Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - management buy out

Management buy-out (MBO)

Wij helpen u in het volledige management buy-out traject

  • Uitgebreide waardering
  • Financieringsadvies
  • Transactiebegeleiding
Lees verder
Terug naar diensten
Management buy-out (MBO)

Overweegt u een management buy-out? Wij begeleiden u in het volledige traject

Wat is een management buy-out?

Wilt u als directeur-grootaandeelhouder uw aandelen in de organisatie verkopen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om uw bedrijf aan het huidige management te verkopen. Dit wordt ook wel een management buy-out (MBO) genoemd. Eén of meerdere leden van het zittende management nemen in dat geval de onderneming over. Een belangrijk voordeel hiervan is dat u en uw medewerkers de koper al goed kennen. Daarnaast is de slagingskans van een management buy-out relatief hoog. Maar juist omdat u de koper al goed kent, is het belangrijk om extra aandacht te hebben voor de rationele aspecten. Onze professionele en onafhankelijke overnamespecialisten weten precies wat er bij dit traject komt kijken en begeleiden u van de eerste kennismaking tot aan de overdracht bij de notaris.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek? Plan dan nu in:

Management buy-out inhoudsopgave
Management buy-out

1. Wanneer een management buy-out?

Een management buy-out kan verschillende redenen hebben, waaronder:

  1. Een groot bedrijf dat bestaat uit diverse afdelingen overweegt mogelijk de verkoop van een bepaalde eenheid, bijvoorbeeld als gevolg van een nieuwe bedrijfsstrategie.
  2. In gevallen waar er geen familiale opvolging is voor het bedrijf, maar het huidige management wel interesse heeft in het overnemen ervan.
  3. De huidige eigenaren tonen geen interesse in het verkopen van het bedrijf aan externe partijen. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan het feit dat potentiële externe kopers concurrenten zijn waarmee het bedrijf door de jaren heen heeft gestreden. Bovendien kan er een positieve relatie bestaan met het huidige personeel, wat een extra factor kan zijn bij de overweging om het bedrijf intern over te dragen.
Wanneer een management buy-out
Soorten MBO's
Management buy-out

2. Soorten management buy-out

Er zijn verschillende soorten MBO’s, afhankelijk van verschillende factoren zoals de financieringsbronnen, de mate van betrokkenheid van het huidige management, en de structuur van de transactie. Er zijn twee vormen van MBO’s:

Geheel management buy-out (Full MBO)

In een geheel management buy-out verwerven de leden van het huidige managementteam het gehele eigendom van de onderneming.

Gedeeltelijke management buy-out

Bij een gedeeltelijke MBO verwerft het managementteam slechts een deel van het eigendom van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het managementteam een meerderheidsbelang verwerft terwijl de huidige eigenaar een minderheidsbelang behoudt.

Management buy-out

3. Voor- en nadelen van een MBO

Een management buy-out kan verschillende voor- en nadelen hebben voor zowel het huidige management als voor de koper.

1. Het management kent het bedrijf al goed. De relaties met medewerkers, leveranciers en klanten zijn al aanwezig. Ze kennen het bedrijf en maken al deel uit van de bestaande cultuur.

2. Als manager heeft u wellicht de hoogste haalbare functie, maar u bent ambitieus. Het bedrijf overnemen is nog de enige mogelijke stap binnen het bedrijf.

3. Gevoelige informatie en de cijfers blijven binnen het bedrijf.

4. Het due diligence-onderzoek is beperkt omdat de koper het bedrijf al kent.

1. Een mogelijke uitdaging is dat het feit dat u een competente manager bent, niet automatisch betekent dat u ook een succesvolle ondernemer zult zijn. Ondernemerschap vereist specifieke vaardigheden die niet elke manager bezit, maar wel noodzakelijk zijn.

2. Als iemand altijd trouw is geweest aan het bedrijf en er veel energie in heeft gestoken, kan het verwerven van het bedrijf het gevoel geven dat er betaalt wordt voor de eigen bijdragen uit het verleden.

3. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de financiering voor de overname en de financiering voor het bedrijfskapitaal. Om financiering te verkrijgen, moet er worden aangetoond dat er een sterke concurrentiepositie is en dat de marktomstandigheden gunstig zijn.

4. In het meest ongunstige scenario, als de bedrijfsovername mislukt, kunnen beide partijen teleurgesteld en gedemotiveerd raken. De koper kan het gevoel hebben dat het niet voorbestemd is en de eigenaar heeft veel tijd verloren. Deze situatie kan het einde betekenen van de oorspronkelijk goede relatie.

Voor- en nadelen MBO
MBO financiering regelen
Management buy-out

4. Hoe regel je een management buy-out financiering?

Bijna altijd betreft een management buy-out een ingewikkeld overnameproces. Meestal heeft de koper niet voldoende financiële middelen om de management buy-out alleen te bekostigen. Voor een management buy-out kandidaat geldt als vuistregel dat u minimaal 25% eigen middelen inbrengt. Banken en investeerders zijn vaak bereid om mee te denken. Het positieve aspect hierbij is dat het management al vertrouwd is met de markt en de branche, wat aantrekkelijk is voor financiële instellingen.

Niettemin is het cruciaal om de juiste financieringsstructuur te kiezen, aangezien dit aanzienlijke besparingen op rentelasten kan opleveren. Het risico bestaat namelijk dat in de eerste paar jaren aanzienlijke rente- en aflossingsverplichtingen ontstaan. Een goed doordacht financieringsplan biedt hierbij de nodige oplossingen.

Management buy-out

5. Wat voor types management buy-out financieringen zijn er?

Een management buy-out financieren kan op meerdere manieren. Hieronder worden de meeste voorkomende manier voor het financieren van een MBO benoemt:

In sommige gevallen kan het huidige managementteam de onderneming verwerven als een schenking van de huidige eigenaar, bijvoorbeeld als onderdeel van een opvolgingsplanning.

Bij een eigen financiering wordt de transactie gefinancierd door het eigen vermogen van het managementteam, samen met mogelijke bijdragen van externe investeerders.

Een leveraged buy-out is een overname waarbij een aanzienlijk deel van de financiering afkomstig is van leningen. Het managementteam gebruikt de activa van de overgenomen onderneming als onderpand voor de leningen.

Hierbij werkt het managementteam samen met externe investeerders, zoals private equity-fondsen, om de overname te financieren.

Types management buy-out financieringen
MBO zelf regelen
Management buy-out

6. Kun je een management buy-out zelf regelen?

De relatie tussen de eigenaar en het management is vaak sterk, anders zou dit onderwerp niet serieus worden besproken. Het is van groot belang om deze band te behouden, aangezien dit in de toekomst nog van essentieel belang kan zijn. Tijdens overnamegesprekken kunnen de belangen van beide partijen soms tegenstrijdig zijn. Het is cruciaal om een externe partij in te schakelen die de situatie zakelijk kan beoordelen. Deze persoon kan de uitdagende onderhandelingen voeren, waardoor u de controle over het proces behoudt. Onze adviseurs zijn er om te assisteren bij het volledige proces van een management buy-out.

Hoewel het in eerste instantie logisch lijkt dat de waarde van het bedrijf overeenkomt met wat er op de balans van de holding staat, is dit in de praktijk niet altijd het geval. Een nauwkeurige waardering is daarom van groot belang.

Management buy-out

7. In 6 stappen een management buy-out

Het is belangrijk om te beseffen dat een management buy-out een ingewikkelde aangelegenheid is, vooral vanwege de complexe relaties die vaak spelen. Kopers en verkopers hebben vaak al langdurige zakelijke banden, soms zelfs familierelaties, wat de overname van een bedrijf tot een spannende aangelegenheid kan maken. Het is daarom verstandig om tijdig een adviseur in te schakelen. Deze professional kan helpen bij het scheiden van emotionele en zakelijke aspecten, waardoor het proces soepeler en effectiever verloopt. Wij zullen u bij het gehele proces begeleiden.

Bij een verkooptraject is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is tussen onze adviseurs en de partij die wij begeleiden. Tijdens het kennismakingsgesprek introduceren wij onszelf en vertellen we meer over onze dienstverlening, onze organisatie, onze aanpak, ervaringen en referenties. Daarnaast horen wij tijdens de kennismaking graag meer over u als ondernemer en uw onderneming. We bespreken uw situatie, wensen en doelstellingen die u heeft in het kader van de voorgenomen verkoop. Ook overleggen wij samen met u wat, gegeven de aanleidingen en de doelstellingen, de beste verkoopstrategie is voor uw onderneming.

Nadat wij de verkoopstrategie bepaald hebben voeren wij voorafgaand aan het verkooptraject een waardebepaling uit. Dit helpt om met de juiste verwachtingen en doelen het verkooptraject in te gaan.

Na het afronden van de waardebepaling worden de documenten opgemaakt die later aan potentiële kopers worden verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan een anoniem profiel, de procedurebrief, de geheimhoudingsverklaring en het informatiememorandum. Wij zorgen er naast het in kaart brengen van allen inhoudelijke aspecten er ook voor dat de documentatie aantrekkelijk wordt weergegeven, dit helpt met bij het overtuigen van potentiële kopers.

Het benaderen van potentiële kopers is vaak al bepaald omdat het om een management buy-out gaat. Kopers en verkopers hebben vaak al langdurige zakelijke banden, soms zelfs familierelaties, wat de overname van een bedrijf tot een spannende aangelegenheid kan maken. Hier komen wij tussen zodat de emotie die erbij komt kijken weggenomen wordt en de focus op het verkopen van het bedrijf kan blijven gaan. Bij interesse sturen we het Anoniem Profiel toe.

Nadat wij alle aanvullende vragen van geïnteresseerde partijen hebben beantwoord en de vervolggesprekken hebben gevoerd, wordt er om een niet bindende bieding (NBO, ofwel non-binding offer) gevraagd. Een NBO bevat onder andere informatie over de reden van interesse van de koper, de toekomstplannen van de koper met de onderneming en met u als aandeelhouder, de geboden koopsom, de financierings- en betalingsstructuur, ontbindende- of opschortende voorwaarden en een tijdspad.

Wanneer er meerdere niet-bindende biedingen zijn ontvangen volgt het onderhandelingstraject. Er wordt een selectie gemaakt van de beste indicatieve biedingen waarmee wij vervolgens in onderhandeling gaan. Ons doel hierin is om een gezonde dosis aan competitie te behouden in het proces en om de biedingen te optimaliseren. Dit doen we door aan alle partijen een managementpresentatie te geven waarin we inzoomen op recente ontwikkelingen en de kansen die de onderneming heeft nog een keer op te sommen. We vragen vervolgens aan de partijen om een laatste aangepaste en definitieve bieding te doen. Hierna kiest u als verkoper de partij waarmee het proces wordt voortgezet. Deze keuze maakt u enerzijds natuurlijk op basis van de biedingscondities, maar anderzijds ook grotendeels op basis van uw gevoel bij de potentiële koper.

Wanneer u de partij hebt gekozen waarmee u verder wilt gaan wordt er, door onze eigen jurist, een Letter of Intent (LOI) opgemaakt. In de LOI worden de afspraken die gemaakt zijn op papier gezet.

Eén van de voorwaarden van een koper die altijd wordt opgenomen in een Letter Of Intent is het uitvoeren van een boekenonderzoek (ofwel due diligence onderzoek). In het boekenonderzoek kan de potentiële koper de correctheid van de reeds verstrekte informatie nagaan, dieper ingaan op verschillende onderwerpen en aanvullende vragen stellen. In een boekenonderzoek wordt doorgaans nader onderzoek gedaan naar de financiële, fiscale, juridische, personeel gerelateerde en commerciële aspecten van de onderneming. Tijdens een management buy-out kan het voorkomen dat het boekenonderzoek niet in diepte gaat omdat de potentiële koper de organisatie al kent.

Dit is de laatste stap in het verkooptraject. Bij de closing vindt de formele overdracht van de onderneming plaats bij de notaris. De transactiedocumentatie wordt door beide partijen ondertekend en de koopsom wordt overgemaakt aan u als verkoper. Hierna is het moment daar om samen te proosten op een goede en gezonde toekomst.

In 6 stappen een MBO
Match Plan werkwijze
Management buy-out

8. Over Match Plan – Cultuur en werkwijze

Bij Match Plan gaan we voor de beste overnamevoorwaarden. En dat is niet altijd de beste koopsom. Bij veel (familie)bedrijven draait het naast de koopsom en goede betalingsvoorwaarden namelijk ook om een passend toekomstbeeld: Wat gaat een koper met jouw mooie bedrijf doen? Welke kansen geeft hij talentrijke mensen om door te groeien? En kan het personeel op dezelfde locatie blijven werken? Dat alles speelt een rol. Daarom kijken we verder dan alleen de beste koopsom en gaan wij voor het beste totaalpakket aan overnamevoorwaarden. Ook een culturele fit tussen de verkoper en de potentiële koper(s) is daarin een belangrijk aspect voor een succesvolle deal. In dit traject adviseren wij de klant alleen een transactie te doen als die transactie ook volledig bij hem past.

Match Plan begeleidt ondernemers bij de verkoop van hun bedrijf. Ons team kent altijd één centraal aanspreekpunt en heeft daarnaast voor elk onderdeel een eigen specialist in huis. Zo bent u gedurende het volledige verkooptraject voorzien van de juiste specialisme op het juiste moment. Wij zorgen ervoor dat u dit verkooptraject met een gerust gevoel doorloopt. Wij ontzorgen u graag zoveel als mogelijk, maar snappen ook dat u graag betrokken blijft. Samen kijken we naar een werkwijze die aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Match Plan cultuur
Het traject van stap tot stap

9. Nieuwsgierig hoe wij een goed verkooptraject adviseren?

In onze whitepaper ‘Uw bedrijf verkopen? De winnende aanpak’ hebben wij alle stappen gedetailleerd op een rij gezet. Ook omschrijven wij de strategie die wij sinds 1996 succesvol toepassen, de winnende aanpak. Download nu!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV