Menu Sluiten
Sluiten
Header desktop zorg & welzijn

Ontwikkelingen binnen de zorg- en welzijn sector maken een grote impact op de M&A activiteiten

19 oktober 2022

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

De zorg- en welzijn sector kent diverse ontwikkelingen welke een impact hebben op de M&A activiteiten. De sector kent net als bijna alle sectoren in Nederland een nijpend te kort aan gekwalificeerd personeel. Daarnaast heeft de zorg- en welzijn sector te maken met een dubbele vergrijzing in Nederland. Ook blijven de zorgkosten jaar op jaar stijgen dat mede door de huidige inflatie geen halt zal worden toegeroepen op korte termijn. Kort samengevat zijn volgens Yvo Bruin MSc, Senior Consultant bij Match Plan, onderstaande ontwikkelingen dan ook de drie voornaamste ontwikkelingen welke een impact hebben op de M&A activiteiten binnen de zorg- en welzijn sector:

  1. Te kort aan zorgpersoneel;
  2. Dubbele vergrijzing; en
  3. Stijgende zorgkosten.
Toenemende vraag naar zorgpersoneel vs. technologische oplossingen

Marktupdate Zorg & Welzijn

Toenemende vraag naar zorgpersoneel vs. technologische oplossingen

Het te kort aan zorgpersoneel resulteert in een grotere vraag naar technologische oplossingen voor ondersteuning van het zorgpersoneel. Daarnaast is er sprake van het risico op overbelasting van het zorgpersoneel met als gevolg dat de adoptie van technologische oplossingen naar waarschijnlijkheid zeer hoog zal zijn, aldus Yvo Bruin. Overbelasting kan overigens weer leiden tot uitval van personeel en langdurig ziekteverzuim dat vervolgens het huidige personeelstekort alleen maar groter maakt.

Naast het nijpende tekort aan zorgpersoneel is het de verwachting dat er in 2030 circa 4,2 miljoen 65-plussers in Nederland wonen. Dit is nagenoeg een verdubbeling van het huidige aantal 65-plusser. De vergrijzing ziet eveneens toe op personeel dat op dit moment in de zorg werkt en derhalve lijdt de vergrijzing naar waarschijnlijkheid weer tot een groter tekort aan zorgpersoneel richting de toekomst. Evenzeer is er naast de vergrijzing ook sprake van een toename van obesitas en chronische ziekten bij de Nederlandse bevolking, dat de vraag naar zorg alleen maar zal doen toenemen.

Marktupdate Zorg & Welzijn

Efficiëntere zorg

Als gevolg van het te kort aan personeel zal relatief duurder personeel ingehuurd dienen te worden en zal tevens als gevolg van o.a. de vergrijzing de vraag naar zorg verder gaan toenemen. Al met al zal dit leiden tot toenemende zorgkosten waarbij waarschijnlijk de beschikbare tijd per patiënt ook beperkter zal worden. De inzet van technologische oplossingen zal daarom van essentieel belang zijn, volgens Yvo Bruin, om uitval van kwalitatief geschoold personeel te voorkomen en de zorgkosten betaalbaar te houden.

De huidige ontwikkelingen dwingt de zorg- en welzijn sector om innovatiever te gaan worden en op zoek te gaan naar o.a. creatieve en digitale oplossingen om efficiëntere zorg aan te gaan bieden. Er zijn reeds meerdere partijen actief in de sector welke diverse innovaties ontwikkelen gericht op preventie, efficiëntere en nieuwe vormen van zorg. Hierbij kan gedacht worden aan eHealth, domotica/robotica en monitoring op afstand middels diverse applicaties.

Efficiëntere zorg
Conclusie Marktupdate Transport & Logistiek

Marktupdate Zorg & Welzijn

Buy & Build maakt toetreden

We zien op dit moment dan ook een toenemend aantal Buy & Build trajecten, waarbij diverse relatief kleinere innovatieve partijen door o.a. (inter)nationale investeerders worden samengevoegd om een oplossing te bieden aan de huidige ontwikkelingen binnen de zorg- en welzijnssector. De relatief kleinere partijen zijn vaak ontstaan vanuit een innovatief idee van iemand, die reeds actief was binnen de zorg. Door aansluiting bij een (inter)nationale investeerder kunnen de innovatieve ideeën in de meeste gevallen op grotere schaal verwezenlijkt worden en zodoende een bedrage leveren aan de huidige problematiek, sluit Yvo Bruin af. Mocht u na aanleiding van deze marktupdate nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met specialisten van Match Plan Fusies en Overnames die graag de mogelijkheden met u bespreken.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV