Inbreng eigen vermogen

Eigen vermogen is een must bij de financiering van een bedrijfsovername. Deze eigen inbreng wordt veelal vereist door banken, maar ook door overige partijen die financieringen verstrekken. Door het inbrengen van eigen vermogen loopt de Koper eveneens een ondernemersrisico. Dit zal de Koper extra motiveren om van het overgenomen bedrijf een succes te maken.

Waarom eigen inbreng?

Euro's zwart witBij een bedrijfsovername zijn de externe financiers niet (meer) bereid om de volledige koopsom te financieren. Dit vereist van een Koper een substantiële eigen inbreng. De inbreng van eigen vermogen is over het algemeen een vereiste van de overige kapitaalverstrekkers. De Koper laat hiermee zien dat hij in financiële zin ook zijn “nek wil uitsteken”.

Financiers vereisen daarom vaak een minimum aan eigen inbreng om meer zekerheid te krijgen over het commitment van de Koper. De overname van een bedrijf moet immers een weloverwogen keuze zijn. Met de inbreng van eigen vermogen laat de Koper zien dat hij vertrouwen heeft in het bedrijf en het business model. Door eigen vermogen in te brengen ter financiering van een deel van de koopsom loopt de Koper risico. Mocht het de Koper niet lukken om het bedrijf tot een zakelijk succes te maken, dan zal hij ook de negatieve financiële gevolgen ondervinden.

Naast het commitment heeft het inbrengen van eigen vermogen ook andere voordelen. Zo verlaagt het de rentekosten en is er geen aflossingsverplichting die wel bestaat bij een externe financiering. In mindere tijden kunnen immers hoge aflossings- en rentelasten de onderneming in liquiditeitsproblemen brengen.

Toegevoegde waarde Match Plan

Onze adviseurs hebben ruime ervaring op gebied van overnamefinanciering en kunnen de haalbaarheid van de voorgenomen transactie beoordelen. Gedurende het gehele financieringsproces kunnen we u begeleiden. Dit omvat onder meer het opstellen van een financieringsmemorandum, het structureren van de financiering, het voeren van gesprekken en onderhandelingen met financiers.

Wilt u meer informatie inzake de eigen inbreng of het verkrijgen van een overnamefinanciering neem dancontact op met één van onze adviseurs.

Deel met uw netwerk

Geef een reactie