Menu Sluiten
Sluiten

Discounted Cash Flow methode (DCF)

Kennisbank

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

De Discounted Cash Flow (DCF) – methode behoort theoretisch gezien tot de meest professionele en gedetailleerde waarderingsmethodieken. Echter, deze waarderingsmethode roept eveneens de nodige discussies op, omdat de verwachte prognose als uitgangspunt wordt gehanteerd.

waardebepaling bedrijf

Waardebepaling

Discounted Cash Flow methode (DCF)

Deze methode werkt niet met nettoresultaten, maar met kasstromen of cash flows. De waarde wordt zodoende bepaald op basis van toekomstige inkomsten die door de onderneming worden gegenereerd en vrij komen. De vrije geldstroom zijn de geldmiddelen die de onderneming inkomen en uitgaan voortvloeiend uit de operationele- en investeringsactiviteiten. Dat geld komt ter beschikking van de verschaffers van het eigen- en vreemd vermogen van de onderneming.

Waardebepaling

Discounted Cash Flow methode (DCF)

De vrije toekomstige geldstromen worden vervolgens gedisconteerd tegen een gemiddelde vermogenskostenvoet. In de gemiddelde vermogenskostenvoet is rekening gehouden met de tijdswaarde van geld (een euro die dit jaar wordt verdiend is meer waard dan een euro die over 5 jaar wordt verdiend) en de markt- en ondernemingsspecifieke risico’s. Een betrouwbare prognose voor een goede toepassing van deze waarderingsmethodiek is zodoende absoluut een vereiste. Onze werkzaamheden, bij de waardebepaling van uw bedrijf, richten zich hier voor een belangrijk deel op.

Overnameadviseur
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV