Wat is het verschil tussen de waarde en de prijs voor uw onderneming?

Bij een overname is de overnameprijs een zeer belangrijk discussiepunt. Allereerst wordt de waarde van een onderneming bepaald op basis van de toekomstige verdiencapaciteiten en ondernemingsrisico’s. Hierbij is gedegen kennis van zowel de onderneming en markt van belang om de juiste inschattingen en aannames te maken omtrent de waarde van de onderneming.

Vervolgens wordt de verkregen waarde gebruikt als uitgangspunt bij onderhandelingen over de prijs. De waarde en prijs van een onderneming zijn niet per definitie gelijk aan elkaar, dit heeft te maken met factoren als tijdstip, context, verwachte geldstromen, synergiën en de inschatting van risico’s en onzekerheden. Het verschil tussen waarde en prijs is de onderhandelingsmarge, hierbij trachten partijen om tussen de waarde en de prijs een positieve bijdrage te creëren.

De verdeling van het verschil in waarde

Hoe de verdeling van het verschil in waarde en prijs tussen koper en verkoper tot stand komt, hangt van een aantal omstandigheden af, te weten:

  • het gewenste tijdstip van de transactie
  • de financieringsmogelijkheden
  • De vaardigheid van onderhandelen
  • de positie van de andere partij
  • type koper
  • synergieën

Een goede voorbereiding leidt vaak tot de beste prijs, soms zelfs een prijs die boven de berekende waarde van de onderneming ligt. Dit alles vereist een goede en gedegen voorbereiding en onderhandelingsstrategie. Waardebepalingonderneming.nl beschikt over de juiste expertise om bij een overname een goede inschatting te maken tussen het verschil tussen de berekende waarde en prijs en de te realiseren maximale prijs.

Bent u overtuigd van onze expertise en wilt u graag alvast een vrijblijvend advies ontvangen omtrent een waardebepaling voor uw onderneming?

Deel met uw netwerk

Geef een reactie