Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - leveraged finance

Leveraged Finance (Debt Advisory)

Wij helpen u bij het structureren en ophalen van de optimale financieringsstructuur

  • Persoonlijk en onafhankelijk advies
  • 150+ financiers in netwerk
  • Beheer volledige proces
Lees verder
Terug naar diensten
Bedrijfsfinanciering

Wat is leveraged finance?

Er komt veel kijken bij het overnemen van een bedrijf. Een belangrijk onderdeel hiervan is de overnamefinanciering, ook wel leveraged finance genoemd.

Leveraged Finance betekent letterlijk hefboom financiering waarbij doorgaans de financiering wordt verstrekt op basis van de aanwezige kasstromen in de onderneming en in mindere mate op basis van de aanwezige assets in de onderneming. Reden dat partijen gebruik maken van financiering is enerzijds om een overname mogelijk te maken – Verkoper wil immers zoveel mogelijk cash ontvangen bij overdracht – en anderzijds zorgt de gecreëerde hefboom voor het optimaliseren van gewenst rendement voor Koper. Hiernaast kan een dergelijke financiering helpen bij een lagere inbreng in geval van een acquisitie. Hoe dit hefboomeffect werkt, leggen wij hieronder uit:

Stel de aandelen van een bedrijf worden gekocht voor €4,0 miljoen. Deze wordt aangekocht door het aantrekken van een schuld van €3,0 miljoen. Dit betekent dat de aandelen, na transactie, nog maar €1,0 miljoen waard zijn. Gemakshalve gaan we er vanuit dat de koper zijn inbreng van €1,0 miljoen als aandelenkapitaal heeft ingebracht. Door de schuld van €3,0 miljoen in de komende jaren af te lossen, stijgt de waarde van het aandelenkapitaal met €3,0 miljoen en zorgt het dus voor waarde creatie.

Dit zijn belangrijke redenen waarom veel overnames niet volledig uit eigen middelen worden gedaan. Het ‘financieren’ van het over te nemen bedrijf kan dan ook op verschillende manieren. In de meeste gevallen is het uiteindelijke doel uw eigen inbreng (ook wel equity) zoveel mogelijk te beperken door een financiering aan te trekken. Het doel daarvan is om met geleend kapitaal meer rendement te behalen dan de jaarlijkse rentevoet, aldus het hefboomeffect. Wij zijn specialist op het gebied van het aantrekken van de optimale structuur voor een onderneming en lichten de mogelijkheden graag verder toe.

Mocht u nieuwsgierig zijn dan de mogelijkheden voor u als ondernemer? Plan dan nu uw gratis adviesgesprek in:

Inhoudsopgave leveraged finance
Leveraged finance

1. Diverse mogelijkheden bij leveraged finance

De meest voorkomende financieringsvorm is een overnamefinanciering vanuit één van de drie grootbanken (ING, Rabobank of ABN AMRO). Dit aangezien de grootbanken de laagste rente bieden. Wel vragen zij de meeste zekerheden.

Naast deze drie grootbanken zijn er ook diverse andere financieringsverstrekkers actief welke een (overname-)financiering aanbieden. Deze partijen verschaffen over het algemeen pas een financiering als één van de grootbank ook een financiering verschaft en zullen zich achterstellen ten op zicht van de grootbank. Dit soort financiering wordt doorgaans ‘Mezzanine’ financiering genoemd. Partijen welke deze mezzanine financiering verstrekken zijn veelal private vermogensverschaffers of kleinere banken, zoals bijvoorbeeld; AEGON, Dutch Mezzanine Fund, Riverbank en FundIQ.

Indien de wens is om minder af te lossen ofwel aflosvrij te financieren vanwege een buy-and-build strategie dan kan een oplossing zijn om financiering te vragen bij alleen mezzanine of bij een schuldfonds. Afhankelijk van de omvang kan een dergelijke partij een aflosvrije financiering verstrekken. In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende partijen op de markt gekomen met allen een verschillende oplossing op dit vlak. Nadeel is dat ze veelal duur zijn echter bieden ze veel flexibiliteit en willen hogere financieringen verstrekken dan een grootbank zou willen.

Geen onderdeel van leveraged finance, maar wel een financieringsinstrument betreft de verkoperslening. Deze lening wordt achtergesteld ten aanzien van de grootbank en eventuele mezzanine financiering en helpt om de transactie mogelijk te maken. Bij de verkoperslening verstrekt de verkopende partij een lening aan de kopende partij. Dit is veelal een achtergestelde lening op zowel de financiering vanuit de grootbank en de eventuele mezzanine verschaffer. Een verkoperslening kan ook worden gezien als een ‘uitgestelde betaling’.

Diverse mogelijke bij leveraged finance
Voorbeeld berekening 1 - Verlagen eigen inbreng
Leveraged finance

2. Voorbeeld berekening 1: Verlagen eigen inbreng

Indien alle onderdelen; financiering grootbank met mezzanine financiering en een verkoperslening (lening bij verkoper) uitmaken van de koopprijs zal uw uiteindelijk inbreng voor de overname zoveel als mogelijk beperkt worden. En zal er een groot hefboom effect ontstaan.

Als voorbeeld nemen wij een over te nemen onderneming met een waarde van €4,0 miljoen. Hierbij gaan wij uit van een gecombineerde lening bij een grootbank en een mezzanine verschaffer. Hiernaast verstrekt verkoper een verkoperslening van €1,0 miljoen. De financiering bedraagt €2,0 miljoen.

Dit houdt in dat uw eigen inbreng in plaats van €4,0 miljoen slechts €1,0 miljoen bedraagt. Uw inbreng is in dit voorbeeld 4x lager in vergelijking met de aankoopprijs. Door de leningen af te lossen vanuit de toekomstige kasstromen, wordt rendement gemaakt. Zoals eerder uitgelegd is de ingebrachte €1,0 miljoen na aflossing van de schulden €4,0 miljoen waard.

Leveraged finance

3. Voorbeeld berekening 2: Verhogen van rendement

In dit voorbeeld laten we het principe van het hefboomeffect zien (los van rendement die wordt gemaakt op basis van afgeloste schuld). We gebruiken hier weer het bovenstaande voorbeeld en gaan ervan uit dat de onderneming die €4,0 miljoen waard is €1 miljoen per jaar winst maakt. We gaan er in dit fictieve voorbeeld van uit dat de winst de komende jaren gelijk blijft.

  1. U voldoet de volledige koopsom van €4,0 miljoen uit eigen middelen. Op deze manier behaalt u jaarlijks €1,0 miljoen rendement over het eigen vermogen. Dit betreft een rendement van 25% op uw eigen vermogen.
  2. U financiert deze overname met €3,0 miljoen en brengt €1,0 miljoen in vanuit eigen middelen. Stel dat u gemiddeld gezien 5% rente over deze €3,0 miljoen financiering betaald, dan betaalt u jaarlijks €150.000 aan rente. U behaalt daarnaast een rendement uit de onderneming van €1,0 miljoen en houdt dus €850.000 per jaar over. Uw rendement is in dit fictieve geval €850.000 per jaar o.b.v. €1,0 miljoen eigen inbreng. Uw rendement is daarmee 85% op uw eigen vermogen.
Voorbeeld berekening 2 - Verhogen van rendement
Voor- & nadelen van leveraged finance
Leveraged finance

4. Voor- & nadelen van leveraged finance

Voordeel: Het grootste voordeel van het gebruik maken van een overnamefinanciering is dat u als ondernemer uw eigen inbreng zoveel mogelijk kan verlagen en daarmee uw rendement op uw eigen vermogen flink kan laten toenemen. Daarnaast houdt u een deel van uw vermogen beschikbaar voor overige investeringen.

Nadeel: Een nadeel van leveraged finance is dat u de financiering in de toekomst uiteraard dient terug te betalen en u daarmee ook risico’s loopt. Hoe groter de schuld, hoe groter het hefboomeffect, hoe hoger ook uw risico wanneer de resultaten van de over te nemen onderneming tegen vallen. Natuurlijk wordt er vanuit zowel de verschaffer van de financiering als door de specialisten van Match Plan altijd goed gekeken of het over te nemen bedrijf de financieringslasten richting toekomst kan dragen.

Leveraged finance

5. Stappenplan – Leveraged finance van stap tot stap

Het structureren en ophalen van de optimale financieringsstructuur vraagt om goede kennis en ervaring, het juiste netwerk en het adequaat kunnen managen van het gehele proces. Onze director debt advisory Leon Koorevaar heeft vanuit zijn bancaire verleden veel ervaring met leveraged finance en dus het optimaliseren van schuldpakketten. Zie hieronder de verschillende stappen:

1. Verdiepende gesprekken met u over enerzijds uw onderneming als anderzijds Target t.b.v. de analyse van de (groep van) ondernemingen;

2. Het opstellen van een financieringsmemorandum o.b.v. ontvangen informatie vanuit u over zowel uw onderneming als Target. Het financieringsmemorandum wordt opgesteld om de voorgenomen overname overzichtelijk te presenteren aan potentiële financiers.

3. Het selecteren van (potentiële) financiers;

4. Het benaderen van financiers.

5. Het vastleggen van de geheimhouding met de (potentiële) financiers;

6. Delen van het financieringsmemorandum met de (potentiële) financiers;

7. Het (gezamenlijk) voeren van gesprekken met de (potentiële) financiers;

8. Nadere informatie-uitwisseling en één of meerdere verdiepingsgesprekken met (potentiële) financiers.;

9. Het ontvangen, beoordelen en bespreken van de indicatieve financieringsvoorstellen vanuit de diverse financiers; en

10. Advisering omtrent keuze voor financier(s);

11. Het voeren van onderhandelingen met de geselecteerde financier(s) indien zij een indicatief financieringsvoorstel hebben uitgebracht;

12. Opstellen en coördineren van de opschortende voorwaarden van de financiering;

13. Onderhandelingen over de (bank)documentatie; en

14. Closing, waaronder het ondertekenen van de documentatie en monitoring ontvangen gelden.

15. Het opstellen van een monitoring tool t.b.v. het verzorgen van een update naar de financier.

Stappenplan – Leveraged finance van stap tot stap
Verschillende toepassingen van leveraged finance
Leveraged finance

6. Verschillende toepassingen van leveraged finance

In de afgelopen jaren heeft Match Plan een groot netwerk opgebouwd binnen zowel de grootbanken, alternatieve financiers, private investeerders en private equity fondsen. Door hoogwaardige kennis van de geldende financieringskaders weet Match Plan uitgekiende structuren te realiseren.

Bij de volgende debt advisory vraagstukken kunnen wij ondersteunen:

Leveraged finance

De rol van leveraged finance voor Private Equity

Veel investeringsmaatschappijen (Private Equity) creëren rendement door middel van het aantrekken van financiering. Immers kan een investeringsmaatschappij haar eigen kapitaalinbreng verlagen met elke euro die door een externe partij wordt gefinancierd. Hiernaast zorgt deze financiering voor een hoger rendement op het ingebracht kapitaal. Dit komt doordat de financiering op basis van de toekomstige winsten van de onderneming wordt afgelost. Uitgaande van een gelijke waarde van de onderneming, zal de aandelenwaarde zijn toegenomen met de afgeloste schuld.

Een simpel rekenvoorbeeld ter illustratie: Een onderneming wordt overgenomen voor een koopsom van €10 Miljoen. Dit wordt betaald door enerzijds een kapitaalstorting van de investeringsmaatschappij van €3 Miljoen en anderzijds door een bancaire financiering van €7 Miljoen. Hiermee wordt de koopsom van €10 miljoen voldaan. Na 5 jaar besluit de investeringsmaatschappij de onderneming weer te verkopen voor dezelfde koopsom van €10 miljoen. Op dat moment is de bancaire financiering volledig afgelost en zal de investeringsmaatschappij €10 miljoen ontvangen voor de onderneming terwijl zij deze 5 jaar daarvoor heeft gekocht voor €3 miljoen. Hiermee heeft de investeringsmaatschappij een jaarlijks rendement weten te realiseren van ca. 27% zonder rekening te houden met enige groei in de onderneming.

Leveraged finance - Debt Advisory
Toegevoegde waarde - Optimale financieringsstructuur
Leveraged finance

7. Toegevoegde waarde - Optimale financieringsstructuur

De specialisten van Match Plan kijken allereerst voor u als ondernemer naar de meest passende financieringsstructuur van de over te nemen organisatie. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de indeling van de financiering per financieringsverschaffer, maar ook naar de mogelijkheid om verschillende financierders en financieringsvormen met elkaar te combineren.

Een grootbank biedt vaak diverse financieringsvormen aan, zoals een lineair aflossende financieringen en/of een aflossingsvrije financiering. Daarnaast bieden ‘Mezzanine’ verschaffers veelal maatwerkoplossingen aan gebaseerd op de specifieke overname. De specialisten van Match Plan kennen het financieringslandschap zeer goed en hebben veel contact met zowel de grootbanken als de diverse ‘Mezzanine’ verschaffers.

Leveraged finance

8. Download e-book – Waaruit bestaat een goed financieringsmemorandum?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Leon Koorevaar - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Leon Koorevaar MSc RV Over Leon Koorevaar MSc RV