Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - management buy in-min

Management buy-in (MBI)

Wij helpen u bij het volledige management buy-in traject

  • Uitgebreide waardering
  • Financieringsadvies
  • Transactiebegeleiding
Lees verder
Terug naar diensten
Management buy-in (MBI)

Een management buy-in? Laat u begeleiden door een overnamespecialist

Wat is een management buy-in?

Een bedrijf opzetten is vaak lastig en brengt vele risico’s met zich mee. Wil jij toch ondernemen? Dan is het inkopen in een bedrijf een optie. Dit wordt een management buy-in genoemd. Dit kan u alleen doen, of samen met een managementteam. Bij een management buy-in verwerft u een meerderheidsbelang of volledige belang in een bestaand bedrijf. In tegenstelling tot een management buy-out, waar het huidige management de belangen verwerft, zijn bij een management buy-in de kopers een externe partij.

Dit is een grote stap die u vaak maar eenmaal zet. U wilt er zeker van zijn dat u niks over het hoofd ziet en het juiste bedrijf koopt tegen de juiste condities, nu en in de toekomst. Match Plan is gespecialiseerd in overnames en begeleidt u in het volledige management buy-in traject. Wij behartigen hierin uitsluitend uw belangen. Van het vinden van de juiste organisatie tot aan de uiteindelijke overdracht bij de notaris.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek? Plan dan nu in:

Management buy-in - inhoudsopgave
Management buy-in

1. Wanneer een management buy-in?

Een management buy-in kan verschillende redenen hebben om plaats te vinden, waaronder:

Externe managers willen mogelijk hun ondernemersvaardigheden benutten en een bedrijf leiden waarin ze geloven.

Het managementteam ziet mogelijk potentieel voor groei en wil het bedrijf overnemen om nieuwe kansen te benutten.

Eigenaren van een bedrijf zonder opvolgingsplan kunnen ervoor kiezen om het bedrijf te verkopen aan een extern managementteam.

In sommige gevallen kan een MBI worden gebruikt als onderdeel van een herstructureringsproces om een bedrijf nieuw leven in te blazen of te redden van financiële moeilijkheden.

Wanneer een management buy-in
Soorten MBI's
Management buy-in

2. Soorten management buy-in

Er zijn verschillende soorten MBI’s, afhankelijk van verschillende factoren zoals de financieringsbronnen, de mate van betrokkenheid in het management, en de structuur van de transactie. Vaak komt een gedeeltelijke aandelenbelang voor, waar de verkoper nog bij het bedrijf blijft. Hierdoor is een goede klik tussen koper en verkopen van groot belang. Er zijn twee vormen van MBI’s:

Geheel management buy-in (Full MBI)

In een geheel management buy-in verwerft u alle aandelen van de onderneming. U wordt geheel eigenaar van het bedrijf en u vormt een nieuw managementteam. Het huidige management wordt dus vervangen met een MBI.

Gedeeltelijke management buy-in

Bij een gedeeltelijke MBI verwerft u een deel van het eigendom van de onderneming. Op een later moment kan de rest van de aandelen overgenomen worden, zodat u alsnog de volledige aandelen bezit.

Management buy-in

3. Voor- en nadelen van een MBI

Een management buy-in kan verschillende voor- en nadelen hebben voor de koper van het bedrijf. Het is belangrijk om een grondige analyse te maken voordat een beslissing wordt genomen voor het inkopen in een bedrijf.

1. Doordat het een bestaand bedrijf is, is de markt bekend waardoor de risico’s verkleind worden. Ook zijn er geen opstartrisico’s en is het bedrijf goed te analyseren.

2. Het huidige management zit er al een tijd en heeft een eigen, oude, werkwijze. Een nieuw management kan met verfrissende ideeën komen voor het bedrijf voor verdere groei.

3. Het nieuwe managementteam heeft externe investeerders aangetrokken voor de MBI, waardoor dit tot extra kapitaal kan leiden. Hierdoor heeft het bedrijf toegang tot extra financiële middelen voor onder andere groei en herstructurering.

1. Het bedrijf heeft een hogere waarde doordat het al een langere tijd bestaat ten opzichte van een nieuw bedrijf dat nog geen ervaring heeft.

2. Bestaande klanten kunnen verloren gaan, omdat ze uit het netwerk van het huidige management komen. Hierdoor kunnen doelstellingen niet worden gehaald.

3. Als het nieuwe management een andere richting wil inslaan met het bedrijf, kan dit negatief uitpakken. Het huidige personeel kan het niet eens zijn met de beslissing waardoor conflicten kunnen ontstaan.

Voor- en nadelen MBI
Management buy-in financiering
Management buy-in

4. Hoe regel je een management buy-in financiering?

Een management buy-in is een ingewikkeld overnameproces. Gaat u bedrijf alleen overnemen, of met een managementteam? Schikt u over eigen financiële middelen? Meestal heeft de koper niet genoeg eigen vermogen om het bedrijf over te nemen. Banken en investeerders zijn vaak bereid om mee te denken, mits er genoeg eigen vermogen is. Het hangt af per casus hoeveel eigen vermogen ingelegd moet worden om een financiering te regelen. Daarnaast is het ook vaak complex. Wij bij Match Plan help u graag bij deze stap in het management buy-in.

Niettemin is het cruciaal om de juiste financieringsstructuur te kiezen, aangezien dit aanzienlijke besparingen op rentelasten kan opleveren. Het risico bestaat namelijk dat in de eerste paar jaren aanzienlijke rente- en aflossingsverplichtingen ontstaan. Een goed doordacht financieringsplan biedt hierbij de nodige oplossingen.

Management buy-in

5. Wat voor types management buy-in financieringen zijn er?

Een MBI kan via verschillende financieringen plaatsvinden. Hieronder worden de meest voorkomende manieren benoemt voor het financieren van een management buy-in:

Bij een eigen financiering wordt de transactie gefinancierd door het eigen vermogen van het managementteam, samen met mogelijke bijdragen van externe investeerders.

Een leveraged buy-in is een overname waarbij een aanzienlijk deel van de financiering afkomstig is van leningen. De externe managers gebruiken de activa van de overgenomen onderneming als onderpand voor de leningen.

Dit is een uitgestelde betaling van de koopsom in de vorm van een lening aan de koper. De betaling is gegarandeerd en niet afhankelijk van toekomstige prestaties of doelstellingen. Vaak ontvangt de verkoper ook rente over deze lening. Deze lening wordt daarnaast vaak achtergesteld ten aanzien van een eventuele lening die u als koper aangaat bij de bank en andere externe financierders.

Dit is een uitgestelde betaling welke afhankelijk wordt gesteld van toekomstige prestaties of doelstellingen van de over te nemen organisatie. De earn-out regeling kan volledig, gedeeltelijk of niet worden uitbetaald, naar gelang de geprognotiseerde doelstellingen worden gerealiseerd.

Types management buy-in financieringen
MBI zelf regelen
Management buy-in

6. Kun je een management buy-in zelf regelen?

Bij een management buy-in komt een gedeeltelijke aandelenbelang vaak voor, waar de verkoper nog bij het bedrijf blijft. Hierdoor is een goede klik tussen koper en verkopen van groot belang. Tijdens een ingewikkelde overnameproces kan er veel emotie bijkomen. De onderhandelingen kunnen vaak tegenstrijdig zijn door de belangen van beide partijen. Het is van belang dat er een externe partij komt die de situatie neutraal kan beoordelen en het stukje emotie kan weghalen. De externe partij kan de uitdagende onderhandelingen voeren, zodat de controle wordt behouden. Onze adviseurs zijn er om te assisteren bij het volledige proces van een management buy-in.

Hoewel het in eerste instantie logisch lijkt dat de waarde van het bedrijf overeenkomt met wat er op de balans van de holding staat, is dit in de praktijk niet altijd het geval. Een nauwkeurige waardering is daarom van groot belang. Een management buy-in is iets wat u vaak maar één keer in uw leven doet.

Management buy-in

7. In 6 stappen een MBI

Een management buy-in is een complex en emotioneel overnameproces. De koper en verkoper moeten een goede band behouden. Als onafhankelijk adviesbureau kunnen wij begeleiden bieden bij het hele management buy-in proces.

Bij een acquisitietraject is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is tussen onze adviseurs en de partij die wij begeleiden. Tijdens het kennismakingsgesprek introduceren wij onszelf en vertellen we meer over onze dienstverlening, onze organisatie, onze aanpak, ervaringen en referenties. Daarnaast horen wij tijdens de kennismaking graag meer over u als ondernemer en uw ambities. We bespreken uw situatie, wensen en doelstellingen die u heeft in het kader van de voorgenomen management buy-in. Ook overleggen wij samen met u wat, gegeven de aanleidingen en de doelstellingen, de beste strategie is voor de MBI.

Wanneer u nog geen overname bedrijf op het oog heeft is het belangrijk om duidelijk in kaart te brengen naar wat voor type bedrijf u op zoek bent. Om een goed beeld te krijgen van het soort bedrijf dat u wilt overnemen en welke mogelijkheden er zijn in de markt, is het belangrijk om een zo gedetailleerd mogelijke profielschets op te maken.

Wanneer de profielschets is opgemaakt en de acquisitiestrategie is bepaald, is het tijd voor het in kaart brengen van geschikte overnamekandidaten. Dit geldt natuurlijk alleen als uzelf nog geen overname bedrijf op het oog heeft om over te nemen. Aan de hand van de reeds opgemaakte profielschets gaan wij in onze verschillende databases, ons netwerk en middels een marktonderzoek op zoek naar interessante partijen om over te nemen. Deze partijen benaderen wij vervolgens met de vraag of zij openstaan voor een kennismakingsgesprek. Ook kunnen wij uw profielschets actief in ons netwerk van adviseurs uitzetten. Indien gewenst kunt u ook zelf de overnamekandidaten benaderen.

Na het benaderen van de verschillende partijen wordt er met de geïnteresseerde potentiële overnamekandidaten het traject voortgezet. Met deze partijen zullen vervolgstappen in het overnametraject worden afgestemd, zoals het inplannen van een kennismakingsgesprek. Na het ondertekenen van een geheimhouding, ofwel een non-disclosure agreement (NDA), kan een eerste kennismaking worden ingepland. Bij een positieve afdronk kunnen we verder naar de volgende stap, namelijk het opvragen van additionele informatie. De additionele informatie wordt aangeleverd in de vorm van een informatiememorandum (IM). Hierin geeft het bedrijf een gedetailleerd overzicht, inclusief belangrijke informatie die zij nodig hebben om een geïnformeerde beslissing te kunnen maken over een mogelijke overname of investering.

Wanneer de kennismakingsgesprekken en de geanalyseerde informatie aanleiding biedt om het proces te vervolgen is het van belang om een goed beeld te krijgen van de waarde van de over te nemen organisatie. Daarom voeren we een waardebepaling uit. Dit is een essentieel onderdeel om goed voorbereid de onderhandelingen in te gaan.

Na het uitvoeren van de waardebepaling en nadat er mogelijk nog een vervolggesprek heeft plaatsgevonden is het tijd om een indicatieve en niet-bindende bieding uit te brengen (ook wel non-binding offer/NBO). Een NBO bevat onder andere informatie over de reden van uw interesse als koper, de toekomstplannen die u heeft met de onderneming, de rol (na overname) van de huidige eigenaar, de geboden koopsom, de financierings- en betalingsstructuur, de ontbindende of opschortende voorwaarden en een tijdspad. De betaling van de koopsom die in een NBO is opgenomen kan op meerdere manieren gestructureerd worden. Dit kan ook een combinatie zijn van de verschillende structuren, zoals die onderstaand zijn weergegeven.

Na het opstellen en toesturen van het indicatieve bod (NBO) is het wachten op de reactie van de verkoper. Hierna volgt het onderhandelingstraject tussen u en de verkoper. Wij ondersteunen bij het bepalen van een onderhandelingsstrategie, doen meestal voor u de onderhandelingen en zorgen ervoor dat de tijdslijnen concreet worden opgevolgd door procedurele afspraken te maken. Dit proces is vaak intensief en technisch, aangezien in deze fase de ratio en de emotie een belangrijke rol gaan spelen en die kunnen nog wel eens tegenstrijdig zijn. In deze fase is een adviseur die dit op een goede, persoonlijke en zorgvuldige manier kan managen essentieel.

Wanneer er overeenstemming is bereikt over de koopsom en alle voorwaarden zal dit vastgelegd worden in een Letter of Intent (LOI), ofwel een intentieverklaring. In de LOI worden de afspraken die gemaakt zijn op papier gezet. Dit is een document dat wordt opgemaakt door een jurist ondernemingsrecht of advocaat. Bij akkoord van beide partijen wordt de LOI door ondertekend. De LOI biedt exclusiviteit tussen koper en verkoper. Daarnaast is dit voor beide partijen een middel om het verdere proces te stroomlijnen door een aantal essentiële afspraken en deadlines overeen te komen, zodat de kans op een succesvolle afronding wordt vergroot.

Het afsluiten van een overnamefinanciering is soms een essentieel onderdeel van de deal. Maar ook een hele interessante optie wanneer u zelf voldoende financiële middelen zou hebben. Met een financiering hoeft u namelijk uw liquide middelen niet aan te spreken waardoor deze elders kunnen worden geïnvesteerd. Met behulp van een financiering creëert u het zogenoemde hefboomeffect, waarbij u een relatief gezien hoog rendement op uw inbrachten eigen vermogen kunt creëren.

Voor het aanvragen van een overnamefinanciering is een financieringsmemorandum nodig. Dit is een document waarin we de volledige financiële situatie van het over te nemen bedrijf verzamelen. Dit document sturen wij vervolgens naar verschillende financieringspartijen, waarbij afhankelijk van het bedrijf wordt gekeken wie de meest passende financieringspartijen zijn.

Bij het overnemen van een bedrijf is het slim om in de intentieverklaring (LOI) het uitvoeren van een boekenonderzoek (ofwel due diligence onderzoek) als voorwaarden op te nemen. In het boekenonderzoek kan u als koper namelijk de correctheid van de verstrekte informatie nagaan, dieper ingaan op verschillende onderwerpen die gedurende het proces op hoofdlijnen zijn besproken en aanvullende vragen stellen over de aangeleverde informatie.

Het komt vaak voor dat de uitkomsten van het boekenonderzoek (net even) afwijken van de gegevens zoals ze in eerste instantie zijn gepresenteerd. Op basis van de bevindingen in het boekenonderzoek wordt daarom vaak nog een eindonderhandeling gevoerd. Vervolgens wordt er door een jurist of advocaat een definitieve koopovereenkomst opgemaakt zodat de afspraken juridisch op de juiste manier worden vastgelegd.

Bij de closing, de laatste stap in het traject, vindt de formele overdracht van de onderneming plaats bij de notaris. De transactiedocumentatie wordt door beide partijen ondertekend en de koopsom wordt, met tussenkomst van de notaris, overgemaakt aan verkoper. Dit is het moment dat het bedrijf formeel is overgenomen. Hierna volgt het moment om samen te proosten op een goede toekomst.

In 6 stappen een MBI
Match Plan - MBI - werkwijze
Management buy-in

8. Over Match Plan – Cultuur en werkwijze

Bij Match Plan gaan we voor de beste overnamevoorwaarden. En dat is niet altijd de beste koopsom. Bij veel (familie)bedrijven draait het naast de koopsom en goede betalingsvoorwaarden namelijk ook om een passend toekomstbeeld: Wat gaat een koper met jouw mooie bedrijf doen? Welke kansen geeft hij talentrijke mensen om door te groeien? En kan het personeel op dezelfde locatie blijven werken? Dat alles speelt een rol. Daarom kijken we verder dan alleen de beste koopsom en gaan wij voor het beste totaalpakket aan overnamevoorwaarden. Ook een culturele fit tussen de verkoper en de potentiële koper(s) is daarin een belangrijk aspect voor een succesvolle deal. In dit traject adviseren wij de klant alleen een transactie te doen als die transactie ook volledig bij hem past.

Match Plan begeleidt ondernemers bij de verkoop van hun bedrijf. Ons team kent altijd één centraal aanspreekpunt en heeft daarnaast voor elk onderdeel een eigen specialist in huis. Zo bent u gedurende het volledige verkooptraject voorzien van de juiste specialisme op het juiste moment. Wij zorgen ervoor dat u dit verkooptraject met een gerust gevoel doorloopt. Wij ontzorgen u graag zoveel als mogelijk, maar snappen ook dat u graag betrokken blijft. Samen kijken we naar een werkwijze die aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Match Plan - MBI - cultuur

“Ik dacht dat Match Plan het beste resultaat voor mijn bedrijf zou kunnen behalen. En dat is ook gebleken” – Julian Wagenhuis, voormalig eigenaar Translation Kings en mede-eigenaar van Excellent Carwash

Match Plan heeft begeleid bij de verkoop van Translation Kings en inkoop in Excellent Carwash.

Julian Wagenhuis - interview
Erik Smidt - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Erik Smidt RV Over drs. Erik Smidt RV