Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - bedrijfsfusie

Bedrijfsfusie

Wij helpen u bij het fuseren van uw bedrijf

 • 1000+ ondernemers succesvol begeleid
 • Alle expertise in-house (incl. juristen)
 • Meer dan 25 jaar ervaring
Lees verder
Terug naar diensten
Begeleiding bij een bedrijfsfusie

Bedrijfsfusie? Laat u begeleiden door onze specialisten

Bedrijfsfusies zijn een krachtige manier om groei te realiseren, kosten te besparen en marktaandeel te vergroten. Voor eigenaren van MKB-bedrijven kan een fusie een strategische zet zijn om concurrentievoordeel te behalen en duurzame groei te waarborgen. Bij Match Plan zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven door het complexe fusieproces. Onze expertise en persoonlijke aanpak zorgen ervoor dat uw bedrijf optimaal profiteert van een fusie, of u nu wilt fuseren om strategische redenen of om uw marktpositie te versterken. Met onze diepgaande kennis en ervaring staan wij klaar om u bij elke stap te ondersteunen. Wij begeleiden u bij alle stappen, van de eerste kennismaking tot aan de closing bij de notaris.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek? Plan dan nu in:

Bedrijfsfusie
Bedrijfsfusie

Stappenplan bedrijfsfusie; een succesvolle fusie in 9 stappen

Zie onderstaand de verschillende onderwerpen binnen een fusietraject

Bedrijfsfusie

1. Wat is een bedrijfsfusie?

Een bedrijfsfusie is een samenvoeging van twee bedrijven tot één entiteit. Deze fusie kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de doelstellingen en de aard van de betrokken bedrijven:

 • Horizontale fusie: Fusie tussen bedrijven die in dezelfde sector opereren, wat vaak leidt tot schaalvoordelen en een versterkte marktpositie.
 • Verticale fusie: Fusie tussen bedrijven in verschillende stadia van de productieketen, wat kan resulteren in een verbeterde efficiëntie en kostenreductie.
 • Conglomeraat fusie: Fusie tussen bedrijven die in verschillende industrieën actief zijn, wat diversificatie en risicospreiding kan bieden.

Het proces van een bedrijfsfusie brengt diverse voordelen met zich mee, zoals synergievoordelen, toegang tot nieuwe markten en technologieën, en versterkte concurrentiepositie. Echter, het vereist ook een zorgvuldige planning en uitvoering om potentiële uitdagingen te overwinnen en de beoogde voordelen te realiseren.

Wat is een bedrijfsfusie
Waarom een bedrijfsfusie
Bedrijfsfusie

2. Waarom een bedrijfsfusie overwegen?

Bedrijfsfusies kunnen een strategische zet zijn voor MKB-bedrijven om groei te realiseren en concurrentievoordeel te behalen. Er zijn verschillende redenen waarom u een bedrijfsfusie zou kunnen overwegen:

 • Groei- en schaalvoordelen: Door te fuseren kunt u de productiecapaciteit vergroten, efficiënter opereren en kosten verlagen door synergieën.
 • Versterking van de marktpositie: Een fusie kan uw bedrijf een grotere invloed en een groter marktaandeel geven, waardoor u sterker staat ten opzichte van concurrenten.
 • Kostenreductie: Fusies kunnen leiden tot lagere operationele kosten door gedeelde middelen en efficiëntieverbeteringen.
 • Toegang tot nieuwe markten: Een fusie kan de deuren openen naar nieuwe geografische gebieden en klantensegmenten, waardoor u uw marktbereik kunt uitbreiden.
 • Innovatie en technologie: Door te fuseren met een bedrijf dat over geavanceerde technologieën of innovatieve processen beschikt, kunt u uw eigen aanbod verbeteren.

Het overwegen van een fusie is een belangrijke stap en het is essentieel om alle voordelen grondig te evalueren om ervoor te zorgen dat het de juiste strategische zetg is voor uw bedrijf.

Bedrijfsfusie

3. Voor- en nadelen van een bedrijfsfusie

Hoewel bedrijfsfusies veel voordelen bieden, zijn er ook enkele nadelen waarmee rekening moet worden gehouden. Hier zijn enkele van de belangrijkste voor- en nadelen van een bedrijfsfusie:

 • Schaalvoordelen: Grotere bedrijven kunnen vaak efficiënter opereren en profiteren van lagere kosten per eenheid.
 • Verhoogde marktinvloed: Een groter marktaandeel kan leiden tot een sterkere positie in onderhandelingen met leveranciers en klanten.
 • Diversificatie: Fusies kunnen bedrijven helpen diversifiëren, waardoor ze minder afhankelijk worden van één markt of product.
 • Toegang tot nieuwe middelen: Bedrijven kunnen profiteren van elkaars sterke punten, zoals technologie, kennis en talent.
 • Integratieproblemen: Het samenvoegen van twee verschillende bedrijfsstructuren, culturen en systemen kan complex en tijdrovend zijn.
 • Kosten van de fusie: De kosten van het fusieproces zelf kunnen aanzienlijk zijn, inclusief juridische kosten, due diligence en integratiekosten.
 • Risico op conflicten: Verschillende managementstijlen en bedrijfsfilosofieën kunnen leiden tot interne conflicten en verminderde efficiëntie.
 • Verlies van focus: Het integreren van bedrijven kan de aandacht afleiden van de dagelijkse operationele activiteiten, wat kan leiden tot tijdelijke dalingen in productiviteit en winstgevendheid.

Door zowel de voordelen als de nadelen zorgvuldig af te wegen, kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen over het al dan niet aangaan van een fusie.

Voordelen en nadelen bedrijfsfusie
Bedrijfsfusie in 9 stappen
Bedrijfsfusie

4. Een bedrijfsfusie in 9 stappen

Om een beeld te geven van wat er allemaal komt kijken bij een fusie tussen twee bedrijven hebben wij het traject van stap tot stap beschreven.

Bij de start van een bedrijfsfusie is het cruciaal om een goed beeld te krijgen van de organisaties en hun motivatie om te fuseren. Vaak willen bedrijven door het samenvoegen van activiteiten hun gezamenlijke positie versterken. Het stellen van duidelijke doelen is essentieel om de fusie succesvol te laten verlopen. Werkzaamheden van de overnameadviseur in deze fase omvatten onder andere het uitvoeren van bedrijfsbezoeken, het vaststellen van behoeften en doelstellingen, en het verdiepen in het verdien- en businessmodel van de ondernemingen. Daarnaast wordt de organisatiestructuur in kaart gebracht en worden strategische keuzes geadviseerd.

Een goede waardebepaling van beide ondernemingen is essentieel voor de onderhandelingen. Match Plan, als lid van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV), beschikt over meerdere officiële Register Valuators binnen het team. Zij verzamelen bedrijfsinformatie, zowel financieel, operationeel als strategisch, om de waardebepalingen onafhankelijk en goed onderbouwd uit te voeren. Dit omvat het bepalen van waarderingsmethoden, het opstellen van waarderingsmodellen en het vastleggen van de resultaten in waarderingsrapporten.

Met de waardebepaling in de hand kan het onderhandelingsproces beginnen. Belangrijke uitkomsten zijn onder andere het aandelenbelang van beide partijen in het nieuwe bedrijf, de samenstelling van de nieuwe directie en het management, en de financiering van de fusie. De overnameadviseur speelt een sleutelrol door rationeel te blijven en objectief advies te geven. Werkzaamheden omvatten onder andere het analyseren van waarderingsrapporten, het adviseren tijdens commerciële onderhandelingen, en het vastleggen van onderhandelingsresultaten.

Op basis van de onderhandelingsuitkomsten worden diverse transactiedocumenten opgesteld. Deze documenten borgen de afspraken en toekomstige stappen. Werkzaamheden van de overnameadviseur in deze fase omvatten onder andere het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, en de oprichting van de nieuwe vennootschap met de inrichting van de nieuwe organisatie.

De nieuwe organisatie kan andere financieringsstructuren en voorwaarden nodig hebben. Het is belangrijk om de nieuwe organisatiestructuur te begrijpen en een passende financieringsstructuur op te zetten. Werkzaamheden van de overnameadviseur in deze fase omvatten onder andere de herfinanciering van bestaande werkkapitaalfaciliteiten zoals factoringlijnen en rekeningen courant, het opzetten van nieuwe werkkapitaalfaciliteiten en leasefaciliteiten, en het verbeteren van bancaire voorwaarden.

Na het vaststellen van de financieringsbehoefte wordt het financieringsmemorandum opgesteld. Dit document vat de volledige financiële situatie binnen de fusie samen, inclusief de nieuwe financieringsstructuur. Werkzaamheden van de overnameadviseur in deze fase omvatten onder andere het opstellen van financieringsmemoranda, het uitzetten van financieringsaanvragen bij diverse banken, en het begeleiden van het financieringsproces inclusief klantacceptatie.

Het boekenonderzoek, ofwel due diligence, controleert of de aangeleverde informatie overeenkomt met de werkelijke situatie van beide partijen. Dit is cruciaal voor de betrouwbaarheid van de fusie. Werkzaamheden van de overnameadviseur in deze fase omvatten onder andere het opmaken van een dataroom met alle beschikbare documenten en bedrijfsgegevens, en het beoordelen van bevindingen uit het due diligence onderzoek.

In deze fase worden de contractonderhandelingen afgerond. Eventuele afwijkingen die tijdens het boekenonderzoek naar voren kwamen, worden besproken en definitieve afspraken worden vastgelegd. Werkzaamheden van de overnameadviseur in deze fase omvatten onder andere eindonderhandelingen over uitkomsten uit het due diligence onderzoek, het vastleggen van afspraken in contractdocumentatie, en het finaliseren van alle juridische en financiële documentatie.

De laatste stap in het fusietraject is de formele afronding bij de notaris. Hier worden alle overeenkomsten getekend, aandelen notarieel geleverd, gelden overgemaakt en nieuwe financieringen verstrekt. Werkzaamheden van de overnameadviseur in deze fase omvatten onder andere het faciliteren van de notariële processen en zorgen voor een vlotte afhandeling van alle transacties.

Bedrijfsfusie

5. Tips bij een bedrijfsfusie

Een veelvoorkomende valkuil bij bedrijfsfusies is het negeren van de bedrijfscultuur. Zelfs als de bedrijfsactiviteiten goed op elkaar aansluiten en er grote synergievoordelen zijn, kan een te grote kloof in bedrijfsculturen de fusie in de weg staan. Zorg ervoor dat culturele compatibiliteit een prioriteit is om een succesvolle integratie te waarborgen.

Bij fusies krijgen voormalige eigenaren vaak aandelen in de nieuwe organisatie. Als de grootte van de twee bedrijven sterk verschilt, kan het percentage aandelen voor de voormalige eigenaren aanzienlijk variëren. Dit kan leiden tot een situatie waarin één partij effectief meer controle heeft, wat de fusie meer een overname dan een echte fusie maakt. Denk goed na over de consequenties voor het behoud van ondernemerschap en strategische invloed.

Een bedrijfsfusie is complex en vereist expertise die niet altijd binnen een bedrijf aanwezig is. Een ervaren overnameadviseur heeft de benodigde kennis en ervaring om u door het volledige fusieproces te begeleiden. Van strategische planning en waardebepaling tot onderhandelingen en juridische aspecten, een overnameadviseur minimaliseert risico’s en vergroot de kans op een succesvolle fusie.

Tips bij bedrijfsfusie
Match Plan - cultuur bedrijfsfusie
Bedrijfsfusie

6. Over Match Plan – Cultuur en werkwijze

Bij Match Plan streven we naar meer dan alleen de beste overnamevoorwaarden; we streven naar het meest passende totaalpakket voor een succesvolle fusie. Voor veel (familie)bedrijven is de toekomstvisie minstens zo belangrijk als de financiële aspecten. Wat gaat de koper met uw bedrijf doen? Welke groeikansen biedt hij aan uw getalenteerde medewerkers? Blijft het personeel op dezelfde locatie werken? Al deze factoren spelen een cruciale rol in het besluitvormingsproces. Daarom kijken wij verder dan alleen naar de beste koopsom en streven wij naar een optimale culturele fit tussen verkoper en potentiële koper(s), essentieel voor een succesvolle fusie.

Match Plan begeleidt ondernemers intensief bij het fusieproces. U heeft altijd één centraal aanspreekpunt binnen ons team, ondersteund door specialisten op elk vakgebied die op het juiste moment ingezet worden. Ons doel is om u door het volledige fusietraject te leiden met de juiste expertise, zodat u met vertrouwen en gemoedsrust deze belangrijke stap kunt zetten. We begrijpen dat u betrokken wilt blijven bij het proces en stemmen onze werkwijze af op uw persoonlijke wensen, zodat u zich zoveel mogelijk ontzorgd voelt.

Match Plan - werkwijze bedrijfsfusie
Overweegt u een bedrijfsfusie
Bedrijfsfusie

Overweegt u een bedrijfsfusie voor uw organisatie?

Bij Match Plan staan we klaar om u te helpen. Ons ervaren team van fusie- en overnameadviseurs begeleidt u door het gehele fusieproces, vanaf de eerste kennismaking tot aan de succesvolle integratie van uw bedrijfsculturen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen kunnen we de mogelijkheden voor uw bedrijf verkennen en een strategie op maat ontwikkelen voor een succesvolle toekomst na uw fusie.

“Een bespreking hoeft bij Match Plan geen uur te duren als het ook in een half uur kan. Daar hou ik zelf heel erg van.” – Ivar Jansen, Commercieel Directeur Nassau Sneltransport

Match Plan begeleidt het fusietraject tussen Van Dijk Expresse en Gitrans Sneltransport tot Nassau Sneltransport.

Ivar Jansen Nassau Sneltransport - Bedrijfsfusie
Erik Smidt - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Erik Smidt RV Over drs. Erik Smidt RV