Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - marktupdate 2 Zorg & welzijn

Aantal overnames zorgsector neemt niet toe ondanks wegvallen verlaagde omzetdrempels

3 oktober 2023

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten
Nieuws

Aantal overnames zorgsector neemt niet toe ondanks wegvallen verlaagde omzetdrempels bij goedkeuring NZa

Indien een zorgaanbieder wil fuseren of wil overnemen is hiervoor in veel gevallen goedkeuring van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) nodig binnen de zorg & welzijn sector. Dit is het geval als de zorgaanbieder, of het concern waartoe de zorgaanbieder behoort, met tenminste 50 personen zorg verleent binnen Nederland. Het betreft hier zorghandelingen op basis van de Zvw (Zorgverzekeringswet), de WLz (Wet langdurige zorg) en de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Zorg specifieke concentratietoets
Nieuws

Zorg specifieke concentratietoets

De goedkeuring vanuit de NZa middels de zorg specifieke concentratietoets controleert of de beoogde fusie of overname een nadelig effect kan hebben op de Nederlandse markt. Hierbij valt te denken aan een economische machtspositie na fusie of overname, een dergelijke concentratie die de positie van de patiënt kan schaden of de normen voor cruciale zorg in gevaar kan brengen.

Nieuws

Generieke omzetdrempels van toepassing per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn de verlaagde omzetdrempels vervallen en derhalve niet langer van kracht binnen de zorg & welzijn. De verlaagde omzetdrempels waren vanaf 2008 van kracht om zoals reeds vermeld specifiek in de zorgsector o.a. machtsposities van zorgaanbieders te voorkomen. Dit betekent dat per 1 januari 2023 de generieke omzetdrempels van toepassing zijn op zorgaanbieders, zoals die ook in andere economische sectoren gelden. Concreet houdt dit in dat met ingang van die datum aanzienlijk minder fusies en overnames binnen de zorgsector ter voorafgaande goedkeuring bij de NZa zullen moeten worden gemeld. Het vervallen van de omzetdrempels verandert niets aan de verplichting om een goedkeuring vanuit de NZa bij zorgaanbieders met een concentratie van 50 of meer zorgverleners.

Generieke omzetdrempel per 1 januari 2023
Redenen verlagen omzetdrempels
Nieuws

Redenen om de verlaagde omzetdrempels te laten vervallen

De voornaamste redenen voor de beslissing om de verlaagde omzetdrempels te laten vervallen zijn volgens Minister Kuipers in 2022 als volgt: Onderzoek van het bureau AEF wijst uit dat het aantal mogelijk problematische fusies en overnames dat onder de verlaagde drempels wordt gemeld tamelijk gering is. Daarnaast zal het schrappen van de verlaagde omzetdrempels de samenwerking tussen zorgaanbieders moeten bevorderen. Hierbij valt te denken aan het verlagen van administratieve lasten voor zorgaanbieders en het tegengaan van versnippering in de zorgsector.

Nieuws

Geen toename in fusies en overnames binnen de zorg & welzijn

Ondanks dat de verlaagde omzetdrempels binnen de zorgsector zijn vervallen heeft dit niet geleid tot een toename in het aantal fusies en overnames binnen de zorgsector in het eerste halfjaar van 2023 in vergelijking met het eerste half jaar van 2022. In het eerste halfjaar van 2023 hebben er ‘slechts’ 95 fusies en overnames plaatsgevonden binnen de zorgsector in tegenstelling tot 170 in dezelfde periode vorig jaar.

Aantal fusies & overnames zorg & welzijn sector
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV