Menu Sluiten
Sluiten
Desktop Header- Acquisitie van Variva door CompaNanny

Variva – Bedrijf verkopen

Bezoek de website van Variva
Lees verder
Terug naar referenties

Referentie

Variva Edu Academy zet strategische stap richting de toekomst en sluit zich aan bij Inspiring Generations

De vraag naar goed opgeleide medewerkers in de onderwijssector en kinderopvang is hoog en deze zal naar verwachting alleen maar toenemen. Door het uitbreiden van Variva als opleidingsplatform kan zij een nog grotere en positievere bijdrage leveren aan voldoende aanwas van goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Om deze groei te realiseren is Variva op zoek gegaan naar een geschikte partner, die gevonden is in Inspiring Generations.

Juist omdat de toekomst vraagt om efficiënte opleidingen door goede professionals, is Variva ervan overtuigd dat er een mooie toekomst ligt in de samenwerking met Inspiring Generations. Dit zal Variva veel mogelijkheden bieden voor verdere expansie en innovatie.

Variva zal als onafhankelijke organisatie de gehele markt blijven bedienen en voor iedereen die werkt met en voor kinderen, leerlingen en jongeren een oplossing bieden in de vorm van een passende opleiding, bijscholing en nascholing.

Overname Variva door Compananny
Beschrijving Variva

Referentie

Beschrijving Variva

Variva Edu Academy is een onafhankelijk opleidingsinstituut voor volwassenen, gespecialiseerd in het opleiden op MBO-niveau van personeel voor de kinderopvang, onderwijs en sociaal werk. Ook verzorgen zij nascholing voor de verschillende sectoren. De opleidingen betreffen trainingen en deeltijdopleidingen van maximaal één jaar en worden geboden in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Variva zal een zelfstandig onafhankelijke organisatie blijven, die de markt in haar hele breedte kan blijven bedienen. Variva is een CRKBO geregistreerde instelling, beschikt over het NRTO-keurmerk en zijn erkend door het Ministerie OCW.

Referentie

Beschrijving Inspiring Generations

Inspiring Generations (IG) is een holdingmaatschappij met als missie bij te dragen aan een mooiere wereld door zich te richten op de beste ontwikkeling van kinderen en de professionals die actief betrokken zijn bij hun ontwikkeling. De cultuur en werknemers van IG sluiten dan ook perfect aan bij de cultuur van Variva. Kinderopvang CompaNanny in Nederland en Kinderopvang Crossing Borders in Zurich maken ook onderdeel uit van IG.

Beschrijving CompaNanny
Variva Rol van Match Plan

Referentie

Rol van Match Plan

Variva en IG waren oriënterende gesprekken aan het voeren met betrekking tot een mogelijke samenwerking. Er was een klik en vervolgens heeft Variva contact opgenomen met Match Plan om te adviseren bij de toekomstige samenwerking.

Match Plan heeft Variva geholpen met het verzamelen en opstellen van informatie welke benodigd was om een compleet beeld van de onderneming te geven. Dit betreft kwalitatieve en financiële informatie, waaronder financiële prognoses. Op basis van deze informatie heeft IG een indicatief voorstel gedaan. Dit voorstel heeft Match Plan geanalyseerd en besproken. Nadien heeft Match Plan Variva bijgestaan bij de verdere gesprekken en onderhandeling, zijn de afspraken vastgelegd in de intentieovereenkomst, is er begeleiding gegeven bij het boekenonderzoek en is er juridisch advies gegeven bij de transactiedocumentatie. Tot slot is de succesvolle closing begeleid in nauwe samenwerking met de accountant van Variva. Vanuit Match Plan zaten Rens Knevels en Phil van Mulken in het dealteam.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV