Menu Sluiten
Sluiten
Bedrijf verkopen

Uw bedrijf verkopen?

Wij helpen u bij het vinden van geschikte overnamekandidaten

 • 1000+ ondernemers succesvol begeleid
 • Alle expertise in-house (incl. juristen)
 • Groot netwerk MKB bedrijven
Lees verder
Terug naar diensten

Bedrijf verkopen

Het verkopen van een bedrijf is iets wat u vaak maar één keer in uw leven doet. Ieder bedrijf is anders en er zijn veel verschillende keuzes die kunnen worden gemaakt. De juiste keuzes hangen af van persoonlijke voorkeuren, het type bedrijf dat u wilt verkopen en het type koper die u zoekt. Wij begeleiden ondernemers bij de verkoop van hun bedrijf en geven op deze pagina meer informatie over het verkopen van een bedrijf.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek? Plan dan nu in:

bedrijf verkopen
Bedrijf verkopen

1. Aanleiding - Waarom een bedrijf verkopen?

Het is belangrijk dat u, als ondernemer, de beslissing om wel of niet uw bedrijf te verkopen, weloverwogen maakt. Wilt u met pensioen? Of wordt uw bedrijf te groot en past het niet meer bij uw wensen en ambitie? Dan zijn dat duurzame redenen om uw bedrijf te verkopen. Maar is de voorgenomen verkoop een opwelling na een vakantie of zijn er recentelijke interne conflicten of discussies met klanten? Dan is het verstandig om nog eens heel goed na te denken. U gaat bij het verkopen van een bedrijf een traject in van zo’n zes tot twaalf maanden, waarop er een moment komt dat u niet meer terug kan. Kortom; de verkoop van een bedrijf moet een weloverwogen keuze zijn.

</div class>

Waarom een bedrijf verkopen

Voorbeelden van persoonlijke aanleidingen

 • U bent op zoek naar een nieuwe uitdaging of u heeft al een nieuwe uitdaging gevonden
 • Uw bedrijf kost u te veel energie en u wilt graag minder werken of helemaal stoppen
 • U gaat met pensioen

Voorbeelden van zakelijke aanleidingen

 • U wilt groeien of uw dienstverlening uitbreiden en zoekt daarvoor een geschikte samenwerkingspartner
 • Er dient zich een interessante koper aan
 • U wilt graag uw vermogen wat u heeft opgebouwd veilig stellen
Bedrijf verkopen

2. Verschillende type verkooptrajecten

Over het algemeen heeft u bij een bedrijfsverkoop de keuze tussen drie verschillende type verkooptrajecten.

Bij het verkopen van een bedrijf kan ervoor worden gekozen om de onderneming aan één of meer leden van het bestaande personeel te verkopen. Dit wordt ook wel een management buy-out genoemd. Meer informatie over een management buy-out vindt u op deze pagina.

Wanneer u uw bedrijf wilt verkopen dan kan het zijn dat een familielid, zoals bijvoorbeeld uw zoon of dochter, de onderneming wilt overnemen. Meer informatie over bedrijfsoverdracht aan familie vindt u op deze pagina.

De verschillende stappen op deze pagina zijn gebaseerd op een verkooptraject aan een derden partij. Dit is waar wij zelf als overnameadviseur ook het meest mee te maken hebben. Het kan zijn dat u zelf al een koper op het oog heeft of dat een potentiële koper zich bij u heeft gemeld. Maar het kan ook zijn dat u nog geen potentiële koper(s) heeft geïdentificeerd en dus nog helemaal aan het begin van het traject staat.

Verschillende type verkooptrajecten
Verschillende strategieen bij bedrijfsverkoop
Bedrijf verkopen

3. De verschillende strategieën

Bij een bedrijfsverkooptraject kunt u in de regel kiezen tussen twee verschillende exit-strategieën.

 • Pre-exit strategie
  Wanneer u ervoor kiest om na de verkoop van uw bedrijf in de onderneming actief te blijven dan spreken we van een zogenoemde pre-exit. Een pre-exit kan wenselijk zijn om (een deel van) uw vermogen alvast veilig te stellen en/of een deel van uw verantwoordelijkheden alvast over te dragen. Maar het is ook mogelijk om met deze strategie juist (versnelde) groei te realiseren. U verkoopt dan een deel van uw aandelen aan een kapitaal krachige partner, meestal een private equity partij, om samen te groeien. Dit laatste komt vaak voor als onderdeel van een zogenoemde buy-and-build strategie.
 • Exit strategie
  Bij een exit strategie is over het algemeen de dag van de juridische overdracht bij de notaris ook de dag van uitdiensttreding van de eigenaar. Soms is er nog een korte overgangsperiode. Dit komt vaak voor wanneer de ondernemer ervoor kiest om de onderneming over te dragen om een nieuwe uitdaging aan te gaan, met pension te gaan of vanwege gezondheidsredenen.
Bedrijfsverkoop

4. Welke verschillende kopers zijn er?

Wij maken bij het inventariseren van geschikte kopers altijd een onderscheid tussen drie type kopers, namelijk de strategische koper, de financiële koper en de management buy-in kandidaat.

Een strategische koper is een bedrijf die reeds actief is in dezelfde branche of een gerelateerde branche als uw onderneming. Het zijn partijen met een groeiambitie binnen hun eigen branche en partijen die hun huidige bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden. Deze koper heeft een strategisch motief voor de overname, zoals bijvoorbeeld synergievoordelen creëren, en zal daarom in vergelijking tot een financiële koper in mindere mate haar keuzes baseren op puur het rendement.

Een financiële koper is doorgaans een participatiemaatschappij (ofwel private equity partij). Deze partijen zijn investeerders en kijken goed naar het huidige rendement en het te verwachte toekomstig rendement. Financiële kopers zullen niet snel op de stoel van de ondernemer gaan zitten, maar zullen daarentegen wel op strategisch en financieel gebied betrokken zijn. Het kan ook zijn dat een financiële koper een nieuwe directie voor uw onderneming wil aanstellen of dat ze uw onderneming toevoegen aan een bestaand bedrijf in hun portfolio.

Een management buy-in kandidaat is een particulier persoon (of een groep van particulieren personen) die een onderneming overneemt als nieuwe uitdaging. Vaak zijn MBI kandidaten managers of directeuren met een aanzienlijk track record of oud-ondernemers die weer opnieuw willen gaan ondernemen. Zij nemen vaak zelf plaats in de bestaande directie en zullen actief betrokken zijn in de onderneming. Over het algemeen is dit type koper op zoek naar een nieuwe uitdaging in een branche waarin hij of zij reeds ervaring heeft.

Bedrijf verkopen - type verkopers
In 6 stappen een bedrijf verkopen
Bedrijf verkopen

5. In 6 stappen uw bedrijf verkopen

Lees onderstaand de 6 globale stappen tijdens de verkoop van een bedrijf

Bij een verkooptraject is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is tussen onze adviseurs en de partij die wij begeleiden. Tijdens het kennismakingsgesprek introduceren wij onszelf en vertellen we meer over onze dienstverlening, onze organisatie, onze aanpak, ervaringen en referenties. Daarnaast horen wij tijdens de kennismaking graag meer over u als ondernemer en uw onderneming. We bespreken uw situatie, wensen en doelstellingen die u heeft in het kader van de voorgenomen verkoop. Ook overleggen wij samen met u wat, gegeven de aanleidingen en de doelstellingen, de beste verkoopstrategie is voor uw onderneming.

Nadat wij de verkoopstrategie bepaald hebben voeren wij voorafgaand aan het verkooptraject een waardebepaling uit. Dit helpt om met de juiste verwachtingen en doelen het verkooptraject in te gaan.

Na het afronden van de waardebepaling worden de documenten opgemaakt die later aan potentiële kopers worden verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan een anoniem profiel, de procedurebrief, de geheimhoudingsverklaring (ofwel non-disclosure agreement NDA) en het informatiememorandum. Wij zorgen er naast het in kaart brengen van allen inhoudelijke aspecten er ook voor dat de documentatie aantrekkelijk wordt weergegeven, dit helpt met bij het overtuigen van potentiële kopers.

Nadat de documenten zijn opgemaakt wordt het tijd om geschikte potentiële kopers te identificeren. Dit doen wij door een lijst samen te stellen met alle (internationale) partijen waarvan wij verwachten dat deze mogelijk geïnteresseerd zijn in de overname van uw onderneming. Deze zogenoemde ‘longlist’ bevat doorgaans 30 tot 50 potentiële kopers.

Nadat de longlist is opgesteld spreken wij deze samen door. Het gebeurt vaak dat een verkopende partij bepaalde partijen vanuit persoonlijk of strategisch oogpunt niet mee wil nemen in het verkoopproces. Deze partijen worden geschrapt. Ook kan het zijn dat u als verkoper zelf nog partijen wilt toevoegen aan de shortlist. Uiteindelijk zullen er tussen de 15 en 25 partijen op de ‘shortlist’ komen die wij voor u gaan benaderen. Zodra de shortlist definitief met u is afgestemd starten wij met het benaderen van de partijen. Bij interesse sturen we het Anoniem Profiel toe.

Nadat wij alle aanvullende vragen van geïnteresseerde partijen hebben beantwoord en de vervolggesprekken hebben gevoerd, wordt er om een non-binding offer (NBO), ofwel een niet bindende bieding, gevraagd. In een gemiddeld verkooptraject brengen er circa 5 tot 8 partijen een NBO uit. Een NBO bevat onder andere informatie over de reden van interesse van de koper, de toekomstplannen van de koper met de onderneming en met u als aandeelhouder, de geboden koopsom, de financierings- en betalingsstructuur, ontbindende- of opschortende voorwaarden en een tijdspad.

Wanneer er meerdere niet-bindende biedingen zijn ontvangen volgt het onderhandelingstraject. Er wordt een selectie gemaakt van de beste twee tot vier indicatieve biedingen waarmee wij vervolgens in onderhandeling gaan. Ons doel hierin is om een gezonde dosis aan competitie te behouden in het proces en om de biedingen te optimaliseren. Dit doen we door aan alle partijen een managementpresentatie te geven waarin we inzoomen op recente ontwikkelingen en de kansen die de onderneming heeft nog een keer op te sommen. We vragen vervolgens aan de partijen om een laatste aangepaste en definitieve bieding te doen. Hierna kiest u als verkoper de partij waarmee het proces wordt voortgezet. Deze keuze maakt u enerzijds natuurlijk op basis van de biedingscondities, maar anderzijds ook grotendeels op basis van uw gevoel bij de potentiële koper.

Wanneer u de partij hebt gekozen waarmee u verder wilt gaan wordt er, door onze eigen jurist, een Letter of Intent (LOI) opgemaakt. In de LOI worden de afspraken die gemaakt zijn op papier gezet.

Eén van de voorwaarden van een koper die altijd wordt opgenomen in een Letter Of Intent is het uitvoeren van een boekenonderzoek (ofwel due diligence onderzoek). In het boekenonderzoek kan de potentiële koper de correctheid van de reeds verstrekte informatie nagaan, dieper ingaan op verschillende onderwerpen en aanvullende vragen stellen. In een boekenonderzoek wordt doorgaans nader onderzoek gedaan naar de financiële, fiscale, juridische, personeel gerelateerde en commerciële aspecten van de onderneming.

Dit is de laatste stap in het verkooptraject. Bij de closing vindt de formele overdracht van de onderneming plaats bij de notaris. De transactiedocumentatie wordt door beide partijen ondertekend en de koopsom wordt overgemaakt aan u als verkoper. Hierna is het moment daar om samen te proosten op een goede en gezonde toekomst.

Bedrijf verkopen

6. Hoe een bedrijf verkopen?

Er zijn globaal gezien twee manieren om een bedrijf te verkopen.

De eerste optie is om uw bedrijf zelfstandig te verkopen. Wanneer u een kleine onderneming heeft met een relatief lage verwachte transactiewaarde (0,5M<) dan zou het een goede optie kunnen zijn om uw onderneming zelf (eventueel met hulp van uw accountant) te verkopen. De risico’s zijn dan relatief gezien overzichtelijk. U kunt uw onderneming dan bijvoorbeeld aanbieden op een online platform voor bedrijfsverkoop zoals Brookz of Bedrijventekoop.nl.

De tweede optie is het inschakelen van een overnameadviseur. Wanneer de verwachte transactiewaarde van uw onderneming hoger is dan 0,5M dan is het altijd aan te raden om een overnameadviseur te betrekken. Er staat immers veel op het spel en het overnametraject wordt al snel een stuk complexer hoe groter de deal is. Naast het vinden van de juiste koper (of wanneer een potentiële koper zich al bij u heeft gemeld) helpt een overnameadviseur u ook bij financiële en juridische zaken zoals gedetailleerde waardebepalingen, het opstellen van de verkoopdocumentatie, de vaak complexe onderhandelingen, juridische contracten, fiscale aspecten, financieringen en een boekenonderzoek. Daarnaast ondersteunt een overnameadviseur u ook op persoonlijk vlak en onderscheidt emotie van ratio. Een verkooptraject is over het algemeen een traject van zo’n zes tot twaalf maanden. Dit is een tijdsintensieve periode waarin de onderneming ook gewoon door moet draaien. Een overnameadviseur ontzorgt u in deze periode zoveel als mogelijk.

</div class>

Match Plan - cultuur
Wij gaan niet voor de beste koopsom, maar voor de beste overnamevoorwaarden

7. Over Match Plan - Cultuur en werkwijze

Bij Match Plan gaan we voor de beste overnamevoorwaarden. En dat is niet altijd de beste koopsom. Bij veel (familie)bedrijven draait het naast de koopsom en goede betalingsvoorwaarden namelijk ook om een passend toekomstbeeld: Wat gaat een koper met jouw mooie bedrijf doen? Welke kansen geeft hij talentrijke mensen om door te groeien? En kan het personeel op dezelfde locatie blijven werken? Dat alles speelt een rol. Daarom kijken we verder dan alleen de beste koopsom en gaan wij voor het beste totaalpakket aan overnamevoorwaarden. Ook een culturele fit tussen de verkoper en de potentiële koper(s) is daarin een belangrijk aspect voor een succesvolle deal. In dit traject adviseren wij de klant alleen een transactie te doen als die transactie ook volledig bij hem past.

Match Plan begeleidt ondernemers bij de verkoop van hun bedrijf. Ons team kent altijd één centraal aanspreekpunt en heeft daarnaast voor elk onderdeel een eigen specialist in huis. Zo bent u gedurende het volledige verkooptraject voorzien van de juiste specialisme op het juiste moment. Wij zorgen ervoor dat u dit verkooptraject met een gerust gevoel doorloopt. Wij ontzorgen u graag zoveel als mogelijk, maar snappen ook dat u graag betrokken blijft. Samen kijken we naar een werkwijze die aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Match Plan - werkzijze
Tips - bedrijf verkopen
Bedrijf verkopen

8. De 3 belangrijkste tips voor het verkopen van een bedrijf

Probeer rationeel naar de gehele positie en situatie van uw onderneming te kijken. Een positief gevoel hebben bij een potentiële koper is heel belangrijk, maar blijf wel kritisch gedurende het hele traject. Emotie is vaak een slechte raadgever en kan leiden tot een verkeerde keuze.

Een bedrijf verkopen is iets wat u niet dagelijks doet. Voor een overnameadviseur is dit wel het geval. Er komen heel veel verschillende financiële en juridische technische aspecten bij een verkoop aan bod. Maar ook bij aspecten als emotie en het vinden van de juiste koper speelt een overnameadviseur een belangrijke rol.

Ondernemers wachten vaak tot ze zelf een geschikte koper tegen komen voor hun bedrijf. Hierdoor bent u echter afhankelijk van wie u toevallig tegen het lijf loopt. Wanneer u zelf (of uw overnameadviseur) potentiële kopers gaat benaderen dan kunt u veel gerichter zoeken naar wat voor type koper u nu echt wilt. En ook marktwerking speelt hierin een belangrijke rol. Hoe meer partijen er geïnteresseerd zijn in uw onderneming, hoe beter uw onderhandelingspositie uiteindelijk.

Bedrijf verkopen

Podcast: Ondernemersdromen #1 - Je bedrijf verkopen

In onze podcast Ondernemersdromen gaan we in diverse afleveringen dieper in op de inspirerende verhalen en de uitdagingen van succesvolle ondernemers. Daarnaast delen we waardevolle inzichten over de diverse aspecten van het M&A-vak.

In deze aflevering duiken we in het traject van het verkopen van een bedrijf. Onze gasten voor deze aflevering zijn Jürgen van Dijk, CEO van in-lite, Erik Smidt, Partner bij Match Plan, met als gastheer Paul Eikelenboom. Jürgen heeft eind 2022 onder begeleiding van Match Plan een deel van zijn bedrijf verkocht aan 3d investors, wat nieuwe deuren opent voor verdere groei van in-lite. Hij zal zijn ervaringen en inzichten delen over dit proces, en hoe het verkopen van een deel van zijn bedrijf daadwerkelijk kan bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling ervan. Erik zal ons voorzien van zijn expertise op het gebied van bedrijfsoverdrachten. Zijn kennis van de markt en zijn begeleiding bij dergelijke transacties hebben diverse ondernemers geholpen om strategische beslissingen te nemen voor hun bedrijven.

De podcast is ook te beluisteren via Spotify of Apple Podcasts:

</div class>

Bedrijf verkopen

Bent u klaar om uw bedrijf te verkopen? Doe de test!

Laden..

“Het klinkt natuurlijk een beetje zo van: de ultieme droom, maar voor mij is het dat wel.” – Jürgen van Dijk, CEO van in-lite

Match Plan begeleidt in-lite met de verkoop aan 3d investors.

Referentie in-lite x bedrijf verkopen
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV