Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - bedrijf overnemen

Bedrijf overnemen

Wij helpen u bij het vinden van geschikte bedrijfsovername kandidaten

 • 1000+ ondernemers succesvol begeleid
 • Groot netwerk MKB bedrijven
 • Meer dan 25 jaar ervaring
Lees verder
Terug naar diensten

Overname bedrijf

Een bedrijf overnemen is een grote stap en over het algemeen iets wat u maar één keer in uw leven doet. Dit traject vraagt veel specifieke kennis en er komen diverse disciplines aan bod. Ieder bedrijf heeft interessante elementen, maar er zullen ook altijd een aantal mindere zaken te vinden zijn. Kortom: een traject waarin de risico’s vaak groot zijn en waarin het dus verstandig is om u goed te laten adviseren. Wij begeleiden bedrijven en ondernemers bij bedrijfsovernames. Op deze pagina vertellen wij u alles over dit traject.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek? Plan dan nu in:

bedrijf overnemen
Aanleiding bedrijf overnemen

Waarom een bedrijf overnemen?

Om te beginnen zijn er in de basis een drietal redenen voor een bedrijfsovername.

Dit kan zijn het overnemen van een directe concurrent. Maar het zou ook kunnen dat u bijvoorbeeld een leverancier of een klant overneemt om zo synergievoordelen te behalen en/of een breder assortiment te kunnen aanbieden aan uw bestaande klanten. Daarnaast kan het zijn dat u van plan bent om meerdere bedrijven over te nemen en deze toe te voegen aan uw organisatie, we spreken dan van een zogenoemde buy and build strategie. In al deze gevallen heeft het overnemen van een bedrijf een strategisch motief. Wij spreken in deze gevallen dan van een strategische koper.

Het kan ook zijn dat u als koper primair op zoek bent naar rendement op uw vermogen. Vaak zien we dat kopers die primair financieel rendement willen behalen zich verenigen in een investeringsfonds. Wanneer u als koper primair het doel heeft om rendement te behalen op uw vermogen dan spreken wij van een financiële koper.

Wanneer u bijvoorbeeld een aantal jaar in een managementfunctie heeft gewerkt kan het zijn dat u op zoek bent naar een volgende stap in uw carrière en graag voor uzelf wilt beginnen. Het overnemen van een bestaand bedrijf is dan een goede optie om direct aan de slag te kunnen in een onderneming met een bewezen verdienmodel. Ook is dit het geval wanneer u het bedrijf van een familielid overneemt. Wanneer u een onderneming wilt overnemen om zo voor uzelf te beginnen spreken wij van een management buy-in. Wilt u zich inkopen of de volledige aandelen overnemen van de onderneming waar u momenteel in loondienst bent, dan spreken wij van een management buy-out.

</div class>

Acquisitiestrategie - bedrijf overnemen
Een bedrijf overnemen

Stap 1: Bepalen van acquisitiestrategie

Bij het overwegen van een bedrijfsovername is het belangrijk dat u bepaalt hoe u dit wilt gaan doen. Er zijn twee opties:

De eerste optie is om zelfstandig een bedrijf over te nemen (eventueel met hulp van uw accountant en/of fiscalist/jurist).
Wanneer u een kleine onderneming wilt overnemen met een relatief lage verwachte transactiewaarde (500K<) dan zou het een goede optie kunnen zijn om dit zelfstandig aan te pakken. De risico’s zijn dan relatief gezien overzichtelijk en de advieskosten van een overnameadviseur relatief gezien hoog. U kunt zelf een onderneming benaderen die u wilt overnemen. Of zoeken op één van de online platformen voor bedrijfsovernames zoals Brookz of Bedrijventekoop.nl.

De tweede optie is het inschakelen van een overnameadviseur. Wanneer de verwachte transactiewaarde van de over te nemen onderneming hoger is dan ongeveer 500K dan is het altijd aan te raden om een overnameadviseur te betrekken. Er staat immers veel op het spel en het overnametraject wordt al snel een stuk complexer hoe groter de deal. Naast het vinden van de juiste overnamekandidaat (of wanneer uzelf al een kandidaat op het oog heeft) helpt een overnameadviseur u bij alle verdere stappen in het traject. Denk daarbij aan strategisch advies, waardebepaling, onderhandelingen, de (juridische) contracten, fiscale aspecten, de overnamefinanciering en een boekenonderzoek. Daarnaast ondersteunt een overnameadviseur u ook op persoonlijk vlak en onderscheidt daarin ratio van emotie om u te behoeden voor een miskoop

Een bedrijf overnemen

Stap 2: Opmaken van een profielschets

Wanneer u nog geen overname bedrijf op het oog heeft is het belangrijk om duidelijk in kaart te brengen naar wat voor type bedrijf u op zoek bent. Om een goed beeld te krijgen van het soort bedrijf dat u wilt overnemen en welke mogelijkheden er zijn in de markt, is het belangrijk om een zo gedetailleerd mogelijke profielschets op te maken.

Profielschets - bedrijf overnemen
Gegevens in een bedrijfsovername zoekprofiel

Gegevens die in een zoekprofiel terugkomen zijn:

 • In welke bedrijfstak/sector moet de onderneming opereren
 • Waaruit bestaat de core business van de over te nemen organisatie
 • Wat is de omvang van de onderneming die bij u past (omzet, FTE’s en/of rendement)
 • Naar wat voor bedrijfscultuur gaat uw voorkeur uit
 • Wat voor rol wilt u binnen de organisatie gaan vervullen? Wilt u bijvoorbeeld zelf het management gaan voeren of alleen vanuit een adviserende rol actief zijn.
 • Zijn er specifieke voorkeuren qua vestigingsplaats of vestigingsomgeving

Bekijk hier een voorbeeld van een zoekprofiel

Een bedrijf overnemen

Stap 3: Kandidaten in kaart brengen, benaderen en kennismakingsgesprekken

Wanneer de profielschets is opgemaakt en de acquisitiestrategie is bepaald, is het tijd voor het in kaart brengen van geschikte overnamekandidaten. Dit geldt natuurlijk alleen als uzelf nog geen overname bedrijf op het oog heeft om over te nemen. Aan de hand van de reeds opgemaakte profielschets gaan wij in onze verschillende databases, ons netwerk en middels een marktonderzoek op zoek naar interessante partijen om over te nemen. Deze partijen benaderen wij vervolgens met de vraag of zij openstaan voor een kennismakingsgesprek. Ook kunnen wij uw profielschets actief in ons netwerk van adviseurs uitzetten. Indien gewenst kunt u ook zelf de overnamekandidaten benaderen.

Kandidaten zoeken - bedrijfsovername
Kennismakingsgesprekken - bedrijfsovername

Na het benaderen van de verschillende partijen wordt er met de geïnteresseerde potentiële overnamekandidaten het traject voortgezet. Met deze partijen zullen vervolgstappen in het overnametraject worden afgestemd, zoals het inplannen van een kennismakingsgesprek. Na het ondertekenen van een geheimhouding, ofwel een non-disclosure agreement (NDA), kan een eerste kennismaking worden ingepland. Bij een positieve afdronk kunnen we verder naar de volgende stap, namelijk het opvragen van additionele informatie. De additionele informatie wordt aangeleverd in de vorm van een informatiememorandum (IM). Hierin geeft het bedrijf een gedetailleerd overzicht, inclusief belangrijke informatie die zij nodig hebben om een geïnformeerde beslissing te kunnen maken over een mogelijke overname of investering.

Een bedrijf overnemen

Stap 4: Waardebepaling en onderhandelingen

Wanneer de kennismakingsgesprekken en de geanalyseerde informatie aanleiding biedt om het proces te vervolgen is het van belang om een goed beeld te krijgen van de waarde van de over te nemen organisatie. Daarom voeren we een waardebepaling uit. Dit is een essentieel onderdeel om goed voorbereid de onderhandelingen in te gaan.

Non-binding offer (NBO)

Na het uitvoeren van de waardebepaling en nadat er mogelijk nog een vervolggesprek heeft plaatsgevonden is het tijd om een indicatieve en niet-bindende bieding uit te brengen (ook wel non-binding offer/NBO). Een NBO bevat onder andere informatie over de reden van uw interesse als koper, de toekomstplannen die u heeft met de onderneming, de rol (na overname) van de huidige eigenaar, de geboden koopsom, de financierings- en betalingsstructuur, de ontbindende- of opschortende voorwaarden en een tijdspad. De betaling van de koopsom die in een NBO is opgenomen kan op meerdere manieren gestructureerd worden. Dit kan ook een combinatie zijn van de verschillende structuren, zoals die onderstaand zijn weergegeven.

Waardebepaling bij bedrijfsovername
Verschillende manieren voor betalen bij bedrijfsovername

Mogelijke elementen voor het betalen van de koopsom van de bedrijfsovername

De koopsom wordt tijdens de overdracht bij de notaris direct aan de verkoper uitbetaald. Dit gedeelte kan zowel eigen middelen als gefinancierde middelen bevatten.

Dit is een uitgestelde betaling van de koopsom in de vorm van een lening aan de koper. De betaling is gegarandeerd en niet afhankelijk van toekomstige prestaties of doelstellingen. Vaak ontvangt de verkoper ook rente over deze lening. Deze lening wordt daarnaast vaak achtergesteld ten aanzien van een eventuele lening die u als koper aangaat bij de bank en andere externe financierders.

Dit is een uitgestelde betaling welke afhankelijk wordt gesteld van toekomstige prestaties of doelstellingen van de over te nemen organisatie. De earn-out regeling kan volledig, gedeeltelijk of niet worden uitbetaald, naar gelang de geprognotiseerde doelstellingen worden gerealiseerd.

Indien financiering een struikelblok vormt kan een gefaseerde overname uitkomst bieden voor zowel koper als verkoper. De koper koopt een deel van de aandelen/activiteiten en spreekt met de verkoper af het resterende deel op een later tijdstip (in “tranches”) te kopen.

Onderhandelingstraject

Na het opstellen en toesturen van het indicatieve bod (NBO) is het wachten op de reactie van de verkoper. Hierna volgt het onderhandelingstraject tussen u en de verkoper. Wij ondersteunen bij het bepalen van een onderhandelingsstrategie, doen meestal voor u de onderhandelingen en zorgen ervoor dat de tijdslijnen concreet worden opgevolgd door procedurele afspraken te maken. Dit proces is vaak intensief en technisch, aangezien in deze fase de ratio en de emotie een belangrijke rol gaan spelen en die kunnen nog wel eens tegenstrijdig zijn. In deze fase is een adviseur die dit op een goede, persoonlijke en zorgvuldige manier kan managen essentieel.

Onderhandelingstraject - bedrijf overnemen
Bedrijfsovername - contracten
Een bedrijf overnemen

Stap 5: Opmaken van contracten

Wanneer er overeenstemming is bereikt over de koopsom en alle voorwaarden zal dit vastgelegd worden in een Letter of Intent (LOI), ofwel een intentieverklaring. In de LOI worden de afspraken die gemaakt zijn op papier gezet. Dit is een document dat wordt opgemaakt door een jurist ondernemingsrecht of advocaat. Bij akkoord van beide partijen wordt de LOI door ondertekend. De LOI biedt exclusiviteit tussen koper en verkoper. Daarnaast is dit voor beide partijen een middel om het verdere proces te stroomlijnen door een aantal essentiële afspraken en deadlines overeen te komen, zodat de kans op een succesvolle afronding wordt vergroot.

Een bedrijf overnemen

Stap 6: Bedrijfsovernamefinanciering aanvragen

Het afsluiten van een overnamefinanciering is soms een essentieel onderdeel van de deal. Maar ook een hele interessante optie wanneer u zelf voldoende financiële middelen zou hebben. Met een financiering hoeft u namelijk uw liquide middelen niet aan te spreken waardoor deze elders kunnen worden geïnvesteerd. Met behulp van een financiering creëert u het zogenoemde hefboomeffect, waarbij u een relatief gezien hoog rendement op uw inbrachten eigen vermogen kunt creëren. Hoeveel u kunt financieren bij het overnemen van een bedrijf hang af van uw persoonlijke situatie en het type koper dat u bent.

 • Voor een management buy-in of een management buy-out kandidaat geldt als vuistregel dat u minimaal 25% eigen middelen inbrengt
 • Voor een strategische koper is het afhankelijk van de situatie mogelijk om de volledige overname te financieren
 • Voor een financiële koper is het te financieren bedrag met name afhankelijk van het percentage aandelen wat wordt verworven
Bedrijfsovernamefinanciering bij bedrijf overnemen
Financieringsmemorandum bij bedrijf overnemen

Financieringsmemorandum

Voor het aanvragen van een overnamefinanciering is een financieringsmemorandum nodig. Dit is een document waarin we de volledige financiële situatie van het over te nemen bedrijf verzamelen. Dit document sturen wij vervolgens naar verschillende financieringspartijen, waarbij afhankelijk van het bedrijf wordt gekeken wie de meest passende financieringspartijen zijn.

Wij kiezen de beste partij die bij u past

Deze partijen doen vervolgens een indicatief voorstel die onze financieringsexperts met elkaar gaan vergelijken en verder uit onderhandelen. Match Plan is een onafhankelijk adviseur. Dit houdt in dat wij niet gebonden zijn aan één, of een gelimiteerd aantal kredietverstrekkers of een belang hebben bij een bepaalde partij. Daardoor zullen wij altijd partijen met elkaar vergelijken en kiezen voor de kredietverstrekker die het beste bij uw wensen past. Bij deze vergelijking kijken wij verder dan alleen de bekende banken. Match Plan staat in contact met vele alternatieve financieringspartijen en investeerders. Zo kunnen we de meest geschikte partij voor u selecteren. Ook kunnen wij u begeleiden in een samenwerking met een private equity partij om via een buy and build strategie meerdere bedrijven achter elkaar over te nemen en te financieren.

Een bedrijf overnemen

Stap 7: Boekenonderzoek en closing

Boekenonderzoek

Bij het overnemen van een bedrijf is het slim om in de intentieverklaring (LOI) het uitvoeren van een boekenonderzoek (ofwel due diligence onderzoek) als voorwaarden op te nemen. In het boekenonderzoek kan u als koper namelijk de correctheid van de verstrekte informatie nagaan, dieper ingaan op verschillende onderwerpen die gedurende het proces op hoofdlijnen zijn besproken en aanvullende vragen stellen over de aangeleverde informatie.

Het komt vaak voor dat de uitkomsten van het boekenonderzoek (net even) afwijken van de gegevens zoals ze in eerste instantie zijn gepresenteerd. Op basis van de bevindingen in het boekenonderzoek wordt daarom vaak nog een eindonderhandeling gevoerd. Vervolgens wordt er door een jurist of advocaat een definitieve koopovereenkomst opgemaakt zodat de afspraken juridisch op de juiste manier worden vastgelegd.

Boekenonderzoek bij bedrijfsovername
Bedrijf overnemen - closing

Closing

Dit is de laatste stap in het aankooptraject. Bij de closing vindt de formele overdracht van de onderneming plaats bij de notaris. De transactiedocumentatie wordt door beide partijen ondertekend en de koopsom wordt, met tussenkomst van de notaris, overgemaakt aan verkoper. Dit is het moment dat het bedrijf formeel is overgenomen. Hierna volgt het moment om samen te proosten op een goede toekomst.

Bedrijfsovername begeleiding

Bedrijfsovername begeleiding

Bij het overnemen van een bedrijf staat er veel op het spel. Het gaat niet alleen om veel geld maar ook op persoonlijk vlak vraagt dit veel inspanning. Hoe maakt u gedurende een aankoopproces de juiste afwegingen? Een overnameadviseur begeleidt u bij alle stappen tijdens het overnemen van een bedrijf. Zo zult u bij een overname tegen vragen aanlopen zoals; Is de vraagprijs wel reëel gezien de winstgevendheid van de onderneming? Kiest u voor een earn-out regeling (afhankelijk van toekomstige prestatiedoelen) of beter voor een vendor loan (een uitgestelde betaling)? Wat is de juiste fiscale structuur voor de onderneming? Betaalt u de ‘cash op closing‘ zelf of is een gedeelte financieren een betere keuze? Hoe beoordeelt u de uitkomsten van het boekenonderzoek? En hoe legt u de overname juridisch goed vast? Wat gebeurt er met de overname van personeel? Een kleine greep uit de vragen waar u mee te maken krijgt als u een bedrijf wilt overnemen. Match Plan begeleidt u tijdens het overnametraject van begin tot eind. Ook begeleiden wij organisaties bij het opzetten en uitvoeren van een buy and build strategie, waarbij meerdere bedrijven worden overgenomen.

</div class>

Tips - bedrijf overnemen
Waar moet ik rekening mee houden?

Bedrijf overnemen tips

Probeer rationeel naar de gehele positie en situatie van een onderneming te kijken. Een positief gevoel hebben bij een partij is belangrijk, maar blijf wel kritisch gedurende het hele traject. Emotie is vaak een slechte raadgever en kan leiden tot een miskoop.

Veel kopers wachten tot het moment dat er een bedrijf te koop wordt gezet of zoeken tussen de bedrijven die zich op dat moment te koop aanbieden. Hierdoor bent u afhankelijk van wat er toevallig wordt aangeboden en is de concurrentie in het traject vaak groot. Wanneer u zelf een bedrijf gaat (of laat) benaderen kunt u veel gerichter zoeken naar wat u nu echt wilt en heeft u meestal geen of weinig concurrentie in het aankooptraject.

Een overnameadviseur heeft jaren ervaring met het overnemen van bedrijven en kan daardoor goed inschatten wat een goede koop is en wat niet. Daarnaast kan een overnameadviseur u tijdens het gehele traject rationeel adviseren en begeleiding bieden bij alle aspecten die er tijdens het traject aan bod komen.

Bedrijfsovername begeleiding

Overname bedrijf: voor- en nadelen

Wilt u een bedrijf overnemen? Een bedrijf overnemen kent voor- en nadelen. Wij adviseren u hier goed u over na te denken en een specialist in te schakelen.

1. U koopt een bestaande onderneming met een klantenkring en reputatie

2. Dankzij de financiële historie is het regelen van een financiering gemakkelijker

3. Het bedrijf kan beschikken over gekwalificeerd personeel en de nodige knowhow

1. Er kunnen rechtszaken lopen

2. De boekhouding kan een rommeltje zijn

3. Er is sprake van tegenwerking van overheid, gemeente of er zijn aflopende vergunningen

Voor- en nadelen bedrijf overnemen

</div class>

Bedrijf overnemen

Podcast: Ondernemersdromen #3 - Een bedrijf overnemen

In deze aflevering duiken we in het traject van een bedrijf overnemen. Onze gasten voor deze aflevering zijn Herman Noordstrand, Eigenaar Monkey Donky KinderopvangArno Dielesen, Manager M&A Kinderopvang bij Match Plan, met als gastheer Paul Eikelenboom. Herman heeft met Monkey Donky, onder begeleiding van Match Plan, kinderopvang De Hunzeborgh overgenomen. Zijn doel is om verder door te groeien in de regio Groningen. Herman zal zijn ervaringen en inzichten delen over dit proces, en hoe het acquireren van De Hunzeborgh kan bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling van zijn ambitie om door te groeien. Arno zal ons voorzien van zijn expertise op het gebied van bedrijven acquireren en het hele traject dat erbij komt kijken. Zijn kennis van de markt, doordat hij zelf meerdere kinderopvang locaties heeft gehad, en zijn begeleiding bij dergelijke transacties hebben diverse ondernemers geholpen om strategische beslissingen te nemen voor hun bedrijven.

De podcast is ook te beluisteren via Spotify of Apple Podcasts:

Contactformulier

Meer weten over het overnemen van een bedrijf? Kom in contact!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

“Mijn eerste bedrijfsovername was geen succes want daar heb ik niemand anders zijn hulp bij gehad. Toen ben ik in contact gekomen met Match Plan” – Walter van de Wege, CEO Happy Horizon Groep

Match Plan begeleidt de Happy Horizon Groep met verschillende overnames.

Walter van der Wege - Happy Horizon - bedrijf overnemen
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV