Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - Adjusted Present Value methode

Hoe werkt de Adjusted Present Value methode (APV)?

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten
Waardebepaling bedrijf

Adjusted Present Value methode (APV)

In het proces van een bedrijf overnemen of bedrijf verkopen speelt de waardebepaling een belangrijke rol. Een bedrijf waarderen kan op verschillende manieren. Een veelvoorkomende waarderingsmethode voor het bepalen van de bedrijfswaarde is de Adjusted Present Value methode (APV). In dit artikel leggen wij uit wat de Adjusted Present Value methode is, wanneer wij de APV-methode gebruiken en wat belangrijke aspecten zijn in de toepassing van de Adjusted Present Value methode. Daarnaast wordt er aan de hand van een voorbeeld casus stapsgewijs uitgelegd hoe een APV-waardering in zijn werking gaat.

Adjusted Present Value methode
Waardebepaling bedrijf

Wat is de Adjusted Present Value methode?

De Adjusted Present Value methode is een manier om de waarde van een bedrijf te berekenen. Deze methode wordt vaak gebruikt als alternatief voor de Discounted Cash Flow (DCF) methode. Bij de APV-methode wordt de waarde van een bedrijf opgedeeld in twee delen:

 1. All equity value: Dit is de waarde van het bedrijf als het volledig met eigen vermogen zou zijn gefinancierd, dus zonder enige schulden.
 2. Taxshield value debt: Dit is het belastingvoordeel dat een bedrijf krijgt door renteaftrek op schulden. Dit belastingvoordeel verhoogt de totale waarde van het bedrijf.

All equity value

De “all equity value” wordt berekend door de toekomstige vrije geldstromen van het bedrijf contant te maken tegen de kostenvoet van het eigen vermogen (Keu). Hierbij wordt aangenomen dat het bedrijf geen schulden heeft. De methode voor het bepalen van deze geldstromen is vergelijkbaar met die van de DCF-methode.

Taxshield value debt

Het belastingvoordeel, oftewel het “taxshield,” wordt berekend als de contante waarde van de verwachte belastingbesparingen door renteaftrek op schulden. Ook dit wordt contant gemaakt tegen de kostenvoet van het eigen vermogen (Keu).

Wat is de APV methode
Wanneer de APV methode
Waardebepaling bedrijf

Wanneer gebruiken we de APV-methode?

De Adjusted Present Value methode is vooral nuttig wanneer een bedrijf een niet constante verhouding tussen eigen vermogen en schulden heeft. Dit is vaak het geval bij middelgrote en kleine bedrijven. In dergelijke situaties geeft de APV-methode een nauwkeuriger beeld van de werkelijke waarde van het bedrijf.

Waardebepaling bedrijf

Hoe werkt de Adjusted Present Value methode?

De totale waarde van het bedrijf wordt berekend door de contante waarde van de verwachte vrije geldstromen in de prognoseperiode op te tellen bij de contante waarde van de restwaarde, die de geldstromen in de toekomst vertegenwoordigt. Dit betreft de vrije geldstromen en de geldstromen van het belastingvoordeel.

Stel wij willen een bedrijf waarderen dat gedeeltelijk is gefinancierd met schulden. We beginnen met het berekenen van de “all equity value” door de toekomstige vrije geldstromen contant te maken tegen de kostenvoet van het eigen vermogen (Keu) zonder schulden. Vervolgens berekenen we de waarde van het belastingvoordeel door renteaftrek op schulden, en tellen deze bij de “all equity value” op.

Door deze twee waarden samen te voegen, krijgen we de totale waarde van het bedrijf volgens de Adjusted Present Value methode.

Hoe werkt Adjusted Present Value methode
Waardebepaling bedrijf

Voorbeeldcasus Adjusted Present Value methode

Laten we een praktisch voorbeeld gebruiken om de Adjusted Present Value methode uit te leggen met concrete cijfers.

Stap 1: Verwachte geldstromen

Stel, een bedrijf verwacht over de komende vier jaar de volgende vrije geldstromen (FCF):

 • Jaar 1: €100.000
 • Jaar 2: €120.000
 • Jaar 3: €140.000

De geldstroom in de restwaarde bedraagt €142.800.

Daarnaast heeft het bedrijf een lening van €300.000, die elk jaar met €50.000 wordt afgelost.

Stap 2: Kosten van eigen vermogen en eindwaarde

We gebruiken een rendementseis voor het eigen vermogen (de kostenvoet van het eigen vermogen) van 20% per jaar. Aan het einde van jaar 3 schatten we de eindwaarde van het bedrijf (de restwaarde), uitgaande van een constante groei van 2% voor toekomstige geldstromen na jaar 3 (i.e. €142.800).

Stap 3: Berekening van de contante waarde van geldstromen

De formule om de huidige waarde (contante waarde) van een toekomstige geldstroom te berekenen is:

Contante waarde van de geldstroom = FCFt / (1 + Keu)n, waarbij:

 • FCFt = vrije geldstroom in het betreffende jaar
 • Keu = rendementseis eigen vermogen (20%)
 • n = het jaar waarin de geldstroom plaatsvindt

De huidige (contante) waarden van de jaarlijkse geldstromen zijn:

 • Jaar 1: €100.000 / (1+0,20) = €83.333
 • Jaar 2: €120.000 / (1+0,20)2= €83.333
 • Jaar 3: €140.000 / (1+0,20)3= €81.019

Stap 4: Berekening van de contante waarde van het belastingvoordeel

Het belastingvoordeel door renteaftrek (belastingschild) wordt berekend met de formule:

Contante waarde belastingschild = Kd x Tc x Dt / (1+Keu)n op t = 0, waarbij:

 • Belastingschild = belastingvoordeel op de te betalen rente
 • Kd = Dit staat voor de kostprijs van de schulden, oftewel de rentevoet die het bedrijf betaalt over zijn schulden
 • Tc = Dit is het belastingtarief van het bedrijf. Het vertegenwoordigt het percentage van de winst dat aan belastingen moet worden betaald
 • Dt = Dit staat voor de waarde van de schuld op tijdstip t. Dit kan veranderen over de tijd afhankelijk van aflossingen en nieuwe schulduitgiften
 • Keu = rendementseis eigen vermogen (20%)
 • n = het jaar waarin de geldstroom plaatsvindt

De huidige waarden van het jaarlijkse belastingschild zijn:

 • Jaar 1: €3.750 / (1+0,20) = €3.125
 • Jaar 2: €3.125 / (1+0,20) 2= €2.170
 • Jaar 3: €2.500 / (1+0,20) 3= €1.447

Stap 4: Berekening van de contante waarde van het belastingvoordeel

Het belastingvoordeel door renteaftrek (belastingschild) wordt berekend met de formule:

Restwaarde = FCFt+1 / (Keu-g), waarbij:

 • FCFt+1 = de geldstroom in het jaar na jaar 3 = €142.800
 • g = constante groeivoet na jaar 3 (2%)
 • Keu = rendementseis eigen vermogen (20%)

De contante waarde van de restwaarde van de operationele activiteiten is €459.105.

De restwaarde van het belastingschild wordt berekend op dezelfde manier en is €6.028.

Stap 6: Totale waarde van het bedrijf

Door de huidige waarden van zowel de jaarlijkse geldstromen als de restwaarde op te tellen, krijgen we de totale waarde van het bedrijf:

 • Huidige waarde van geldstromen: €247.685
 • Huidige waarde van belastingschild: €6.742
 • Restwaarde van operationele activiteiten: €459.105
 • Restwaarde van belastingschild: €6.028

De totale huidige waarde van het bedrijf is dus ongeveer €719.560.

Conclusie

Deze casus laat zien hoe de Adjusted Present Value methode de waarde van een bedrijf berekent op basis van verwachte toekomstige geldstromen en restwaarde. De Adjusted Present Value methode verdeelt de waarde in twee delen: de economische waarde van de operationele activa zonder schulden en de waarde van het belastingvoordeel door financiering met schulden.

Waardebepaling bedrijf

Een bedrijfswaardering laten uitvoeren?

Bij Match Plan maken we gebruik van onder andere deze methode om ervoor te zorgen dat we een eerlijk en nauwkeurig beeld krijgen van de waarde van uw bedrijf, of u nu wilt verkopen, kopen, of een andere strategische beslissing wilt nemen. Meer informatie over een bedrijfswaardering? Plan nu een vrijblijvend adviesgesprek in.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV