Biogast


Match Plan Corporate Finance heeft Biogast Sustainable Energy B.V. begeleid bij verwerving van risicodragend kapitaal bij een aantal informals. Deze aanvullende kapitaalbehoefte dient enerzijds ter aanvulling van het werkkapitaal en anderzijds ter financiering van twee productie-installaties.

Biogast Sustainable Energy B.V. is een onafhankelijke, innovatie onderneming welke biogas opwekt tot het zogenaamde groen gas ten behoeve van eindgebruikers en energiebedrijven. Biogast heeft 11 vestigingen in Nederland tot zijn beschikking, vanwaar het circa 5.5 miljoen m3 groen gas per jaar produceert.

Deel met uw netwerk