Menu Sluiten
Sluiten

Economische schadebepalingen

26 juli 2020

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Waardebepaling bedrijf

Economische schadebepalingen

Match Plan treedt veelvuldig op als adviseur in het kader van de vaststelling van de economische schade bij zakelijke geschillen. Onlangs hebben de adviseurs van Match Plan diverse cliënten bijgestaan bij de vaststelling van economische schadeberekeningen bij zakelijke verschillen. Onderstaand zijn enkele van onze meest recente adviestrajecten inzake de bepaling van de economische schade bij zakelijke geschillen op anonieme basis beschreven:

waardebepaling bedrijf
Overnameadviseur

Waardebepaling bedrijf

1. Geschil tussen aandeelhouders

De adviseurs van Match Plan hebben als partijdeskundige een waardering van de adviseur van de uittredende aandeelhouder beoordeeld en onze bevindingen verwerkt in een rapport. Deze waardering was opgesteld in het kader van een conflict tussen de aandeelhouders van de onderneming en de voorgenomen uitkoop van één van hen. Dit rapport is door de advocaat van onze cliënt ingebracht in een rechtszaak, welke geïnitieerd was door de tegenpartij. Bij de beoordeling zijn we nader ingegaan op:

  • De gehanteerde waarderingssystematiek;
  • De rekenkundige uitvoering van de waardering;
  • De kwaliteit van de gehanteerde uitgangspunten;
  • Algemene bevinden t.a.v. de waardering.

Waardebepaling bedrijf

2. Beoordeling financiële claim a.g.v. de voortijdige beëindiging van een huurovereenkomst

De adviseurs van Match Plan hebben in opdracht van een cliënt, een adviesrapport met een  door de tegenpartij ingebrachte financiële claim, nader beoordeeld. De financiële claim was gestoeld op de voortijdige beëindiging van een huurovereenkomst tussen beide partijen. Onze bevindingen zijn door onze cliënt ingebracht in een rechtszaak, welke geïnitieerd was door de tegenpartij. Bij de beoordeling van de bepaling van de financiële claim zijn we nader ingegaan op:

  • De waardering van het aandelenkapitaal;
  • De bepaling van de beëindigingsvergoeding.
Fusie- en overnameadviseur
Entree Match Plan

Waardebepaling bedrijf

3. Bepaling economische schade a.g.v. niet nakomen afnameverplichting

De adviseurs van Match Plan hebben, in samenwerking met een advocaat, de economische schade vastgesteld van het niet nakomen van afnameverplichtingen door de tegenpartij. Onze bevindingen vormden een (financiële) verdieping op een eerder gestarte juridische procedure waarbij reeds een schadeloosstelling gevorderd was. Ter bepaling van de economische schade (gederfde winst) hebben we de bruto gederfde winst, de besparingen op vaste kosten en andere voordelen en de extra kosten als gevolg van de schade geanalyseerd.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV