Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - Discounted cash flow methode

Hoe werkt de discounted cash flow (DCF) methode?

Kennisbank

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten
Bedrijf overnemen & -verkopen

Discounted cash flow (DCF) methode

In het proces van een bedrijf overnemen of bedrijf verkopen speelt de waardebepaling een belangrijke rol. Een bedrijf waarderen kan op verschillende manieren. Een veelal gebruikte manier is de “discounted cash flow” (DCF) methode. In dit artikel leggen wij uit wat de DCF-methode is, wanneer wij de DCF-methode gebruiken en wat belangrijke aspecten zijn van de discounted cash flow methode. Daarnaast wordt er stapsgewijs uitgelegd hoe een DCF in zijn werking gaat met een voorbeeld casus.

Wat is de DCF methode
Discounted cash flow methode

Wat is de DCF methode?

De discounted cash flow (DCF) methode is een waarderingstechniek die gebruikt wordt om de waarde van een bedrijf te schatten door de toekomstige geldstromen die het bedrijf zal genereren, te berekenen en vervolgens via een rendementseis terug te brengen naar hun huidige waarde. Dit proces houdt in dat de verwachte geldstromen, die het bedrijf naar verwachting over een bepaalde periode zal genereren, worden aangepast aan het risico en de tijdswaarde van geld. De kerngedachte achter de DCF-methode is dat de waarde van een bedrijf gelijk is aan het totaal van alle toekomstige geldstromen die het aan zijn aandeelhouders kan uitkeren, teruggebracht naar hun waarde in het heden.

Discounted cash flow methode

Hoe werkt de DCF methode?

De DCF-berekening doorloopt de volgende stappen:

Schat de toekomstige geldstromen die het bedrijf zal genereren. Dit gebeurt meestal voor een periode van vijf tot tien jaar. De geldstromen moeten alle inkomsten en uitgaven omvatten, inclusief bedrijfsinkomsten, kosten, investeringen in kapitaalgoederen, en veranderingen in werkkapitaal.

Kies een passende rendementseis om de toekomstige geldstromen naar hun huidige waarde te brengen. Deze rendementseis weerspiegelt het gewenste rendement van de investeerder, rekening houdend met het risico verbonden aan de toekomstige geldstromen. Vaak wordt hiervoor de Weighted Average Cost of Capital (WACC) gebruikt, die de gemiddelde kosten van kapitaal (zowel eigen vermogen als schuld) voor het bedrijf weergeeft.

Breng de toekomstige geldstromen naar het heden met behulp van de gekozen rendementseis. Dit geeft de huidige (contante) waarde van deze geldstromen.

Aan het einde van de projectieperiode wordt een terminal value berekend om de waarde van de geldstromen na deze periode te vertegenwoordigen. Deze waarde wordt ook naar het heden berekend en opgeteld bij de huidige waarde van de geprojecteerde geldstromen.

De som van de huidige waarde van de geprojecteerde geldstromen en de huidige waarde van de restwaarde vormt de totale geschatte waarde van de onderneming volgens de DCF-methode.

Hoe werkt de discounted cash flow methode
Discounted cash flow methode

Voorbeeld casus

Laten we een voorbeeldcasus doorlopen om de Discounted Cash Flow (DCF) methode te illustreren met behulp van specifieke cijfers. Hierbij gebruiken we dezelfde stappen die eerder zijn opgesteld.

1. Stel dat een bedrijf de volgende vrije geldstromen (Free Cash Flows) verwacht te genereren over de komende vijf jaar: Jaar 1: €100.000 / Jaar 2: €120.000 / Jaar 3: €140.000 / Jaar 4: €160.000 / Jaar 5: €180.000

2. We gebruiken een rendementseis (i.e., disconteringsvoet of WACC) van 15% per jaar voor deze analyse. Aan het einde van jaar 5 schatten we de eindwaarde (terminal value) van het bedrijf. Dit is de contante waarde van alle toekomstige geldstromen waarbij wij uitgaan van een constante groeivoet van 2% voor toekomstige geldstromen na jaar 5.

3. De formule voor het berekenen van de huidige waarde van een geldstroom is: PV = FCF / (1+r)n, waarbij:

 • PV = huidige waarde van de geldstroom
 • FCF = vrije geldstroom in het betreffende jaar
 • r = rendementseis (15%)
 • n = het jaar waarin de geldstroom plaatsvindt

De huidige (contante) waarden van de jaarlijkse geldstromen zijn:

 • Jaar 1: €100.000 / (1+0,15) = €86.957
 • Jaar 2: €120.000 / (1+0,15)2 = €90.737
 • Jaar 3: €140.000 / (1+0,15)3 = €92.052
 • Jaar 4: €160.000 / (1+0,15)4 = €91.481
 • Jaar 5: €180.000 / (1+0,15)5 = €89.492

4. De terminal value wordt berekend met de formule voor een eeuwigdurende geldstroom die groeit tegen een constant tarief: TV = FCFjaar5 x (1+g) / r – g, waarbij:

 • FCFjaar5 = de geldstroom in jaar 5
 • g = constante groeivoet na jaar 5 (2%)
 • r = r = rendementseis (15%)

De terminal value aan het einde van jaar 5, met een groeivoet van 2%, is €1.412.308. De huidige waarde van deze restwaarde, contant gemaakt naar het heden, is PV = 1.412.308 / (1 + 0.15)5 = €702.167.

5. Door de huidige waarden van zowel de jaarlijkse geldstromen als de terminal value op te tellen, krijgen we een totale huidige waarde van de onderneming van €1.152.885.

Deze casus laat zien hoe de DCF-methode wordt gebruikt om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van de verwachte toekomstige geldstromen en een restwaarde. Het benadrukt de invloed van de rendementseis (disconteringsvoet) en de groeivoet voor de terminal value op de totale geschatte waarde van het bedrijf.

Waarom de discounted cash flow methode
Discounted cash flow methode

Waarom gebruiken wij de DCF methode?

De Discounted Cash Flow (DCF) methode is een veelgebruikte tool voor bedrijfswaardering, omdat het rechtstreeks de intrinsieke waarde van een bedrijf meet door toekomstige geldstromen te projecteren en deze terug te rekenen naar hun huidige waarde. Het biedt een gedetailleerd inzicht in de financiële toekomst van een bedrijf en houdt rekening met zowel de tijdswaarde van geld als het risico verbonden aan de verwachte geldstromen. Dit onderscheidt DCF van andere waarderingsmethoden die mogelijk meer nadruk leggen op winst of omzet, en biedt een realistischer beeld van de financiële gezondheid. De flexibiliteit van de methode stelt gebruikers in staat om deze aan te passen aan specifieke aannames en scenario’s, waardoor het mogelijk is om verschillende toekomstige uitkomsten te modelleren en analyseren. Bovendien kan DCF worden toegepast op een breed scala aan bedrijven, zolang er betrouwbare cashflowprognoses beschikbaar zijn, wat de methode breed inzetbaar maakt.

Echter, de effectiviteit van DCF hangt sterk af van de aannames die worden gebruikt voor het projecteren van geldstromen en het bepalen van de rendementseis. Onrealistische aannames kunnen de waardering sterk vertekenen, wat een significant nadeel vormt. De complexiteit van het uitvoeren van een DCF-analyse vereist ook een grondig begrip van financiële modellering en de markt waarin het bedrijf opereert, wat de toegankelijkheid voor niet-professionals kan beperken.

Ondanks deze uitdagingen blijft de DCF-methode een essentiële techniek voor financiële professionals, dankzij haar unieke vermogen om een diepgaande evaluatie te bieden die is gebaseerd op de daadwerkelijke geldstromen van een bedrijf. Het succesvol toepassen van de DCF-methode vereist echter een zorgvuldige overweging van de gehanteerde aannames en een grondige analyse om tot betrouwbare waarderingen te komen.

Onze waarderingsspecialist Richard Peeters komt graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Discounted cash flow methode
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV