Menu Sluiten
Sluiten
Groeikansen binnen de steeds groter wordende kinderopvang branche

Groeikansen binnen de steeds groter wordende kinderopvang branche

23 februari 2023

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang stijgt al jaren. Ook in de afgelopen jaren is dit aantal sterk toegenomen. Arno Dielesen en Anneline de Boer, Consultants M&A bij Match Plan Fusies en Overnames, leggen uit wat voor groeikansen deze steeds groter wordende kinderopvang branche met zich mee brengt voor ondernemers binnen de kinderopvang.

Stijgend aantal kinderen naar de kinderopvang – kinderopvang

Marktupdate Kinderopvang

Stijgend aantal kinderen naar de kinderopvang

De groei binnen de kinderopvang is de laatste jaren sterk toegenomen. De sterkste groei is te zien in de buitenschoolse opvang (van ca. 453k kinderen in 2018 naar ca. 498k kinderen in 2021), maar wordt op de voet gevolgd door de kinderdagopvang (van ca. 454k kinderen in 2018 naar ca. 491k kinderen in 2021). Het aantal kinderen in de gastouderopvang neemt al jaren af.

Naast de stijging van het aantal kinderen is er ook een stijging in het aantal uur dat de kinderen gebruik maken van de kinderopvang. In 2022 gaan kinderen gemiddeld 89,2 uur per maand naar het kinderdagverblijf, dit is gemiddeld 2 uur meer dan in 2021. Voor BSO betreft dit 41,1 uur, dit is gemiddeld 1 uur meer dan in 2021. Het aantal uren dat kinderen naar gastouderopvang gaat is net als het aantal kinderen afnemend.

Marktupdate Kinderopvang

Stijgende uitgaven van de overheid

De uitgaven van de overheid aan kinderopvang zijn de afgelopen jaren erg hard gestegen. Zo bedroeg deze stijging in 2021 ruim 3% vergeleken met 2020 en betroffen de uitgaven voor 2021 3,5 miljard euro – vergeleken met 2,5 miljard euro in 2018. Deze uitkeringen bestaan uit kinderopvangtoeslag (Wet van de kinderopvang, WKO) en financiële tegemoetkomingen van gemeenten.

Dat deze kosten zo hard zijn gestegen komt door het stijgende aantal kinderen, het stijgend aantal uren dat de kinderen gebruik maken van de Kinderopvang en de stijging van het maximaal uitgekeerde uurtarief.

De daling van de uitkeringen in 2020 is ten gevolgen van de tijdelijke sluitingen van de Kinderopvang wegens Covid-19. Hierdoor werden uitgekeerde toeslagen niet gezien als kosten voor de Kinderopvang maar als overige inkomensoverdracht.

Stijgende uitgaven van de overheid – marktupdate kinderopvang
Stijgend aantal locaties en kindplaatsen – grafiek

Marktupdate Kinderopvang

Stijgend aantal locaties en kindplaatsen

In de afgelopen jaren is er ook een stijging te zien in zowel het aantal kindplaatsen bij kinderopvanglocaties (BSO en dagopvang) als in de uitbreiding van het aantal opvanglocaties.

In de periode juli 2020 tot en met december 2022 is het aantal kindplaatsen voor de kinderdagopvang gestegen met 2% en in de BSO met 3%. Het aantal locaties voor de kinderdagopvang is gestegen met 1% en de BSO locaties met 2%. De absolute cijfers zijn te zien in de tabel op links.

Ook is er een stijging te zien in het aantal kindplaatsen per locatie. Voor de kinderdagopvang bedraagt dit een stijging van 32,4 naar gemiddeld 33,6 kindplaats en voor BSO van 42,4 naar 43,5 kindplaats.

Er is in de gastoudervoorzieningen al jarenlang een daling gaande. Zowel het aantal kinderen die gebruik maakt van de gastouderopvang als het aantal locaties voor gastouderopvang dalen sterk.

Marktupdate Kinderopvang

Groeikansen voor ondernemers binnen de kinderopvang

Door de stijgende trend van zowel het aantal kinderen die naar de kinderopvang gaat, het aantal kindplaatsen en het aantal locaties, zou het een interessante keus kunnen zijn om uw huidige kinderopvang organisatie uit te breiden. Zeker omdat de verwachting is dat deze trend door zal zetten in de komende jaren. Om deze groei te verwezenlijken is er mogelijk een (groei-) financiering nodig. Hiervoor zijn verschillende externe financieringsmogelijkheden, zoals onder andere:

  • Bancaire financiering; Via een banklening is het mogelijk om zakelijk geld te lenen voor een bepaalde periode tegen een vastgestelde jaarlijkse rente.
  • Private investeerders voor groeikapitaal; Bij deze optie zal er geïnvesteerd worden in een Onderneming door een investeerder in ruil voor een aandelenpercentage van de Onderneming.
  • Het Waarborgfonds; Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang bestaat sinds 1998 en functioneert als vertrekker van borgstellingen aan banken die kinderopvangorganisaties financieren. Het waarborgfonds biedt hiermee zekerheden voor financiers waardoor financiering haalbaarder en goedkoper wordt. Daarnaast bieden ze kennis om meer verantwoord te kunnen investeren en om een financieel gezonder organisatie te realiseren.

Naast financiering voor uitbreiding kan de financiering ook gebruikt worden om de kinderopvang te verduurzamen, groener te maken, biologisch verantwoord of voor een andere investering.

Groeikansen binnen de steeds groter wordende kinderopvang branche
Begeleiding door Match Plan

Marktupdate Kinderopvang

Begeleiding door Match Plan

Match Plan kan uw organisatie begeleiden met het vinden van de beste manier van financiering voor uw organisatie. Mocht u naar aanleiding van deze marktupdate nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van Match Plan Fusies en Overnames die graag de mogelijkheden met u bespreken.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV