Welke waarderingsmethode dient gebruikt te worden en tot welk resultaat leidt dat?

Er zijn verschillende waarderingsmethoden die toegepast kunnen worden bij de bepaling van de ondernemingswaarde. Elke verschillende waarderingsmethode zal leiden tot een verschillende waarde.

Neem bijvoorbeeld een beginnend taxibedrijf, dat bedrijf heeft 10 taxi’s tot zijn beschikking. De aanschafprijs van deze taxi’s is € 50.000 per stuk, welke deels is betaald met vreemd vermogen € 300.000 en deels met eigen vermogen € 200.000. De boekhoudkundige waarde van dit startende bedrijf is gelijk aan de waarde van het eigen vermogen, dus € 200.000. Stel nou dat het taxibedrijf een licentie heeft om te rijden en per jaar € 100.000 winst kan maken met het verlenen van taxiritten.

Dan zou de bedrijfseconomische waarde hoger zijn dan de € 200.000 euro die voorheen genoemd is, omdat de toekomstige verdiencapaciteit positief is. In de situatie dat de licenties worden afgenomen en het bedrijf niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is de executie waarde van de auto’s van belang, welke lager ligt dan de aanschafwaarde. Hierdoor komt de ondernemingswaarde lager uit en is bijvoorbeeld slechts gelijk aan € 150.000.

Zoals beschreven in het voorbeeld hierboven, is het van belang om de waarderingsmethode te gebruiken die van toepassing is op de situatie. In praktijk worden de volgende twee waarderingsmethoden het meest toegepast:

Deel met uw netwerk

Een reactie

Geef een reactie