Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - Non-disclosure agreement

De rol en impact van een non-disclosure agreement

6 februari 2024

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten
Bedrijf overnemen & -verkopen

Non-disclosure agreement (NDA)

Een non-disclosure agreement (NDA), ook wel bekend als een geheimhoudingsovereenkomst, is een juridisch document dat wordt gebruikt om vertrouwelijke informatie te beschermen die tussen twee of meer partijen wordt gedeeld in het proces van een bedrijf overnemen of een bedrijf verkopen. In dit artikel zullen we de essentie van een NDA uitleggen, de belangrijkste elementen ervan bespreken, waarom het van cruciaal belang is, en waar je op moet letten bij het opstellen of ondertekenen ervan.

Non-disclosure agreement
Non-disclosure agreement

Wat is een non-disclosure agreement?

Een non-disclosure agreement (NDA) is een juridisch bindend contract tussen twee of meer partijen waarin wordt vastgelegd dat vertrouwelijke informatie die tijdens hun interactie wordt gedeeld, vertrouwelijk zal blijven en niet zonder toestemming van de partij die de informatie heeft verstrekt, aan derden zal worden onthuld. Dit soort overeenkomsten worden vaak gebruikt bij zakelijke transacties, zoals fusies en overnames, bij het inhuren van werknemers, bij samenwerkingen met externe partijen, en bij het beschermen van intellectueel eigendom.

Non-disclosure agreement

Wat zijn belangrijke elementen van een NDA?

Een effectieve NDA bevat verschillende belangrijke elementen, waaronder:

Een duidelijke en nauwkeurige definitie van wat als vertrouwelijk wordt beschouwd, inclusief informatie over bedrijfsstrategieën, financiële gegevens, technologieën, klantenlijsten en andere gevoelige informatie.

De namen en contactgegevens van alle partijen die gebonden zijn aan de NDA, inclusief eventuele dochterondernemingen of gelieerde entiteiten.

Een beschrijving van het specifieke doel waarvoor de vertrouwelijke informatie wordt gedeeld, bijvoorbeeld voor het evalueren van een zakelijke samenwerking of het uitvoeren van een due diligence-onderzoek.

De periode waarvoor de geheimhoudingsverplichtingen gelden, inclusief bepalingen voor wat er gebeurt na het verstrijken van de overeenkomst of bij beëindiging ervan.

Belangrijke elementen non-disclosure agreement
Waarom is een NDA belangrijk
Non-disclosure agreement

Waarom is een non-disclosure agreement belangrijk?

Een non-disclosure agreement is van essentieel belang omdat het helpt vertrouwen op te bouwen tussen de betrokken partijen. Daarnaast wordt het risico op het lekken van vertrouwelijke informatie geminimaliseerd. Door een NDA te ondertekenen, kunnen bedrijven hun intellectuele eigendom beschermen, hun concurrentiepositie behouden en potentiële zakelijke kansen veilig verkennen. Onze juristen zullen zelf de NDA opstellen tijdens het proces van een bedrijf overnemen of verkopen.

Non-disclosure agreement

Waarop moet je letten bij een NDA?

Bij het opstellen of ondertekenen van een NDA is het belangrijk om aandacht te besteden aan onderstaande aspecten. Hierdoor kunnen bedrijven zichzelf beschermen tegen de risico’s van het delen van vertrouwelijke informatie en een solide basis leggen voor succesvolle zakelijke relaties.

Zorg ervoor dat de taal in de non-disclosure agreement duidelijk en begrijpelijk is voor alle partijen, zodat er geen verwarring ontstaat over de reikwijdte van de geheimhoudingsverplichtingen.

Controleer of er uitzonderingen zijn op de geheimhoudingsverplichtingen, zoals informatie die al openbaar bekend is of die onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.

Bepaal welke wetten van toepassing zijn op de NDA en welke rechtbanken bevoegd zijn om eventuele geschillen te beslechten.

Zorg ervoor dat de NDA door alle betrokken partijen wordt ondertekend en gedateerd om de geldigheid ervan te waarborgen.

Waar op letten bij een NDA
Wat na een NDA
Non-disclosure agreement

Wat gebeurd er na een non-disclosure agreement?

De partijen kunnen vertrouwelijke informatie uitwisselen, waarbij de ontvangende partij mogelijk een due diligence-onderzoek uitvoert om de verstrekte informatie te evalueren. Hierop volgen gesprekken en onderhandelingen over mogelijke samenwerkingen of overeenkomsten. Ten slotte nemen de partijen een besluit over hoe ze verder willen gaan, zoals het sluiten van een definitieve overeenkomst of het voortzetten van onderhandelingen.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV