RoKo Lastechniek B.V.


Match Plan Corporate Finance waardeert RoKo Lastechniek B.V.

Match Plan Corporate Finance heeft een waardebepaling uitgevoerd voor RoKo Lastechniek B.V. ten behoeve van de voorgenomen aandelenoverdracht tussen aandeelhouders. De aandeelhouders beschikken beide over een belang van 50% en in het kader van de emigratie van één van de aandeelhouders zijn 100% van de aandelen gewaardeerd.

Waardebepaling RoKo Lastechniek

RoKo Lastechniek is een onderneming actief op het gebied van metaaltechniek en kan klanten bijstaan van tekening tot eindproduct. De eindproducten variëren van prototypen tot seriewerk in zowel staal, aluminium of RVS. Sinds de oprichting in 2006 is de Onderneming gestaag gegroeid en heeft inmiddels een stevige regionale marktpositie opgebouwd bij gerenomeerde klanten.

Waarderingssystematiek: Discounted Cash Flow Methode (DCF)

De gehanteerde waarderingssystematiek betreft de Discounted Cash Flow methode. Centraal uitgangspunt van deze methode is dat de waarde gebaseerd wordt op de toekomstig te generen kasstromen, rekening houdend met het risicoprofiel van de onderneming.

Rol van Match Plan

Match Plan Corporate Finance heeft deze opdracht uitgevoerd in nauw overleg met Ratio Accountants. Hierbij zijn beide partijen complementair gebleken aan elkaars dienstverlening en expertise. Bart Klomp van Ratio Accountants heeft de benodigde financiële input voor de waardeanalyse verzorgt en namens Match Plan waren Erik Smidt (Register Valuator) en Rens Knevels betrokken bij het opstellen en presenteren van de waardebepaling.

Het waarderingsrapport is de basis geweest voor beide aandeelhouders om tot overeenstemming te komen over de voorgenomen aandelentransactie.

Deel met uw netwerk