Menu Sluiten
Sluiten

Betere informatie, betere beslissing… Match Plan helpt u daar bij!

6 mei 2021

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Waardebepalingen

Betere informatie, betere beslissing… Match Plan helpt u daar bij!

In de wereld van fusies, overnames en waarderingsvraagstukken is het hebben van, of het toegang hebben tot informatie van cruciaal belang. Vaak wordt de waarde en prijs van een onderneming bij een verkoop of overname bepaald middels een waarderingsmodel; een versimpelde weergave van de werkelijkheid.

In zo’n model wordt een scenario uitgewerkt van de verwachte omzet, kosten en investeringen in activa bij voortzetting van de onderneming. Op basis hiervan worden de verwachte  geldstromen berekend die de basis vormen voor de waardering. Deze waardering wordt vervolgens gebruikt door een potentiële koper of verkoper om belangrijke beslissingen te nemen.

Ga ik deze onderneming overnemen, respectievelijk ga ik mijn bedrijf voor deze waarde / prijs verkopen? Deze beslissing wordt gemaakt op basis van een verwacht scenario over hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar de toekomst is onvoorspelbaar en dus zijn er meerdere scenario’s nodig om een weloverwogen beslissing te nemen. Helaas is het analyseren en bouwen van meerdere scenario’s tijdrovend en kostbaar.

home-video

Waardebepaling

Monte Carlo Simulatie

Wat nu als het op een laagdrempelige manier mogelijk is om meerdere scenario’s te overwegen? En dan hebben wij het niet over de traditionele base case, best case en worst case scenario’s. Nee, dan hebben wij het echt over wel 1.000, 5.000 of zelfs 10.000 verschillende scenario’s. Dan wordt de beslissing om te kopen of verkopen gebaseerd op weloverwogen analyses!

Dit kan door middel van de Monte Carlo Simulatie. Deze simulatietechniek wordt toegepast bij financiële modellering om de financiële prestaties van een bedrijf te voorspellen. De simulatie is gebaseerd op de herhaling van willekeurige steekproeven van belangrijke inputvariabelen om numerieke resultaten te verkrijgen. Belangrijke inputvariabelen zijn verkoopprijzen, inkoopprijzen, aantal producten, aantal uren en ga zo maar door. Door middel van deze financiële modellering en de simulatie is het mogelijk om het effect van onzekerheid en willekeur te kwantificeren. Ook is het hiermee mogelijk om de gevoeligheid van verschillende waardes van de inputvariabelen op de uitkomsten inzichtelijk te maken.

Waardebepaling

Wat betekent dat voor u?

Omdat de toekomst onzeker is, kunnen er zich veel verschillende scenario’s voordoen. Door deze scenario’s mee te nemen in de berekening krijgt u veel meer inzicht en informatie over de waarde / prijs van uw onderneming. Ook wordt het voor u duidelijk wat de consequenties zijn voor uw onderneming, mocht een ander onverwachts scenario zich voordoen. De impact op de waarde van de onderneming van zowel positieve als negatieve afwijkingen en de gevoeligheid daarvan op de waarde van de onderneming worden gekwantificeerd. Op basis hiervan kunt u een betere beslissing maken, omdat u beschikt over een grotere hoeveelheid van hoogwaardige informatie. Onderstaand een kleine greep uit de informatie die u uit de Monte Carlo Simulatie kunt halen:

 • Wat is de impact op de winst?
 • Hoe waarschijnlijk is het dat er verlies wordt geleden?
 • Hoe vaak worden bancaire convenanten gemist?
 • Wat is het risico dat de bank haar gelden niet terugkrijgt?
 • Welke variabelen zijn het meest belangrijk voor mijn verdienmodel?
 • Hoe groot is de impact van bepaalde variabelen op mijn verdienmodel (winst, geld)?
 • Wat gebeurt er met de omzet als er een concurrent toetreedt tot de markt?
 • Wat is de optimale productmix gegeven beperkte productiemiddelen?
 • Het ontwikkelen van farmaceutische producten
 • Stresstesten van financiële buffers
 • Geavanceerde gevoeligheidsanalyses
Waardebepaling bedrijf
service-image

Waardebepaling

Wat moet u daarvoor doen?

Alleen de extra informatie aanleveren! Een extra gesprek met één van de adviseurs van Match Plan is voldoende. U zult vervolgens meer diepgaand gaan nadenken over informatie binnen uw bedrijf betreffende omzet, kosten en investeringen.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV