gewerkt kan gaan worden aan technische en financiële oplossingen. Breng uw persoonlijke wensen in kaart en voer met alle betrokkenen een open gesprek. De overdracht van een bedrijf planmatig aanpakken hoort bij een goede voorbereiding. Match Plan kan u hier uitstekend bij helpen.

Vormen van bedrijfsoverdracht

De bedrijfsoverdracht is voor veel ondernemers een moeilijk onderwerp. Een bedrijf kan per slot van rekening door verschillende partijen en op verschillende manieren worden overgedragen en overgenomen. Zo kan de overdragende partij bijvoorbeeld een DGA (directeur- grootaandeelhouder), vennoot of zelfstandige zijn en de overnemer onder meer een zoon, neef of onbekende. Daarnaast kan het ook zijn dat de overdragende partij uit meerdere personen bestaat, zoals ouders, broers en zussen of neven en nichten, terwijl de overnemende partij misschien ook nog broers en zussen heeft die al dan niet als ondernemer in aanmerking willen komen. Al deze aspecten zijn van invloed op de bedrijfsoverdracht.

Waardebepaling, een belangrijk onderdeel bij een bedrijfsoverdracht

Of u een ander bedrijf wilt overnemen of juist uw bedrijf wilt verkopen, waardebepaling vormt in beide gevallen een zeer belangrijk onderdeel. Tal van factoren kunnen van invloed zijn op de bedrijfswaarde bepaling. De prijs van een bedrijf wordt in de meeste gevallen beoordeeld via één van de waarderingsmethodieken. Bij bedrijfsbepaling wordt gekeken naar onder meer de balanswaardering, de huidige waarde van alle onroerende zaken, de toekomstige winstverwachting en de contante waarde van alle toekomstige ontvangsten en uitgaven die samenhangen met de productie van uw bedrijf. Bij de bepaling wordt van de huidige bedrijfsvoering uitgegaan.

Vraag vrijblijvend advies aan

Waarderen is maatwerk. Daar hebt u dan ook een deskundige partij voor nodig. Match Plan heeft alle kennis en expertise in huis om u juist te adviseren, zo zijn er diverse beëdigde Register Valuators werkzaam bij Match Plan. Samen met u doorlopen we een aantal stappen. Zo stellen we eerst een plan van aanpak op, verzamelen we de benodigde informatie en gaan wij vervolgens over tot het uitvoeren van de waardering. U kunt erop vertrouwen dat u daarna een gefundeerd en gekwalificeerd rapport in handen heeft, welke als uitgangspunt kan dienen voor een bedrijfsoverdracht.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.