Menu Sluiten
Sluiten

Overname van personeel

25 juli 2020

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Bij een bedrijfsovername met personeel is het uitgangspunt voor het personeel dat er niets verandert. Er mogen geen personeelsleden ontslagen worden en ook arbeidscontracten mogen niet worden gewijzigd. Het personeel blijft recht houden op de gemaakte afspraken met betrekking tot salaris, functie, arbeidstijden en standplaats. Daarnaast blijft het concurrentiebeding eveneens geldig.

waardebepaling bedrijf

Bedrijfsovername

Wat neemt u over met personeel?

Bij een bedrijfsovername met personeel moet u het personeel overnemen met hun bijhorende rechten. Niet alleen de arbeidscontracten vallen hieronder, ook de geldende CAO en pensioenregeling horen hierbij.

  • CAO
    Geldt er een cao bij de oude werkgever? Ook na de overname blijft deze gelden. Wanneer de cao of de algemeen verbindend verklaring afloopt, mogen arbeidsvoorwaarden aangepast worden, mits er geen nieuwe cao actief wordt.
  • Pensioenregeling
    Na de bedrijfsovername met personeel kunt u de werknemers in uw eigen pensioenregeling onderbrengen. Heeft u geen pensioenregeling, dan moet u die van de oude werkgever voortzetten. Ga vooraf na of deze alle premies heeft afgedragen. Als dit niet het geval is, kan u hiervoor worden aangesproken door de pensioenuitvoerder.

Bedrijfsovername

Wat als het personeel zich verzet?

Bij een bedrijfsovername met personeel is het personeel niet verplicht om mee te gaan. Indien een werknemer niet mee gaat, dient hij/zij dit in een schriftelijke verklaring aan u mede te delen. Hierin moet duidelijk staan dat de werknemer voor contract beëindiging kiest, wat betekent dat hij na afloop van het dienstverband geen recht heeft op WW. Een mondelinge verklaring is niet voldoende. Mocht deze medewerker beschikken over specifieke kennis, dan is het van belang hem/haar bij het bedrijf te houden. De manier waarop de boodschap met betrekking tot een bedrijfsovername met personeel wordt gebracht, is daarom alles beslissend.

Overnameadviseur
Fusie- en overnameadviseur

Bedrijfsovername

Goede voorbereiding is noodzaak

Voordat u een bedrijf met personeel gaat overnemen, is het raadzaam een risico-inventarisatie te laten maken en te letten op zaken als arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim, bonussen en andere regelingen. Bij een groter bedrijf krijgt u te maken met de ondernemingsraad en vakorganisaties. U bent verplicht hen bij het proces te betrekken.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV