Menu Sluiten
Sluiten

Bedrijf verkopen garanties en vrijwaring

Kennisbank

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Wanneer u op het punt staat uw onderneming te verkopen is de aansprakelijkheid vanuit uw positie als Verkoper richting de Koper een belangrijk onderwerp. De aansprakelijkheid tussen Verkoper en Koper regel je door als Verkoper garanties en vrijwaringen af te geven. Dit artikel gaat over garanties en vrijwaringen en er komen vragen aan de orde als: Over welke tijdsperiode geef ik garanties? Wat is het verschil tussen garanties en vrijwaringen? En welke soorten garanties en vrijwaringen komen veel voor in de praktijk?

waardebepaling bedrijf

Bedrijf verkopen

Garanties en vrijwaring

Wanneer het verkoopproces in de fase is aanbeland waarin de intentieovereenkomst getekend is, wordt er doorgaans een (uitgebreid) boekenonderzoek door de Koper uitgevoerd. Dit geeft de Koper de mogelijkheid om de verstrekte informatie gedetailleerd te verifiëren. Een boekenonderzoek is doorgaans uitgebreid maar er is nooit de zekerheid dat alle informatie boven tafel komt die in een later stadium een forse (financiële) impact kan geven. De kopende partij wil zich hiertegen beschermen door bepalingen in de koopovereenkomst op te nemen waarin dergelijke risico’s worden ondervangen.

Bedrijf verkopen

Garanties en vrijwaring

In koopovereenkomsten worden doorgaans zowel garanties als vrijwaringen opgenomen. Een garantie wordt verstrekt ten aanzien van (on)bekende feiten of gebeurtenissen uit het verleden. De garanties worden aan de kopende partij afgegeven over feiten of gebeurtenissen van voor de Overnamedatum. Indien een garantie niet waar blijkt te zijn, wordt er inbreuk gemaakt op de garantie. De Verkoper dient de Koper dan te compenseren voor de geleden schade welke voortvloeit uit de garantie. Belangrijk is wel dat de Koper deze inbreuk moet kunnen aantonen. Zaken waar veelal garanties voor worden afgegeven zijn de balanspositie op overnamedatum, dat alle belastingen betaald zijn, er geen pensioenachterstanden zijn e.d. Doorgaans is het gebruikelijk om de looptijd, de maximaal te verhalen schade (cap) en een drempelbedrag (te verhalen schade gaat pas in als het drempelbedrag is bereikt) op te nemen voor een garantie.

Overnameadviseur
Fusie- en overnameadviseur

Het verschil met garanties is dat vrijwaringen die worden afgegeven geen beperkingen kennen in tijd en meestal ook niet in bedrag. En  dat vrijwaringen worden afgegeven voor reeds bekende feiten waar de toekomstige (economische) schade niet van in te schatten is. Door middel van een vrijwaring kan de Koper de schade voortvloeiend uit het bekende feit doorschuiven naar de Verkoper. Voorbeelden van een vrijwaring is bijvoorbeeld een bestaande bodemverontreiniging of een faillissement van een klant waarvan de financiële impact nog niet bekend is. In tegenstelling tot garanties is de bewijslast in het geval van vrijwaringen gemakkelijker aangezien het een feit is welke reeds bekend is bij beide Partijen.

Bedrijf verkopen

Samenvattend

Om de aansprakelijkheid in het geval van een bedrijfsverkoop te beperken, wordt doorgaans gebruik gemaakt van garanties en vrijwaringen. Dit geeft de Koper meer zekerheid ten aanzien van onvoorziene schade in de toekomst. Tevens is het een instrument om de risico’s te alloceren tussen Koper en Verkoper. De garanties en vrijwaringen kunnen op allerlei zaken betrekking hebben waaronder balanspositie, belastingschulden, pensioenachterstanden, bodemverontreiniging, personeelsissues etc.

Entree Match Plan
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV