Menu Sluiten
Sluiten

Herfinanciering bedrijf

25 juli 2020

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Het verkrijgen van herfinanciering is een veelvoorkomend vraagstuk voor ondernemers. In de praktijk behoort het verkrijgen van herfinanciering tot één van de meest uitdagende financieringstrajecten. Dit vanwege de toenemende kritische houding van banken en de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt waar ook andere verstrekkers van kapitaal een prominentere rol zijn gaan spelen.

waardebepaling bedrijf

Bedrijfsfinanciering

Herfinanciering bedrijf

Bij het herfinancieren van een onderneming trekt de kredietnemer een nieuwe faciliteit aan om daarmee één of meerdere bestaande leningen (gedeeltelijk) af te lossen.

De meest voorkomende situaties waarin herfinanciering een uitkomst biedt zijn:

  • De bestaande financiering loopt af en dient vernieuwd te worden om de bedrijfsvoering (ongewijzigd) voort te kunnen zetten;
  • De onderneming heeft liquiditeitsproblemen en kan de bestaande rentelasten en/of aflossingsverplichtingen niet meer dragen;
  • In geval van bedrijfsovername kunnen de bestaande schulden mogelijk worden meegefinancierd;
  • De onderneming heeft overtollige liquide middelen of investeringsplannen.

Bedrijfsfinanciering

Motivatie herstructurering van uw bedrijfsfinanciering

Een mogelijke herfinanciering is als het ware een periodieke controle en aanpassing van uw huidige financiering. Bij het afsluiten van de nieuwe lening worden de “oude” financieringscondities en voorwaarden zoals de rente, looptijd en aflossingsverplichtingen herzien en dit kan zeer voordelig zijn voor uw onderneming.

Daarnaast kan bij een herfinanciering rekening gehouden met uw huidige financiële positie, bedrijfsontwikkelingen en toekomstige investeringsplannen. Dit in acht nemend kan uw financieringsbehoefte veranderd zijn en dit pleit voor een algehele herstructurering.

Eveneens kan een herfinanciering simpelweg dienen als inventarisatie of de condities van uw bestaande leningen nog marktconform zijn in de financiële markt.

Overnameadviseur
Fusie- en overnameadviseur

Bedrijfsfinanciering

Begeleiding bij het verkrijgen van herfinanciering

Het herstructureren van uw onderneming tot de meest optimale kredietstructuur is een complexe aangelegenheid. De adviseurs van Match Plan kunnen u hierbij van dienst zijn en u begeleiden bij het verkrijgen van (her)financiering.

Zo kunnen diverse kredietverstrekkers worden benaderd en uitgenodigd om een voorstel uit te brengen. Door ons uitgebreide netwerk en relaties met diverse banken, informal investors en private equity investeerders kunnen we u in contact brengen met de meest geschikte partijen. Daarnaast staan we u bij met het voeren van onderhandelingen met banken, het vergelijken van de offertes en het beoordelen van de definitieve akten en contracten.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV