Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - STAK

STAK (Stichting Administratiekantoor)

Wij helpen u bij het creëren van de ideale aandelenstructuur via een werknemersparticipatie

  • Binding key-personeel
  • Behouden stemrecht
  • Fiscale voordelen
Lees verder
Terug naar diensten
Werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie via een STAK

Met de huidige – snel veranderende arbeidsmarkt heeft het laten participeren van medewerkers via een STAK (Stichting Administratiekantoor), ofwel een werknemersparticipatie, afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. De werknemersparticipatie is een ideale structuur om bestaand personeel als aandeelhouder toe te laten treden zonder dat u het stemrecht over de aandelen verliest. Door medewerkers als aandeelhouder te laten participeren verhoogt dit over het algemeen de betrokkenheid en motivatie, aangezien het personeel hierdoor mede-eigenaar wordt van het bedrijf. Dit is een hele mooie manier om je key-personeel enerzijds mee te laten profiteren van de waardegroei van je onderneming en anderzijds ze langjarig aan je bedrijf te verbinden. Echt een win-winsituatie dus. Wij merken dat om die reden steeds meer bedrijven kiezen om een stichting administratiekantoor op te richten.

Mocht u nieuwsgierig zijn dan de mogelijkheden voor u als ondernemer? Plan dan nu uw gratis adviesgesprek in:

In 6 stappen een STAK (Stichting Administratiekantoor) opzetten
STAK oprichten

In 6 stappen een STAK (Stichting Administratiekantoor) opzetten

Een STAK oprichten kent een aantal fases die wij verder op deze pagina uiteen zetten. In het onderstaande stappenplan zetten wij uiteen hoe u in 6 stappen een stichting administratiekantoor voor medewerkers opzet.

STAK oprichten

Stap 1: Kennismaking en bespreken opzet van de STAK

Wanneer u een STAK (Stichting Administratiekantoor) wilt opzetten is het belangrijk om de doelen van de STAK goed doordacht in kaart te brengen. Het laatste wat u wilt, is dat er door het oprichten van de STAK juist interne onrust komt, doordat werknemers het bijvoorbeeld oneens zijn wie er in aanmerking komen en wie welk percentage kan verwerven. Ook is het goed om op voorhand te bedenken welke voorwaarden u in hoofdlijnen aan de werknemersparticipatie wilt koppelen. Denk daarbij aan zaken als:

Denk daarbij bijvoorbeeld aan; minimaal aantal jaar in dienst, alleen medewerkers met een management functie of alleen medewerkers met een vast contract, alleen huidig of toekomstig key-personeel.

Wilt u dat de werknemers de aandelen tegen een marktconforme tarief kopen of wilt u een korting geven op deze marktprijs.

Het is over het algemeen niet voor alle medewerkers mogelijk om de investering uit eigen middelen te betalen of extern te financieren. Zie hiervoor ook stap 3 om de prijs van de certificaten fors te reduceren door te gaan herstructureren.

Vaak wordt er met een medewerker afgesproken dat wanneer deze ervoor kiest om van de STAK gebruik te maken dat hij of zij zich dan ook voor en aantal jaar committeert aan uw bedrijf. Zo’n periode wordt ook wel een lock-up periode genoemd. Wanneer een medewerker tijdens deze lock-up periode zonder een gedegen reden zijn contract beëindigd, geldt er een boetebepaling en een gedwongen verkoop van zijn of haar certificaten.

Het is verstandig om hier op voorhand over na te denken of u de werknemersparticipatie certificaten eenmalig verdeelt of dat u de STAK ook beschikbaar wilt gaan stellen voor nieuwe medewerkers. In het eerste geval kunt u ervoor kiezen om de stichting administratiekantoor alleen beschikbaar te stellen aan de huidige collega’s en er pas een herverdeling van de aandelen plaatsvindt op het moment dat een van de STAK-aandeelhouders vertrekt en zijn of haar aandelen certificaten vrij komen. In dat laatste geval kunt u nieuwe medewerkers al vroeg binden door hun een concreet aandeelhouderschap in het vooruitzicht te stellen. U kunt daarin bepalen of u 1) in de toekomst extra aandelen aan de werknemersparticipatie wilt gaan verkopen bij nieuwe toetreders waardoor de bestaande STAK leden hun aandelenpercentage behouden, 2) de stichting administratiekantoor houders gezamenlijk verwateren wanneer er een nieuwe aandeelhouder toetreedt of 3) een combinatie van beide waarbij meerdere partijen verwateren.

Stap 1. Kennismaking en bespreken opzet van de STAK
Stap 2. Globale voorwaarden bespreken met de beoogde toetredende medewerker(s)
STAK oprichten

Stap 2: Globale voorwaarden bespreken met de beoogde toetredende medewerker(s)

Wanneer u heeft bepaald aan wie u een concrete aanbieding wilt doen, welk percentage aandelen u aan de betreffende medewerker wilt aanbieden en onder welke globale voorwaarde u met de betreffende medewerker(s) in gesprek gaat om dit voorstel te bespreken. Wanneer u meerdere medewerkers vraagt, zal de kans aanwezig (in samenhang met de voorwaarden) zijn dat niet eenieder de ambitie heeft om aandelen te verwerven. Dat kan zijn vanwege bijvoorbeeld bezwaren tegen de lock-up periode of het financiële risico wat hierbij komt kijken. Hier moet u zich van bewust zijn dat er ook medewerkers kunnen afhaken. In algemene zin is onze ervaring dat dit heel positief door medewerkers wordt ontvangen en ze het als een eer zien om deel te mogen gaan nemen in de onderneming.

STAK oprichten

Stap 3: Bepalen van (vernieuwde) financiële structuur

Afhankelijk van hoe de structuur van de STAK (Stichting Administratiekantoor) wordt opgezet is het raadzaam om ook de mogelijkheid te onderzoeken om de financiële structuur binnen de onderneming te herzien. Zo kan het bijvoorbeeld een interessante optie zijn om vanuit uw onderneming een bancaire financiering aan te trekken om zo een stuk liquiditeit uit de onderneming te halen en de aandelenwaarde te verlagen. Dit maakt het voor medewerkers aantrekkelijker omdat het bedrag dat ze betalen voor de certificaten/aandelen lager wordt. De financieringsspecialisten van Match Plan zullen samen met u de beste optie voor uw situatie bespreken.

Stap 3. Bepalen van vernieuwde financiële structuur
Stap 4. Waardebepaling van de onderneming
STAK oprichten

Stap 4: Waardebepaling van de onderneming

Om te bepalen wat de waarde van de aandelen is, dient er een waardebepaling plaats te vinden van uw onderneming. Binnen Match Plan hebben wij daarvoor een aantal beëdigde Register Valuators die gespecialiseerd zijn in de waardebepaling van bedrijven. Het laten uitvoeren van een onafhankelijke waardering is niet alleen aan te raden om tot een nauwkeurige en onafhankelijk bepaalde waarde te komen, u voorkomt ook dat er een één op één discussie tussen u en de toe te treden medewerkers ontstaat.

STAK oprichten

Stap 5: Contracten opmaken en ondertekenen

Wanneer de waardebepaling is uitgevoerd en is besproken met de betreffende medewerkers, is het tijd voor de contractfase. In deze fase wordt de STAK (Stichting Administratiekantoor) opgericht, de contracten opgesteld met daarin onder andere de waarde van de aandelen en de overige afspraken zoals bijvoorbeeld een ‘’lock-up periode’’ (periode dat de medewerk(st)er minimaal in dienst moet blijven) en regels met betrekking tot het toetreden van nieuwe toetreders en uitdiensttreding. Dit wordt vastgelegd in zogenaamde “administratievoorwaarden”.  De juridische- en financieringsspecialisten van Match Plan zullen samen met u de beste optie voor uw situatie bespreken.

Stap 5. Contracten opmaken en ondertekenen
Stap 6. Overdracht van de aandelen
STAK oprichten

Stap 6: Overdracht van de aandelen

Dit is de laatste stap in het traject, het tekenen van de verschillende overeenkomsten en het samen proosten op een succesvolle toekomst.

STAK oprichten

De belangrijkste voordelen van werknemersparticipatie middels een STAK

Hieronder worden enkele van de belangrijkste voordelen genoemd van STAK.

Om waardevolle medewerkers binnen het bedrijf aan het bedrijf te binden door ze aandeelhouder te maken en mee te laten profiteren van de successen. Hiermee wordt tevens de continuïteit binnen de onderneming gewaarborgd. Aangezien het juridisch eigendom van de certificaten bij het STAK (Stichting Administratiekantoor) bestuur ligt kunnen de aandelen niet worden meegenomen bij uitdiensttreding.

Het stemrecht over de aandelen ligt bij het bestuur van de STAK en niet bij de certificaathouders. Zo verkoopt u aandelen maar blijft u zelf ‘’in controle’’ over het stemrecht binnen uw onderneming.

De aandelencertificaten binnen de STAK kunnen worden overgedragen zonder tussenkomst van de notaris, wat geld en tijd bespaart.

In de basis gelden voor een STAK de zelfde regels als een stichting. Maar aangezien er in een STAK geen winst wordt gemaakt hoeft er geen belasting te worden betaald of een jaarrekening worden opgemaakt.

De aandelencertificaathouders binnen de STAK staan niet openbaar geregistreerd bij de KVK.

Belangrijkste voordelen van werknemersparticipatie middels een STAK (Stichting Administratiekantoor)
3 tips bij het oprichten van een STAK (Stichting Administratiekantoor)
STAK oprichten

3 tips bij het oprichten van een STAK

Om discussiepunten met betrekking tot bijvoorbeeld; de waardering, de financiering, de rente, het individuele aandelenpercentage, de aflossingsplichten en mogelijke toekomstige toetreders te voorkomen is het verstandig om deze op hoofdlijn aan het begin van het traject duidelijk te schetsen. Zo voorkomt u dat er (vervelende) discussies ontstaan gedurende het vervolg van het traject.

Het is belangrijk om op voorhand een inschatting te maken van de haalbaarheid van de financiering. Dit voorkomt teleurstellingen bij de medewerkers wanneer de financiering in praktijk niet haalbaar blijkt. U kunt er voor kiezen om bijvoorbeeld zelf geld via een onderhandse lening uit te lenen aan uw medewerkers en/of de medewerkers vragen om een eigen inbreng. Daarnaast is het goed om voortijdig over de aflossingsstructuur na te denken.

Het professioneel opzetten van een STAK vraagt specialisme. Zo moet de waarde van de aandelen worden vastgesteld, moeten er juridische contracten worden opgesteld en mogelijk een financiering worden aangetrokken. Daarnaast zullen de medewerkers de nodige vragen hebben die u vaak zelf ook niet direct kunt beantwoorden. Een overnameadviseur treedt op als onafhankelijk specialist in dit traject en begeleidt u bij dit volledige traject. Dit zorgt ervoor dat de STAK professioneel en gestroomlijnd wordt opgezet zonder verrassingen achteraf.

STAK oprichten

Meer informatie over het opzetten van een STAK voor uw onderneming?

Match Plan is een onafhankelijk overnameadviseur en begeleidt bedrijven bij het volledige traject van het opzetten van een STAK. Wij begeleiden u hierbij in alle bovengenoemde stappen. Wilt u meer informatie over het professioneel opzetten van een STAK voor uw onderneming? Onze collega’s Leon Koorevaar en Niels Ansems helpen u tijdens de volledige traject. Plan hier een vrijblijvend oriëntatiegesprek in:

Leon Koorevaar - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Leon Koorevaar MSc RV Over Leon Koorevaar MSc RV