Menu Sluiten
Sluiten

Achtergestelde lening

26 juli 2020

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Een mogelijk element voor het betalen van de koopsom van de bedrijfsovername is via een vendor loan, ofwel een achtergestelde lening. Er zijn meerdere vormen van een achtergestelde lening. De meest voorkomende betreft de algemene achtergestelde lening. Dit is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld in de volgorde van schuldeisers, dus achter de concurrente (“gewone”) schuldeisers, zoals de bank(en) en de werknemers. Achtergestelde leningen hebben wel voorrang op de aandeelhouders, vennoten of inbrengers. Men kan een lening achterstellen door dit contractueel met elkaar vast te leggen.

In enkele gevallen, zoals bij overnames, gaat het meestal om een specifieke vorm van achterstelling bij bepaalde schuldeiser, ook buiten faillissement.

waardebepaling bedrijf

Bedrijfsfinanciering

Achtergestelde lening bij overnames

Door de financiële crisis en de strengere eisen van de toezichthouders zijn banken de afgelopen jaren in toenemende mate veeleisender geworden ten aanzien van overnamefinancieringen. Hierdoor wordt van Koper een hogere eigen inbreng verwacht dan in het verleden het geval was. Doorgaans beschikt de Koper over onvoldoende eigen middelen om de bedrijfsovername te financieren.

In dergelijke situaties kan het zinvol zijn dat de Verkoper een achtergestelde lening verstrekt aan de Koper. Op deze wijze blijft de Koper een deel van de koopsom schuldig en is dit omgezet in een lening. De Verkoper ontvangt dit bedrag gespreid over een periode na de verkoop, met rente.

Vanwege het achtergestelde karakter en de vooraf gestelde condities ten aanzien van rente en aflossingen door de bank, wordt een achtergestelde lening door de bank beschouwd als garantievermogen en staat deze dus gelijk aan de eigen vermogensinbreng van de Koper. Voor de bank is een achtergestelde lening door Verkoper een signaal van vertrouwen en financieel commitment in de overname.

Bedrijfsfinanciering

Passende oplossing bij overnamefinanciering

Een achtergestelde lening kan dus uitkomst bieden om de financiering van overnames te realiseren. Als de onderneming blijft presteren, ontvangt de Verkoper een deel van de overnamesom plus rente. Maar bovenal stelt het de Verkoper in staat om zijn onderneming te verkopen. Voor een Koper geldt dat extra kapitaal bij banken opgehaald kan worden en daarnaast heeft de Koper de kennis en expertise van de Verkoper tot zijn beschikking. Voor de bank is het een positief signaal wanneer de Koper en Verkoper zich committeren middels eigen middelen respectievelijke ene achtergestelde lening.

In de Letter of Intent (LOI), ofwel intentieverklaring, wordt vastgesteld of de vendor loan via een achtergestelde lening wordt gebruikt.

Overnameadviseur
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV